Homepage AAGU

Wat zijn je rechten in detentiecentrum Soesterberg?

Medische zorg
Je hebt recht op gezondheidszorg. Dit staat in Artikel 12 van het Internationaal Verdrag betreffende Economische, Sociale en Culturele Rechten.
Volgens de FMMU (Forensisch Medische Maatschap Utrecht) moet er altijd een huisarts aanwezig zijn. Een huisarts moet altijd komen als hij/zij opgebeld wordt.

Zorg in noodsituaties
Je kunt zorg krijgen in een medische noodsituatie. Je hebt bijvoorbeeld last van een ernstige geestelijke of lichamelijke kwaal. Als je invalide dreigt te raken of dreigt te overlijden moet je behandeld worden. Als het nodig is heb je recht op een afspraak met een arts in een ziekenhuis. Je hebt recht op eerste hulp als er iets gebeurt.
Je kunt een verblijfsvergunning aanvragen als je erg ziek bent. Onze ervaring is dat dit niet gemakkelijk gaat. Wil je dit, neem contact op met je advocaat. Als je te ziek bent om te reizen mag je niet uitgezet worden.

In artikelen 255 en 450 van het Wetboek van Strafrecht staat dat je altijd recht hebt op hulp als je in levensgevaar bent.

Zorg rond zwangerschap
Als je zwanger bent heb je recht op verloskundige hulp. Zes weken voor de bevalling en zes weken erna mag je niet uitgezet worden, en heb je recht op verblijf in een AZC.

Tandheelkundige zorg
Als je kiespijn hebt heb je recht op een tandarts.

Als je denkt dat er niet goed geluisterd wordt naar je klachten, blijf aandringen op een goede behandeling.

Juridische hulp
Je hebt recht op juridische hulp. Als je slecht behandeld wordt kun je klagen bij de Commissie van Toezicht. Je moet een sprekersbriefje invullen. Dan krijg je een afspraak met de maandcommissaris van de Commissie van Toezicht.
Je kunt klagen over een beslissing van de directeur van de gevangenis. Schrijf dan binnen een week een brief aan de Beklagcommissie. Zet daarin precies waar je over klaagt en waarom.
Je kunt ook klagen over medische zorg. Je moet dan een brief sturen naar:
Medische Adviseur, Ministerie van Justitie, afdeling DJI, Gezondheidszorg,
Postbus 30132, 2500 GC, Den Haag.
In deze brief schrijf je kort je klacht, datum naam en adres. Als je geen gelijk krijgt kun je in beroep bij:
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Postbus 30137, 2500 GC, Den Haag.
Als laatste mogelijkheid kun je naar Ombudsman stappen: Postbus 93122, 2509 AC, Den Haag.
Als je een klacht in wilt dienen, probeer dat dan samen met anderen te doen, of met hulp van mensen buiten het detentiecentrum.

Bezoekregeling
Je hebt recht op 1 uur bezoek per week. Bewaking is bij het bezoek aanwezig, maar zit aan een aparte tafel. In een half jaar mogen 10 verschillende mensen op bezoek komen.

De wereld is van iedereen

Wij vinden dat mensen zonder verblijfsvergunning niet opgesloten moeten worden.
Vluchtelingen en migranten vluchten niet vrijwillig. Ze zijn gevlucht vanwege oorlog, hongersnood of het gebrek aan vrijheid. Het klopt niet dat mensen die gevlucht zijn in een gevangenis terecht komen. We vinden dat iedereen het recht heeft om te gaan en staan waar hij/zij wil. We zijn voor open grenzen en een solidaire wereld waarin er genoeg is voor iedereen.

Wat kun je doen?

- je kunt aangeven dat je brieven van mensen wilt ontvangen. Wij kunnen hierin bemiddelen
- je kunt gevangenisbewaarders attent maken op het recht op gewetensbezwaren
- je kunt mensen in het detentiecentrum op de hoogte brengen van acties tegen het centrum

Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht