Deze website is het archief van de oude website van AAGU. Voor de actuele website vanaf 2020, ga naar: AAGU.nl


De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) komt in actie tegen Kamp Zeist

Kamp Zeist is een gevangenis waar mensen zonder verblijfsvergunning zitten. Sinds 1 oktober 2014 is er ook een gezinsgevangenis. Een deel van Kamp Zeist is op dit moment AZC.


De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) eist sluiting van het detentiecentrum en de gezinsgevangenis van Kamp Zeist.


2020


Verslagje: Picketline bij Thales Huizen: Stop wapenexport naar Egypte!Op 24 september protesteerden we met AAGU en Vrije Bond Utrecht bij de vestiging van wapenbedrijf Thales in Huizen, tegen de aangekondigde grote export van radar- en commandosystemen voor een oorlogsschip voor de Egyptische marine. We waren met ruim 15 mensen, een indrukwekkende collage van geluiden van oorlog en vluchtelingen, korte speeches door de organisatie en door een groepje mensen uit Egypte dat zich had aangesloten, en een uitvoering van het lied 'Wapentuig Stuk' door één helft van het duo Your Local Pirates.

lees hier verder


24 september 2020: Picketline bij Thales Huizen: Stop wapenexport naar Egypte!

Tijd: 11:30 uur
Locatie Thales: Bestevaer 46, 1271 ZA Huizen, Nederland

Recent gaf de regering een vergunning af voor een grote wapenexport naar Egypte. Wapenbedrijf Thales mag voor €114 miljoen radar- en commandosystemen leveren die in Duitsland ingebouwd worden in een fregat voor de Egyptische marine. Egypte is een land met duizenden politieke gevangenen, een gemuilkorfde pers, onvrije verkiezingen, veelvuldige mensenrechtenschendingen en een militaire regime. De Nederlandse regering heeft echter geen bezwaar tegen de order.

lees hier verder


2019


8 januari 2019: Cassatie veroordeling actie raadszaal Zeist verworpen – solidariteit met Joke Kaviaar

Vandaag heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van Joke Kaviaar tegen de veroordeling in de zaak van de actie in de raadszaal van de gemeente Zeist in oktober 2015 verworpen. Vijf AAGU-activisten werden toen opgepakt bij het met spandoeken en leuzen roepen verstoren van de raadsvergadering. Dit was een protest tegen het door de gemeente afgeven van een bouwvergunning voor de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist. De vier andere destijds aangehouden activisten werden bij de cassatie definitief veroordeeld tot boetes van 350 euro.

VERSTORING RAADSVERGADERING ZEIST from ᚬ H E X K A T ᚬ on Vimeo.

Voor Joke heeft deze uitspraak steviger consequenties. Zij is niet alleen veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf voor de actie in de raadszaal. Zij moet ook een voorwaardelijke straf van twee maanden gaan uitzitten voor 'opruiing' in twee van haar teksten. Deze voorwaardelijke straf was de uitkomst van een eerder proces voor het schrijven van vier opinieartikelen over (verzet tegen) het Nederlandse migratiebeleid. Joke werd daarvoor op 13 september 2011 thuis opgepakt. Na een veroordeling in eerste aanleg tot vier maanden onvoorwaardelijk voor alle vier de teksten, werd dit in hoger beroep teruggebracht tot de voorwaardelijke straf voor twee van de vier teksten. Op de website van de Steungroep 13 September is een overzicht van het hele verloop sinds de aanhouding in 2011 te vinden.

Lees hier verder.


Detentiecentrum Kamp Zeist gaat dicht - Amnesty en Kamer prijzen gezinsgevangenis

Eind juni kondigde de regering aan een aantal gevangenissen te gaan sluiten wegens overcapaciteit, waaronder vluchtelingengevangenis Kamp Zeist bij Soesterberg. Het streven is dat de sluiting uiterlijk april volgend jaar afgerond is. Dit geldt echter niet voor de gezinsgevangenis, de 'Gesloten Gezinsvoorziening' (GGV), deze blijft wel open. Intussen zwaaien zowel Amnesty als 'linkse' Kamerfracties de gezinsgevangenis alle lof toe.

Lees hier verder


zondag 25 februari. 13 uur: demonstratie bij Kamp Zeist

Op 4 januari 2018 is in Drachten een noodopvang voor vluchtelingen binnengevallen door de vreemdelingenpoltie. Alle aanwezige mensen, zeven in totaal, zijn gearresteerd. Vijf hiervan zijn in dezelfde week weer vrijgelaten, omdat hun nieuwe asielprocedure al in gang was gezet. Twee van hen zitten echter nog steeds in vreemdelingendetentie.

De twee mannen in detentie zijn van Afghaanse afkomst en vrezen voor deportatie. Meerdere organisaties waaronder Amnesty International pleiten voor een stop op alle gedwongen terugkeer naar Afghanistan. Het conflict in Afghanistan heeft al tienduizenden burgers het leven gekost en mensenrechten worden dagelijks geschonden. Geen enkel deel van het land kan dus als veilig worden beschouwd. Desondanks blijft Nederland mensen naar Afghanistan deporteren.

lees hier verder


Gerechtshof: Bouw deportatiegevangenis 'core business' Bouwbedrijf de Vries en Verburg
Uitspraak 27 september 2017: schuldig aan 'smaad'

Afgelopen woensdag deed het Gerechtshof in Den Haag uitspraak in de zaak wegens smaad tegen een van de posterplakkers van de poster 'De Vries en Verburg - Uw duurzame partner in deportaties - Bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist'. Opnieuw leidde de zaak tot een veroordeling.

De plakkende activiste heeft opnieuw een boete van 250 euro en een week voorwaardelijk met twee jaar proeftijd gekregen en gaat in cassatie. De zaak van de andere plakker komt later voor. Het Hof had een fout gemaakt in zijn zaak en wilde deze eerst niet behandelen. De fout is hersteld en de zaak gaat alsnog voorkomen.

Met deze veroordeling wordt andermaal een bedrijf dat zich medeplichtig maakt aan het deportatiebeleid van de staat de handen boven het hoofd gehouden. De advocaat van de aangeklaagde, Jebbink, heeft vergeefs een beroep gedaan op Artikel 10 EVRM, vrijheid van meningsuiting, en op een hele reeks uitspraken van het Europees Hof in vergelijkbare zaken. De aangeklaagde draaide zelf tijdens de zitting de rollen om en klaagde de Nederlandse staat en het bouwbedrijf aan en stelde hen verantwoordelijk voor het lot van gezinnen met kinderen die opgesloten worden in de inmiddels in gebruik genomen gezinsgevangenis op Kamp Zeist om vervolgens te worden gedeporteerd. Juist de inhoud van dit laatste woord, en dat tijdens de eerdere zitting bij de politierechter, grijpt het Hof net als die politierechter aan als handvaten om tot een veroordeling te komen. We pakken de uitspraak er even bij. Wil je de volledige uitspraak lezen: die staat hier.

lees hier verder


Posterplakkers gedagvaard voor smaad: een politieke keuze
Woensdag 13 september om 9 uur gerechtshof Den Haag: hoger beroep rond poster tegen bouwbedrijf De Vries en Verburg

Veroordeelde activiste: “Blijkbaar mag je niet spreken over deportaties en gevangenissen. Je mag een bedrijf dat de opsluiting en deportatie van gezinnen met kinderen faciliteert niet op zijn verantwoordelijkheid wijzen, lijkt het.”

Op 5 december werden twee activisten veroordeeld wegens smaadschrift door de politierechter in Den Haag.

Lees hier verder


1 februari 2017: Kennis is macht: website tegen Dienst Terugkeer en Vertrek
Een bericht van 'Stop de DT&V! Stop deportaties!'

English translation: February 1 2017: Knowledge is power: website against Repatriation and Departure Service (DT&V)
A message from 'Stop de DT&V! Stop deportaties!'


De deportatiedienst DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek) krijgt na tien jaar de bevoegdheid tot inbewaringstelling en een nieuwe directeur: Jannita Robberse. Tijd voor een website tegen een van de meest gevreesde en gehate diensten in dit land: https://stopdtenv.nl.

De website https://stopdtenv.nl beoogt de dienst onophoudelijk onder de loep te leggen, medewerkers en faciliterende bedrijven uit hun comfortabele anonimiteit te halen en handvaten te bieden om jezelf te informeren en in actie te komen. Bijgehouden worden nieuwsberichten, kritische rapporten, ervaring met de dienst, opinie-artikelen, acties en oproepen tot actie. En natuurlijk vind je er lijsten met DT&V-medewerkers en een blacklist van bedrijven.

lees hier verder


2016:


12 december 2016: AAGU-activisten in hoger beroep veroordeeld voor raadszaalactie tegen gezinsgevangenis

English translation: December 12 2016: AAGU activists sentenced in appeal because of action against family prison in council hall

Op maandag 12 december 2016 bevestigde het gerechtshof in Arnhem de veroordeling in eerste aanleg van vijf AAGU-activisten wegens een actie tijdens een gemeenteraadsvergadering in Zeist op 6 oktober 2015. Zij stonden terecht voor het verstoren van een openbare vergadering en lokaalvredebreuk. Eén activiste werd, op grond van haar strafblad én de inhoud van haar laatste woord tijdens de zitting, veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken en het uitzitten van eerdere voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. De overige vijf kregen een boete van 350 euro opgelegd.

lees hier verder


5 december 2016: AAGU activisten veroordeeld wegens 'smaadschrift'

English translation: AAGU activists convicted of "libel"

In de rechtszaak tegen twee AAGU activisten wegens het plakken van de poster “De Vries en Verburg – Uw duurzame partner in deportaties – Bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist” zijn op maandag 5 december de twee activisten veroordeeld wegens smaadschrift. Beiden kregen een boete van 250 euro en een van hen daarbij een week voorwaardelijk met twee jaar proeftijd.


Vooraf aan de rechtzaak stonden we met de posters en het tijdens de campagne gedragen spandoek een half uur voor de rechtbank. Dit bleek ineens geen enkel probleem. Reden voor de gedaagden en hun advocaat om dit de officier van justitie die de zaak deed vooruit op de zaak onder de neus te wrijven door er foto's van te maken en die naar hem te mailen. Met andere woorden: Hoezo smaad? Kom maar op.

lees hier verder


5 december: voortzetting rechtszaak tegen activisten wegens 'smaadschrift': bouwer gezinsgevangenis voor vluchtelingen De Vries en Verburg blijft de ogen sluiten voor medewerking aan deportaties.

English translation: December 5: continuation of trial against activists charged with "libel": builder family prison for refugees De Vries en Verburg remains blind to its cooperation with deportations.

Aanvang rechtzaak: 13.30 uur, rechtbank Den Haag, Prins Clauslaan 60. De activisten die moeten voorkomen zullen voorafgaand aan de zitting met de betreffende posters voor de rechtbank staan. Als je mee wilt doen, zorg dan dat je er om 12.30 uur bent.

lees hier verder


Campagne tegen gezinsgevangenis Kamp Zeist: update over situatie en rechtzaken activisten

English translation: Campaign against family prison Kamp Zeist: update on the situation and trials of activists

Bijna een half jaar na de ingebruikname van de nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist, maakt AAGU de balans op. De gezinsgevangenis is in gebruik genomen maar dat heeft in elk geval niet in stilte kunnen gebeuren. Een update over de gevangenis en over rechtszaken tegen activisten.


Actie op bouwbeurs: rechtzaak aanstaande vrijdag, 4 november

Afgelopen week bleek uit antwoorden op kamervragen dat in de loop van dit jaar inmiddels ongeveer 80 kinderen gevangen zijn gezet in deze nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist. In een adem door beweert staatssecretaris Dijkhoff dat de gezinsgevangenis "mede vanuit het belang van het kind" is gebouwd, omdat zonder gevangenschap "gezinnen met kinderen zich aan het toezicht onttrokken en onderdoken". Hoe kinderen deze gevangenschap, en/of de stressvolle periodes in de zogenaamde 'gezinslocaties', zelf ervaren blijkt bijvoorbeeld uit de verhalen die 'Geen Kind aan de Kant' verzamelde.

Lees HIER verder.


21 september: voortzetting rechtszaak tegen activisten wegens 'smaadschrift':
bouwer gezinsgevangenis voor vluchtelingen De Vries en Verburg blijft de ogen sluiten voor medewerking aan deportaties.

English translation: September 21: continuation of trial against activists charged with "libel":
builder family prison for refugees De Vries en Verburg remains blind to its cooperation with deportations.


Picketline bij rechtszaak tegen AAGU-activisten – woensdag 21 september, 13:00 uur, rechtbank Den Haag

Op dinsdagochtend 5 april werden in Stolwijk twee personen opgepakt op beschuldiging van het plakken van posters tegen de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist door het lokale bouwbedrijf De Vries en Verburg. De twee activisten moeten wegens 'smaadschrift' voorkomen voor de politierechter in Den Haag, op 21 september om 13:50 uur. Een eerdere zitting werd uitgesteld om een door de activisten opgeroepen getuige, de aangever van De Vries en Verburg, door de rechter-commissaris te laten horen.

lees hier verder


Campagne tegen vluchtelingengezinsgevangenis ten einde: geld nodig voor rechtszaken en boetes

English translation: Campaign against family prison has come to an end: money needed for trials and fines

AAGU voert al jaren actie tegen opsluiting en deportatie van vluchtelingen en tegen Kamp Zeist in het bijzonder. We strijden voor de vrijheid van beweging voor iedereen.

De afgelopen anderhalf jaar hebben we campagne gevoerd tegen de nieuwbouw van een permanente gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist. Kinderen maar net zo goed volwassen vluchtelingen horen niet opgesloten en uitgezet maar opgevangen en opgenomen in de samenleving.


Actie op bouwbeurs: de promotiedames kregen een strafbeschikking van 325 euro..

lees hier verder


Zondag 29 mei: Demonstratie bij nieuwe gezinsgevangenis op Kamp Zeist

English translation: Sunday May 29: Demonstration at new family prison at Kamp Zeist

Afsluiting demotours Geen Kind Aan De Kant - AAGU roept mee op naar Kamp Zeist te komen

Aanstaande zondag gaan we weer demonstreren bij grensgevangenis Kamp Zeist. Daar is de bouw van de permanente gezinsgevangenis afgerond, zo meldt het rijksvastgoedbedrijf, opnieuw voorzien van gelikt promotiemateriaal, op 20 mei jl. op de website.lees hier verder


AAGU stort speelgoed in poort Ministerie van Justitie: dit blijft over van gedeporteerde kinderen
- protest tegen nieuwe permanente gezinsgevangenis op Kamp Zeist

English translation: AAGU dumps toys in entrance gate of Ministry of Justice: this is what remains of deportated children
- protest against the new permanent family prison at Kamp Zeist


Den Haag, 19 mei 2016 – Om 14 uur vanmiddag heeft de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) een berg speelgoed gestort in de toegangspoort van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Turfmarkt 147, Den Haag). Het speelgoed symboliseert datgene wat achterblijft van uit Nederland gedeporteerde vluchtelingenkinderen. De actie is een protest tegen de nieuwe permanente gezinsgevangenis op Kamp Zeist bij Soesterberg, die rond deze tijd in gebruik genomen zou worden. De toegangspoort van het ministerie is afgesloten met een stuk hek, van hetzelfde type dat ook rond Kamp Zeist staat. Activisten hebben spandoeken opgehangen en delen flyers uit.

HANDEN AF VAN VLUCHTKINDEREN! from ANTi·ORDE on Vimeo.


Lees HIER verder

Bouwer gezinsgevangenis Kamp Zeist wil veroordeling wegens smaadschrift
Picketline bij rechtszaak tegen AAGU-activisten - maandag 23 mei, 8.30 uur, rechtbank Den Haag

English translation: Builder family Prison Kamp Zeist wants conviction for libel
Picket Line at trial against AAGU activists - Monday, May 23, 8:30 pm, Court of The Hague


Op maandag 23 mei dient om 9 uur ' s morgens bij de politierechter in Den Haag de rechtszaak tegen twee mensen die opgepakt zijn wegens het plakken van de posters ' De Vries en Verburg - Uw duurzame partner in deportaties - bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist' . De aanklacht luidt: smaadschrift.

Uit het procesdossier dat vorige week bij de advocaat binnenkwam blijkt dat De Vries en Verburg nogal last heeft gehad van de campagne tegen de bouw van de gezinsgevangenis. De smeris die het tweetal arresteerde voert een heel betoog waarin hij vertelt dat hij ' ambtshalve' weet wat er allemaal aan de hand is met het bedrijf en wat voor acties er hebben plaatsgevonden. Er zou ook al eerder geplakt zijn en daarvan zou aangifte zijn gedaan.

lees hier verder

Openbaar Ministerie: Bekendmaken dat De Vries en Verburg een vluchtelingengevangenis bouwt is 'smaad'
- activisten moeten 23 mei voorkomen voor verspreiden posters

English translation: Public Prosecution: Revealing that De Vries en Verburg are building a refugee prison is 'libel'
- activists to stand trial for distributing posters on May 23


Persbericht - Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU)

Utrecht, 10 april 2016 - Op dinsdagochtend 5 april werden omstreeks 02:00 uur in Stolwijk twee personen opgepakt op beschuldiging van het plakken van posters tegen de bouw van een nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist door het lokale bouwbedrijf De Vries en Verburg. De twee activisten moeten nu wegens 'smaadschrift' voorkomen voor de politierechter in Den Haag, op 23 mei om 9 uur. De grote vraag is hoe het vertellen van de waarheid aangemerkt kan worden als 'smaad'. AAGU roept op om de posters te blijven verspreiden.

Volgens het OM randt de tekst op de posters ("Bouwbedrijf De Vries en Verburg - uw duurzame partner in deportaties - Bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist") de "eer en/of de goede naam van Bouwbedrijf De Vries en Verburg B.V." aan.
Smaadschrift kan alleen vervolgd worden op aangifte van de betrokken partij, De Vries en Verburg dus. De Vries en Verburg bouwt echter wel degelijk een gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist, de zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening', waarin gezinnen en alleenstaande minderjarige vluchtelingen in afwachting van uitzetting worden vastgehouden.
Lees hier verder


Ontwikkelingen rond Kamp Zeist: gezinsgevangenis binnenkort in gebruik, detentiecentrum mogelijk dicht

English translation: Developments around Kamp Zeist: family prison soon in use, detention center may close

Recente ontwikkelingen rond Kamp Zeist bij Soesterberg vliegen verschillende kanten op. De permanente gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist zal volgens planning ergens eind april of begin mei in gebruik genomen worden. Het 'reguliere' detentiecentrum op dezelfde plek staat echter op de nominatie om volgend jaar gesloten te worden. De gezinsgevangenis zou dan wel blijven voortbestaan, als dependance van het detentiecentrum op Schiphol.

Van een bron bij de gemeente Zeist kreeg AAGU recent te horen dat de gezinsgevangenis rond deze tijd opgeleverd zou worden. Bas Stuij, hoofdverantwoordelijke voor het project bij de bouwer (bouwbedrijf De Vries en Verburg), liet zich afgelopen week, geconfronteerd met een actie tijdens de bouwbeurs Building Holland, ontglippen dat het bedrijf inmiddels klaar was op Kamp Zeist.

Lees hier verder


Actie op bouwbeurs: Bas Stuij van De Vries en Verburg geconfronteerd over gezinsgevangenis

English translation: Action at construction fair: Bas Stuij of De Vries en Verburg confronted about family prison

Op donderdagmiddag 24 maart bezochten enkele activisten van AAGU de bouwbeurs Building Holland in de RAI. Reden: bouwbedrijf De Vries en Verburg, verantwoordelijk voor de bouw van de gezinsgevangenis op Kamp Zeist, had er een standje. Tijd om daar wat promotiemateriaal uit te delen over het bouwproject 'Gesloten Gezinsvoorziening' waar het bedrijf zo trots op is.

Lees hier verder


Aftrap campagne 'Geen kind aan de kant!'

English translation: Kick Off campaign 'No child to the side!"

Vandaag, 15 maart, is het de internationale dag tegen politiegeweld. Binnen de beweging worden we daar maar al te vaak mee geconfronteerd. Maar we zijn niet de enigen: honderden kinderen in Nederland hebben hier wekelijks mee te maken. Het zijn de kinderen in de gezinslocaties. Daarom organiseert 'Geen kind aan de kant' op 21-22 mei en 28-29 mei twee demonstratietournees.

In Nederland wonen talloze vluchtelingengezinnen in zogenaamde 'gezinslocaties'. Vaak wonen ze daar al jaren, meestal in een kamer per gezin. Er zijn gezinslocaties in Gilze, Katwijk, Den Helder, Amersfoort, Emmen, Goes en Burgum. Meer dan een kwart van de vluchtelingenkinderen in Nederland woont in een gezinslocatie.
Lees hier verder


AAGU blokkeert hoofdingang Ministerie van Veiligheid en Justitie

English translation: AAGU blocks main entrance of ministry of Safety and Justice

(zes mensen werden bij de actie opgepakt, nadat de demonstratie eerst was verboden en vervolgens gesommeerd werd te vertrekken, hetgeen zij weigerden. Onder hen waren de twee mensen in lock-on. De BRATRA deed er 40 minuten over om hen uit de lock-on te krijgen. Rond drie uur 's middags was iedereen weer vrij.)

Vanaf 6 uur vanochtend blokkeren activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) de hoofdingang van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag (Turfmarkt 147). De actie is een protest tegen de voor dit voorjaar gepland staande ingebruikname van een nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen in Soesterberg. Enkele activisten hebben zich aan het hek van het ministerie vastgeketend, anderen staan met spandoeken en delen flyers uit.

De actie is onderdeel van een campagne van AAGU tegen de bouw van de zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening' (GGV), een gevangenis voor vluchtelingengezinnen en minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Deze wordt op het moment afgebouwd op het terrein van detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg. Daar is al een tijdelijke GGV in gebruik, waar het eerste jaar 128 kinderen opgesloten hebben gezeten. Van hen zijn 72 gedeporteerd.
De overheid presenteert de GGV als 'kindvriendelijk', maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking. Het opsluiten van kinderen, onder welke omstandigheden dan ook, veroorzaakt sowieso grote schade bij hen, zo hebben diverse onderzoeken aangetoond.
Lees hier verder


Razzia, Kamp Zeist, deportatie: M. (15 jr) vertelt

English translation: Razzia, Kamp Zeist, deportation: M. (15 jr) tells her story

In december 2014 werd de nu 15-jarige M. samen met haar ouders en zusje ‘s ochtends vroeg door de vreemdelingenpolitie van haar bed gelicht in gezinslocatie Katwijk. Het hele gezin werd overgebracht naar Kamp Zeist, om van daaruit vijf dagen later te worden gedeporteerd naar Armenie. M. heeft af en toe via facebook contact met haar vriendinnen die nog in Nederland zijn en vertelt hoe dat destijds is gegaan.

"We werden heel erg vroeg opgehaald van het opvangcentrum in Katwijk. Het was zeven uur in de ochtend. Toen ze [de politie] binnen kwamen zeiden ze dat ze toesteming hadden om ons mee te nemen, toen schrokken we heel erg.


screenshot van livestream vanaf muur naast gezinsgevangenis, november 2014

Ze zeiden ook nog dat we maar tien minuten hadden om nodige spullen te pakken, toen viel mijn moeder in de stress. Opeens hoorde ik dat mijn vader in de wc zijn hand had gesneden. Ik begon te schreeuwen, mijn moeder ging heel erg hard huilen en mijn zusje begon heel erg hard te schreeuwen. Na een tijdje kwam de ambulance, toen gingen ze zijn hand in verband doen. Daarna werden we meegenomen door de politie naar het politiebureau.

lees hier verder


Terrein De Vries en Verburg afgesloten in protest tegen gezinsgevangenis (bron: Indymedia)

ENGLISH BELOW: Terrain of De Vries en Verburg barred in protest against family prison

28/01/2016 - Afgelopen nacht heeft 'Slotenmakers Zonder Grenzen' het toegangshek van het bedrijventerrein aan 't Vaartland in Stolwijk afgesloten met een kettingslot. Op dit terrein bevinden zich de gebouwen van De Vries en Verburg, bouwers van de nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist bij Soesterberg. Bij het hek zijn teksten geplaatst tegen de gezinsgevangenis.

De tekst op de opgehangen posters luidt:
Lees hier verderWake-up Call voor De Vries en Verburg! (bron: Indymedia)

ENGLISH BELOW: Wake-up Call for De Vries en Verburg!

Ondanks talloze akties bouwt De Vries en Verburg onbewogen verder aan de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist.
Terwijl vluchtelingengezinnen 's ochtends vroeg van hun bed gelicht worden en naar de tijdelijke gezinsgevangenis overgebracht worden in afwachting van deportatie, draaien de werknemers van De Vries en Verburg zich nog een keer om. Terwijl vluchtelingengezinnen in hun kleren in bed liggen en nauwelijks durven te slapen uit angst voor razzia's, liggen de werknemers van De Vries en Verbug prinsheerlijk te dromen.

Wake-up Call kreeg uit betrouwbare bron de interne telefoonlijst van De Vries en Verburg in handen gespeeld. Bedenk zelf maar wat je ermee kunt.
Lees hier verder


Opsluiting is geen opvang: wie beschermt het kind van een vluchteling?

ENGLISH BELOW: A Prison is not a Refuge: Who Protects the Children of Refugees?

Als het aan de Neederlandse overheid ligt, blijft de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist het beste bewaarde publieke geheim van de polder. Want "de 'gesloten gezinsvoorziening' (GGV) is geen gevangenis". De nationale media papagaaien de politiek kritiekloos na.

Het is nog niet anders geweest sinds 1 oktober 2014, toen met de ingebruikname van de nu nog tijdelijke gezinsgevangenis de campagne ertegen begon. Er waren verschillende demonstraties, de muur van Kamp Zeist werd bezet in november 2014 en gedurende voorjaar/zomer 2015 zijn tweemaal gaten in de omheining van Kamp Zeist geknipt, en daarmee in de hekken van een van de grenzen van Fort Europa.


screenshot van livestream vanaf muur naast gezinsgevangenis, november 2014

Met het bekend worden van het voor de bouw van de permanente gezinsgevangenis verantwoordelijke bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk raakte de campagne vanaf augustus 2015 in een stroomversnelling. Er is maandenlang onophoudelijk actie gevoerd tegen de bouw en de bouwer van deze gevangenis. Steeds werd duidelijk gemaakt dat het gaat om een gevangenis, in gebruik genomen voor het opsluiten en deporteren van gezinnen en kinderen en 'ex-AMA's' (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers die de leeftijd van 18 zijn gepasseerd).

Lees hier verder


20 december 2015: Brief aan organisaties coalitie 'Geen Kind in de Cel'

ENGLISH BELOW: December 20 2015: Letter to organizations coalition 'No Child in a Cell'

Aan: deelnemende organisaties coalitie 'Geen Kind in de Cel'

Betreft: actualiteit Gesloten Gezinsvoorziening Kamp Zeist

Beste mensen,

Ruim een jaar geleden stuurden we jullie onze bevindingen tav de Gesloten Gezinsvoorziening (GGV) op Kamp Zeist bij Soesterberg, op basis van een actie waarbij een aantal van ons op de hoge muren rond het detentiecentrumdeel geklommen waren en contact maakten met gedetineerde gezinnen. Dit gaf een ontluisterend beeld over wat de overheid meent als 'kindvriendelijk' te kunnen presenteren.

Het afgelopen jaar hebben wij continu campagne gevoerd tegen de bouw van de structurele GGV op Kamp Zeist. Deze bouw, die uitgevoerd wordt door Bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk, is inmiddels in volle gang. Ook de structurele gezinsgevangenis wordt voorzien van penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking, binnen de vijf meter hoge muren, waaromheen weer een nieuw penitentiair hekwerk, eveneens voorzien van stroomdraad en camerabewaking, opgericht wordt.

lees hier verder


18 december: Bezetting dak bouwbedrijf De Vries & Verburg in protest tegen bouw gezinsgevangenis

In English: 18 December: Occupation of roof construction company De Vries & Verburg in protest against construction of family prison

OFFICE ROOF DE VRIES & VERBURG OCCUPIED from ANTi-ORDE on Vimeo.

Activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht hebben vanochtend korte tijd het dak bezet van bouwbedrijf De Vries & Verburg in Stolwijk (Het Vaartland 8-10). Aan de gevel werd een groot spandoek ('De Vries en Verburg, Bloedgeld, Kampzeist.nl') opgehangen, dat goed zichtbaar was vanaf de naastgelegen N207. De actie is een protest tegen de bouw door het bedrijf van een gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist bij Soesterberg en vindt plaats in het kader van de Internationale Actiedag voor de rechten van Migranten en Vluchtelingen. Zeven personen zijn aangehouden.
Lees hier verder


Digitale actiedag tegen gezinsgevangenis Kamp Zeist legt De Vries en Verburg vuur aan de schenen

In English: Digital day of action against family Prison Kamp Zeist forces De Vries en Verburg to face it

Gisteren, donderdag 10 december, werd bouwbedrijf De Vries en Verburg via mail, Facebook, Twitter en telefoon bestookt met protest tegen de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist bij Soesterberg.
Lees hier verder


"I am scared" - Verslag & video vanaf de muur naast de gezinsgevangenis op Kamp Zeist, 26 november 2015

In English: "I am scared" - Report & video from the wall next to the family prison at Kamp Zeist, November 26, 2015Op 26 november 2015 blokkeerden 40 activisten de poorten van detentiecentrum Kamp Zeist door sloten om deuren te doen en zich met lockons aan de toegangspoorten vast te ketenen. Het bouwverkeer van de nieuwe permanente gezinsgevangenis werd hierdoor zes uur lang tegen gehouden. Na die zes uur bleken alle bouwvakkers vertrokken en kon de actie worden beeindigd. De bouw werd voor die dag stilgelegd. Hierbij een verslag vanaf de muur die bij deze gelegenheid ook weer werd beklommen.

06:00: Samen met een mede activist klim ik op de vijf meter hoge muur van het detentiecentrum, naast de tijdelijke gezinsgevangenis. We zijn bewapend met een live-stream camera, verrekijker, megafoon en spandoek "Refugees free - Vluchtelingen vrij - Liberte pour les sans papiers!". We hijsen de ladder bij ons op de muur.

LEES HIER VERDER


10 december: online actie tegen bouwer van vluchtelingengezinsgevangenis De Vries en Verburg

In English: December 10th: online action against builder of refugee families prison (gezinsgevangenis) De Vries en Verburg

Deel en nodig uit: facebook event

Gebruik op sociale media de hashtags #gezinsgevangenis en #kampzeist en doorbreek de stilte!

Op 10 december is het dag van de mensenrechten. Maar aan de grenzen van Fort Europa worden vluchtelingen genoodzaakt te vechten voor die rechten. Wij roepen op deze strijd te steunen. En u hoeft daar dit keer niet de straat voor op!

Binnen de muren van grensgevangenis Kamp Zeist, ook een grens van Fort Europa, wordt op dit moment een permanente gezinsgevangenis voor vluchtelingen gebouwd. Verantwoordelijk hiervoor is bouwbedrijf De Vries en Verburg, onderdeel van de Burgland Groep, uit Stolwijk.

Lees HIER hoe je op 10 december kunt bijdragen aan de digitale actiedag


Video: blokkade bouw gezinsgevangenis Kamp Zeist

Video: blockade of family prison Kamp ZeistOok op deze pagina


26 november 2015: Blokkade Kamp Zeist legt bouw gezinsgevangenis voor vluchtelingen dag stil

In English: Blockade Kamp Zeist puts a hold on construction family prison for refugees for a dayPersbericht - Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht

Soesterberg, 26 november 2015 - Van 6 tot 12 uur vanochtend blokkeerden activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) de toegang tot het detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg. (zie persbericht). Een groot aantal bouwbedrijven konden daardoor vandaag niet doorwerken aan de bouw van de nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen op het terrein, de Gesloten Gezinsvoorziening. Activisten die op de hoge muur rond het detentiecentrum klommen konden, ondanks tegenwerking van de bewaking, contact maken met vastzittende vluchtelingen.
lees hier verder


26 november 2015: AAGU-activisten blokkeren bouwverkeer gezinsgevangenis Kamp Zeist
- ook activisten op muur voor contact met vastzittende vluchtelingen

In English: November 26 2015: AAGU-activists block construction traffic family prison Kamp Zeist
- also activists on the wall to contact locked up refugees


BLOKKADE KAMP ZEIST LEGT BOUW GEZINSBAJES 24 UUR STIL from ANTi.ORD3 on Vimeo.

Persbericht - Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht

Soesterberg, 26 november 2015 - Sinds 6 uur vanochtend blokkeren activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) de hoofdingang van het detentiecentrum 'Kamp Zeist' (Richelleweg 13, Soesterberg), alsmede een poort op het terrein zelf. Met behulp van lock-ons houden zij zo het autoverkeer voor de bouw van een nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen tegen. Daarnaast hebben twee personen zich verschanst op de hoge muren binnen het terrein, om zo contact te maken met opgesloten vluchtelingen. Dit deel van de actie is online via een livestream te volgen.
De actie maakt deel uit van een al langer lopende campagne tegen de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis en voor sluiting van het detentiecentrum en de huidige tijdelijke gezinsgevangenis op Kamp Zeist.

lees hier verder


Een jaar gezinsgevangenis: 128 kinderen opgesloten, 72 gedeporteerd

In English: One year family prison: 128 children locked up, 72 deported.

Afgelopen week publiceerde de regering antwoorden van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) op Kamervragen van Sharon Gesthuizen (SP) en Linda Voortman (GroenLinks) over de Gesloten Gezinsvoorziening (GGV) op Kamp Zeist. De vragen waren mede gesteld naar aanleiding van de campagne van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) tegen deze gezinsgevangenis voor vluchtelingen.

lees hier verder


Blacklist Kamp Zeist weer uitgebreid

In English: Blacklist Kamp Zeist expanded again

Binnen de hoge muren rond het detentiecentrumdeel van Kamp Zeist bij Soesterberg vinden onverminderd werkzaamheden plaats, waarbij een flink aantal bedrijven betrokken zijn. Er is inmiddels een gebouw zichtbaar dat boven de muur uitsteekt. Dit is waarschijnlijk het facilitaire gebouw voor de nieuwe gezinsgevangenis, die door bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk gebouwd wordt.

Op basis van recente observaties vullen we de blacklist aan met:

lees hier verder


21 november 2015: Speech over het leven in een gezinslocatie

In English: 21 november 2015: Speech about life in a family location

Tijdens de demonstratie "Nijmegen gastvrij! Solidariteit zonder grenzen" op 21 november hield Mary een toespraak over het leven in een van de zeven gezinslocaties in Nederland. In deze gezinslocaties worden dagelijks gezinnen met kinderen van hun bed gelicht en naar de gezinsgevangenis op Kamp Zeist gebracht, "ter fine van uitzetting" zoals dat wordt genoemd.
We publiceren de toespraak van Mary hier, zodat een ieder kan lezen wat het gevolg van dit beleid is voor kinderen. De toespraak bevat ook een oproep die we ons allen ter harte zouden moeten nemen:

Ik ben Mary en ik kom van een gezinslocatie.

Jullie normale dag begint met opstaan, normaal aankleden, ontbijten en naar school of naar je werk gaan.
Maar heb je een idee hoe dat gaat in een gezinslocatie? Weet je dat een ochtend daar begint met de wekker rond 5 uur? Dat mensen niet kunnen slapen omdat ze bang zijn dat het de volgende dag hun buurt is om opgepakt te worden?
Ze slapen in hun kleren voor het geval dat zij het volgende slachtoffer zijn van de razzia.

lees hier verder


Kritiek op de gezinsgevangenis klinkt breder

In English: Criticism on family prison expressed wider

De campagne die de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht voert tegen de bouw van een nieuwe permanente gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist speelt zich niet in een vacuum af. Ook diverse NGO's, andere organisaties, groepen en politici laten zich kritisch uit over de zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening' (GGV).

Het opsluiten van vluchtelingenkinderen in 'reguliere' vluchtelingengevangenissen (detentie- en uitzetcentra) was speerpunt van de langer lopende campagne 'Geen Kind in de Cel' van een coalitie van diverse NGO's, waaronder Amnesty, UNICEF, Kerk in Actie en Vluchtelingenwerk, en de Protestantse Kerk.

lees hier verder, met uitgebreide citaten van andere organisaties.


AAGU ontvangt Ferdinand Domela Nieuwenhuispenning 2015

In English: AAGU receives Ferdinand Domela Nieuwenhuis medal 2015

17 november 2015 - Afdgelopen zondag werd de Anarchistische Anti-deportatiegroep Utrecht (AAGU) vereerd met de toekenning van de Ferdinand Domela Nieuwenhuis (FDN)-penning en een geldbedrag in het gelijknamige museum te Heereveen. Dat was een aangename verrassing.lees hier verder


Steun de 'Zeister 7' in hoger beroep

In English: Support the 'Zeister 7' in the Court of Appeal

Op maandag 16 november dient om 14.10 uur voor het Gerechtshof in Arnhem het hoger beroep in de zaak tegen de 'Zeister 7', die afgelopen april in de bossen rond Kamp Zeist werden opgepakt op verdenking van vernieling van het hek van het detentiecentrum.
In juli werden zij in eerste aanleg veroordeeld wegens openlijke geweldpleging tegen het hek en kregen boetes, een (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf en een forse schadevergoedingsmaatregel opgelegd.

De zeven werden in de vroege morgen van 16 april gearresteerd, door politie-eenheden die zich in het bos ophielden. Hieraan lag een ambtsbericht van de AIVD ten grondslag. Ruim vijf dagen werden de arrestanten vastgehouden in het cellencomplex Houten. De verdenking 'openlijke geweldpleging tegen goederen in vereniging gepleegd, tegen hekwerken en prikkeldraad', werd in die vijf dagen uitgebreid met 'deelneming aan een criminele organisatie', en daarna weer ingetrokken.

lees hier verder


Open huis bij bouwplaatsen De Vries en Verburg

26-10-2015: Indymedia

In English: Open house at building sites De Vries en Verburg

Geachte lezer,

U heeft allicht vernomen dat ons bedrijf, De Vries en Verburg, de Gesloten Gezins Voorziening gaat bouwen op de lokatie bij u bekend als 'Kamp Zeist'. U noemt dit bouwwerk 'gezinsgevangenis', een term waarin wij ons niet kunnen vinden. Wij zouden u dan ook het liefste willen kunnen laten zien hoe kindvriendelijk wij de Gesloten Gezins Voorziening binnen de hekken en muren van 'Kamp Zeist' realiseren. Het is echter niet mogelijk dit project te bezoeken, aangezien de overheid hoge eisen aan de beveiliging stelt. Maar wij kunnen u wel uitnodigen onze andere bouwplaatsen te bezoeken.

De Vries en Verburg werkt momenteel aan tal van andere bouwprojecten, duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Onze bouwplaatsen worden zelfs voorzien van zonnepanelen, waardoor een duurzame opwekking van energie wordt verzorgd!

Om ons werk te beoordelen, en de mate waarin het voldoet aan de voorwaarden van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), bent u van harte welkom. Een afspraak maken is niet nodig. Bijgaand vindt u een lijst met lopende bouwprojecten. Kom eens langs voor een kop koffie en een praatje. Daarvoor zijn wij op werkdagen altijd overdag aanwezig. Onze projectleiders staan u graag te woord!

Namens De Vries en Verburg, planontwikkelaar Bas Stuij


Lees hier verder


Meer detentieprofiteurs Kamp Zeist geidentificeerd

In English: More detention profiteers Kamp Zeist identified

Binnen de hoge muren van detentiecentrum Kamp Zeist zijn de bouwwerkzaamheden nog steeds in volle gang. Eerder publiceerden we al een lijstje van betrokken bedrijven. Mede door de onzichtbaarheid van de werkzaamheden is het onduidelijk of De Vries en Verburg al begonnen is met werk voor de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis. AAGU protesteerde 6 oktober jl. nog voor en tijdens een raadsvergadering van de gemeente Zeist tegen het afgeven van de vergunning voor deze bouw.
Vooralsnog lijkt het vooral te gaan om de bouw van een nieuw entreegebouw, dat al eerder werd aanbesteed, en/of een nieuw energiegebouw, waar de gemeente Zeist al eerder een vergunning voor verleende.

Lees hier verder


13 oktober 2015: AAGU schrijft andere opdrachtgevers De Vries en Verburg aan

English translation: October 13 2015: AAGU writes to other clients of De Vries en Verburg

Vanochtend heeft de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) vijf opdrachtgevers van De Vries en Verburg aangeschreven met de vraag dit bedrijf aan te spreken op het bouwen van de nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen op Kamp Zeist. Het gaat om instellingen en organisaties uit de sectoren onderwijs en zorg die bouw- of renovatieopdrachten hebben lopen.
Onderstaand de brief die naar de betreffende opdrachtgevers is gestuurd, namen van opdrachtgevers en projecten zijn per brief ingevuld.Lees hier verder


6 oktober 2015: Activisten tegen nieuwe gezinsgevangenis Kamp Zeist verstoren raadsvergadering Zeist

English translation: October 6 2015: Activists against new family prison Kamp Zeist disrupt municipal council meeting Zeist

Deze actie was onderdeel van de actiedag, verslag hier / This action was part of the action day, report here

Persbericht - Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht

Zeist, 6 oktober 2015 - Een tiental activisten hebben rond half tien vanavond de raadsvergadering van de gemeente Zeist verstoord, in protest tegen het door de gemeente afgeven van een bouwvergunning voor een nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen. De vergadering is door de burgemeester geschorst.

Lees hier verder


Verslag, foto's en video's van actiedag 6 oktober 2015
Report, pics and videos of action day October 6

Actie in raadsvergadering, zie hier / Action in Town Council meeting, look here.

Op 6 oktober werd achtereenvolgens 's middags gedemonstreerd bij Kamp Zeist (aan de hoofdpoort en achter bij de muur), en 's avonds bij het gemeentehuis van Zeist, waar brieven op de agenda stonden van mensen die geprotesteerd hadden tegen het afgeven van de bouwvergunning voor de gezinsgevangenis. Hieronder vind je wat foto's en video's van deze dag. Er staat ook een fotoverslag op Indymedia.

On October 6 there were demonstrations at Kamp Zeist in the afternoon at the main gate and at the wall. In the evening at the Town Hall of Zeist, where letters were on the agenda of people who had protested against giving the permit to build the family prison. Below you will find photo's and video's of this day. There is also a photo report on Indymedia.

PROTEST TEGEN KAMP ZEIST GEZINSGEVANGENIS VOOR VLUCHTELINGEN from ANT1:ORD3 on Vimeo.

Kijk hier verder voor het hele verslag / Click here for the whole report


Oproep: onderteken de verklaring tegen de bouw van 'Gesloten Gezinsvoorziening' op Kamp Zeist

In English: Call for signing the statement against the construction of the 'Closed Family Facility' at Kamp Zeist

Sinds enige tijd voeren we campagne tegen de bouw van een 'Gesloten Gezinsvoorziening' (GGV) op Kamp Zeist.

Het doel van de GGV is de opsluiting en uitzetting van vluchtelingengezinnen van wie de asielaanvraag is afgewezen. De nu nog tijdelijke en begin 2016 geplande permanente gezinsgevangenis bevindt zich binnen een hek en de muur van Kamp Zeist (ofwel: Detentiecentrum Soesterberg), voorzien van stroomdraad en camerabewaking. De GGV is dus een gevangenis en geen opvang. De GGV is niet 'humaan' of 'kindvriendelijk'.

Lees hier verder


Meer bedrijven profiteren van opsluiten vluchtelingen op Kamp Zeist

In English: More companies profit from locking up refugees at Kamp Zeist

Zoals we eerder meldden zal de nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist gebouwd gaan worden door Bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk. Deze moet volgens planning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie begin volgend jaar in gebruik genomen worden. -> lees hier verder


6 oktober: actiedag tegen gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist

Join the facebook event / Download flyer!

In English: October 6: day of action against family prison for refugees at Kamp Zeist

Recentelijk heeft de gemeente Zeist de bouwvergunning afgegeven voor de bouw van de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist. Het bouwbedrijf De Vries en Verburg haalde de opdracht deze zomer al binnen.
Op dinsdag 6 oktober gaan we 's middags demonstreren bij Kamp Zeist, eerst tegen de bedrijven die er aan het werk zijn en daarna als steun aan de gevangenen achter de muur. Aansluitend gaan we 's avonds bij het gemeentehuis van Zeist demonsteren omdat de gemeente de gezinsgevangenis op de agenda heeft staan tijdens de raadsvergadering.

Lees hier verder


Donderdag 24 september: Info avond / presentatie in Spinhuis Amsterdam

In English: Thursday september 24: Info night / presentation at Spinhuis Amsterdam

Join the facebook event

As. donderdag 24 september in Het Spinhuis in Amsterdam: infoavond/presentatie over de campagne tegen de bouw van de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist. Wat is de stand van zaken? Hoe staat het met de campagne? Hoe nu verder? En wat kan je doen om de campagne te versterken?

Lees hier verder


Donderdag 17 september: Video lawaaidemo bij De Vries en Verburg

Thursday september 17: Video noisedemo at De Vries en Verburg

Verslag staat hier / Report is here

LAWAAIDEMO TEGEN BAJESBOUWER DE VRIES EN VERBURG from ANT1:ORD3 on Vimeo.


Donderdag 17 september: Luid en duidelijk lawaaiprotest bij De Vries en Verburg

ENGLISH BELOW: Thursday september 17: Loud and clear noise protest at De Vries en Verburg

Met 30 mensen stond AAGU afgelopen middag voor de deur van het bouwbedrijf De Vries en Verburg in Stolwijk. Een uur lang werd met veel lawaai geprotesteerd tegen het feit dat dit bedrijf de nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist gaat bouwen.

lees hier verder.


15 september: Gemeente verleent bouwvergunning gezinsgevangenis Kamp Zeist - bedrijven aan het werk

ENGLISH BELOW: September 15: Municipality grants building permit family Prison Kamp Zeist - companies to work

Afgelopen week publiceerde de gemeente Zeist dat zij vergunning hebben verleend voor de bouw van de gezinsgevangenis door het bouwbedrijf De Vries en Verburg. Intussen zijn er al een tijdje werkzaamheden gaande binnen de muur van Kamp Zeist.

Lees hier verder


13 september 2015 - 'SLOOP KAMP ZEIST' loopt mee tijdens 'Vluchtelingen Welkom'

'BREAK DOWN KAMP ZEIST' demonstrates with 'Refugees Welcome'

Vluchtelingen Welkom! Refugees Welcome! Detentiecentra slopen! Break down the detention centers!
Geen grenzen, geen naties, stop deportaties! No borders, no nations, stop deportations!

ook hier/also here


13 september 2015 - Nogmaals kritische brief naar organisatrice bijeenkomst 'Duurzaam Ondernemen'

ENGLISH: Another critical letter to the organizer of event 'Sustainable Business'.

Door: Dhjana Samshuizen

Bij een bijeenkomst voor MKB'ers over 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' op dinsdag 15 september in Schoonhoven, zal Bas Stuij van bouwbedrijf De Vries en Verburg een van de sprekers zijn. Bouwbedrijf De Vries en Verburg pretendeert een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van duurzaam ondernemen, maar schroomt intussen niet om binnenkort de nieuwe gezinsgevangenis bij Kamp Zeist te gaan bouwen - de zogenaamde 'gesloten gezinsvoorziening' die als doel heeft vluchtelingengezinnen op te sluiten en te deporteren.

"Geachte mevrouw Sterrenburg,

Lees hier verder


9 september 2015 - Spreekbeurt van verantwoordelijke planmaker gezinsgevangenis blijft niet onopgemerkt:

Een brief aan organisator bijeenkomst 'Duurzaam Ondernemen'

ENGLISH: September 9 2015 - Speech of responsible planner familyprison does not go unnoticed: A letter to the organizer of event 'Sustainable Business'.

We ontvingen in onze mailbox een brief van Chris de Laat geschreven aan de organisator van een bijeenkomst 'Duurzaam Ondernemen'.
Bas Stuij van De Vries en Verburg, een van de hoofdverantwoordelijken voor de bouw van de gezinsgevangenis, is daar een van de sprekers. Chris schrijft hetvolgende:

"Geachte mevrouw Sterrenburg,

Het kwam onder mijn aandacht dat u volgende week dinsdag een info- en netwerkbijeenkomst 'Duurzaam Ondernemen' organiseert. Dat lijkt mij, hoewel ik zelf geen ondernemer ben, een interessant evenement, 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' is een belangrijke zaak.

Tot mijn grote verbazing zie ik echter de heer Bas Stuij van het bouwbedrijf De Vries en Verburg als een van de sprekers ingepland staan. Is het u bekend dat dit bedrijf een nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen (een zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening') bij Soesterberg gaat bouwen?"

Lees hier verder


Donderdag 17 september: Lawaaidemo bij gezinsgevangenisbouwer De Vries en Verburg

ENGLISH CALL OUT: Thursday September 17: Noisedemo at builder of family prison De Vries en Verburg

Voor het geval dat: Voor deze actie is een advocaat standby en er is een arrestantengroep:
Advocaat is Michiel Kuyp van Jebbink & Soeteman advocaten Amterdam. Telefoon nummer AG is 06 2650 8773

Just in case: For this action a lawyer is standby and there is a legal team:
Lawyer is Michiel Kuyp of Jebbink & Soeteman lawyers Amsterdam. Phone nr. of legal team is 06 2650 8773Bouwbedrijf De Vries en Verburg heeft afgelopen zomer de opdracht binnengehaald om de 'Gesloten Gezins Voorziening' (GGV) op Kamp Zeist te bouwen. De GGV is een gevangenis voor vluchtelingen gezinnen, met als enig doel: deportatie.

Verzamelen: 13.15 uur station Gouda
Aanvang lawaaidemo: 14 uur in Stolwijk

LEES HIER VERDER


Open brief aan Bas Stuij, planontwikkelaar De Vries en Verburg
Gesloten gezinslocatie Kamp Zeist / Geen "christelijke waarden"

(door Astrid Essed)

De Vries en Verburg, de bouwer van de gesloten "kindvriendelijke" gezinslocaties in Kamp Zeist, laat zich te pas en te onpas voorstaan op haar "christelijke" imago.
Maar werkelijke christelijke waarden zijn strijdig met het opsluiten van vluchtelingen, wier enige 'misdaad' is te zijn gevlucht om hier bescherming en veiligheid te vinden. Het zogenaamde "christelijke" bedrijf De Vries en Verburg maakt zich medeplichtig aan uitzetting naar oorlog en onveiligheid. Tijd voor een brief.


AAN DE VRIES EN VERBURG
T.a.v. de heer B. Stuij
Planontwikkelaar en directielid bij De Vries en Verburg
Oudste bij de Vrije Baptistengemeente 'De Graafstroom'

Onderwerp: Uw betrokkenheid bij en medeplichtigheid aan de bouw van een gesloten gezinsvoorziening op het detentiecentrum van Zeist. ->lees hier verder


Racisme en vreemdelingenhaat: bouwstenen voor gezinsgevangenis De Vries en Verburg B.V.


(door Joke Kaviaar)

"Ik hoop dat elk nieuw gebouwd asielzoekerscentrum met de grond gelijk gemaakt wordt, net zoals in Duitsland gisteren." (Geen Stijl 'reaguurder' CapodeGreat 25-8-15 om 17.37 u.)

In Duitsland stichten fascisten brand, slaan vluchtelingen in elkaar en jagen mensen doodsangst aan. In Neederland houden we het 'netjes'. Maar vergis je niet: de kiem is er.

Extreem rechts vindt al vele jaren weerklank voor hun haat in de gevestigde politiek, niet alleen bij Wilders maar ook bij partijen als PvdA, VVD en CDA. Zo wordt de agressie op straat tot nu toe nog wat afgevangen en blijft het bij 'incidenten'. Hier nog weinig massale straatactie van neo-nazi's dus. Maar op internet is de haat volop aanwezig. Welkom in de polder van de extreem rechtse keyboard warriors. Een voorbeeld.


Reviews en comments op de facebook page van De Vries en Verburg B.V.

lees hier verder


De Vries en Verburg construction firm: building a family prison responsibly?

English translation of: De Vries en Verburg: verantwoord een gezinsgevangenis bouwen?

As Aagu published earlier the construction firm De Vries en Verburg from Stolwijk is about to build the new definite family prison within the walls of kamp Zeist. If we take a closer look at the backgrounds of the organization the question rises how they can adhere the building of a prison with the image it is trying to portray. From a predominantly Christian identity the company is involved in several (international) societal and social project. “We want to help the people who need it”, so says employee Timo Stuij, who himself in fact is involved in the construction project of the family prison.

Societal responsibly undertaking?

It will be difficult to find a construction firm that portrays itself as being willingly cooperating with repression and exploitation. Almost every substantially sized company fences with initiatives on the plane of 'maatschappelijk verantwoord onderenemen' (MVO), undertaking business environmentally responsible. Often it barely rises above the level of cheap sales-pitches, focused only on image building.. So is Finmeccanica, a giant weapons manufacturer from Italy proudly emphasizing on the separated waste disposal in it's head office. -> Read more here


De Vries en Verburg: verantwoord een gezinsgevangenis bouwen?

ENGLISH TRANSLATION: De Vries en Verburg construction firm: building a family prison responsibly?

Zoals AAGU eerder publiceerde gaat het bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk de nieuwe permanente gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist bouwen. Een nadere blik op de achtergronden van De Vries en Verburg werpt de vraag op hoe het bedrijf deze werkzaamheden kan rijmen met het imago dat men uitstraalt. Vanuit een nadrukkelijk christelijke indentiteit zet men zich in voor (internationale) maatschappelijke en sociale projecten. "Wij willen mensen helpen die dat nodig hebben", aldus medewerker Timo Stuij, die nota bene zelf ook betrokken is bij de bouw van de gezinsgevangenis.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Er zal moeilijk een bedrijf te vinden zijn dat zichzelf presenteert als graag meewerkend aan onderdrukking of uitbuiting. Nagenoeg elk wat groter bedrijf schermt met initiatieven op het vlak van het zogenaamde 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' (MVO). Niet zelden ontstijgt dat nauwelijks het niveau van goedkope verkooppraatjes, slechts gericht op imagoverbetering. Zo benadrukt de grote Italiaanse wapenfabrikant Finmeccanica graag dat op het hoofdkantoor afval gescheiden wordt ingezameld. -> Lees hier verder


Construction company De Vries en Verburg will build the new family-prison at Kamp Zeist

English translation of: Bouwbedrijf De Vries en Verburg gaat nieuwe gezinsgevangenis Kamp Zeist bouwen

Last week the city council of Zeist published the application for an environment permit by the Stolwijk based construction company De Vries en Verburg, showing us that this company is in fact going to build the new prison for entire refugee families on the compound of Kamp Zeist. The entire building operation will cost well over 4,3 million Euro.

Family-prison

According to the paperwork accompanying the application (see photo's) the surface area of the new prison will be 3790 m² (37350,77 ft²). It will consist of a so-called Multi-functional building (MfB) and a living unit.
“The MfB will be build adjacent to the existing detention building (building 52)”. It consists of two stories, with plans to build a third story on top on a later point in time. One of the wings of the MfB will be used to house 10 people, probably 'Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's)', single juvenile aliens. Besides them the MfB will also house a "prayer center, a silence center, a gymnasium, (medical) treatment rooms and offices.”The living unit will contrive of 6 buildings , every building will consist two 'houses', as the prisons are called euphemistically in the application. The houses will be approximately 110 m² (1184,03 ft²) and are suited for 6 persons according to the application. They will be placed around a “central space (field).”

Read more here


Bouwbedrijf De Vries en Verburg gaat nieuwe gezinsgevangenis Kamp Zeist bouwen

ENGLISH TRANSLATION: Construction company De Vries en Verburg will build the new family-prison at Kamp Zeist

Uit een vorige week door de gemeente Zeist gepubliceerde aanvraag voor een omgevingsvergunning blijkt dat het Stolwijkse bouwbedrijf De Vries en Verburg de nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen op het terrein van detentiecentrum Kamp Zeist gaat bouwen. Met de bouw is een bedrag van ruim 4,3 miljoen euro gemoeid.

Gezinsgevangenis

Uit de stukken die behoren bij de aanvraag (zie foto's) valt op te maken dat de oppervlakte van de nieuwe gezinsgevangenis 3790 vierkante meter gaat beslaan. Dat zal bestaan uit een zogenaamd 'multifunctioneel gebouw' (MFG) en een woonpaviljoen.
Het MFG "wordt tegen het bestaande detentiegebouw [gebouw 52] geplaatst." Het bestaat uit twee verdiepingen, met het plan er later nog een verdieping op te plaatsen. Een vleugel van het MFG gaat gebruikt worden voor huisvesting van tien personen, vermoedelijk 'alleenstaande minderjarige vreemdelingen' (amv's). Daarnaast komen er "een dienstencentrum, een stiltecentrum, een sporthal, (medische) behandelruimten en kantoorruimten."Het woonpaviljoen zal bestaan uit zes bouwblokken, ieder bestaande uit twee 'woningen', zoals de cellen eufemistisch worden betiteld in de aanvraag. De woningen van ongeveer 110 vierkante meter zijn volgens de aanvraag geschikt voor zes personen. Ze worden geplaatst rond een "centrale middenruimte (veld)."

Lees hier verder


Electric fences and motion detection around 'child friendly' immigration prison Kamp Zeist

English translation of: Schrikdraad en bewegingsdetectie rond 'kindvriendelijke' vluchtelingengevangenis Kamp Zeist

The department of justice is planning to replace the fence around detention center Kamp Zeist in Soesterberg, according to reports in the municipalities of Zeist and Soest early May. The current fence, standard mesh fencing with barbed wire, and behind it a three stacked rolls NATO-wire (so-called Razor wire), will be replaced by a prison fence with electric wires and motion sensors.

The part of Kamp Zeist which is now in use as a refugee shelter (the barracks, which had previously also been used as a detention center) will be stripped of fence, according to an earlier report. This is consistent with longstanding plans to limit to the part of the site that is the detention center within the high walls and a small piece in front of it, towards the main gate (map).
Read more here


Schrikdraad en bewegingsdetectie rond 'kindvriendelijke' vluchtelingengevangenis Kamp Zeist

ENGLISH TRANSLATION: Electric fences and motion detection around 'child friendly' immigration prison Kamp Zeist

Justitie is van plan het hek rond detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg te vervangen, zo blijkt uit meldingen bij de gemeenten Zeist en Soest van begin mei. Het huidige hek, standaard gaashekwerk met prikkeldraad en daarachter een drie op elkaar gestapelde rollen NATO-draad (zgn. scheermesjesprikkeldraad), zal worden vervangen door penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren.

Het deel van Kamp Zeist dat inmiddels in gebruik is als asielzoekerscentrum (de barakken, die voorheen ook als detentiecentrum in dienst waren) zal van hek worden ontdaan, zo blijkt uit een eerdere melding. Dit sluit aan bij al langer bestaande plannen om het detentiecentrum in te perken tot het deel van het terrein binnen de hoge muren en een klein stuk daarvoor, richting de hoofdpoort (kaart).

lees hier verder


14 juni 2015: opnieuw lawaaidemo bij Kamp Zeist

Stop uitsluiting van vluchtelingen en migranten!

-> Join, share en invite de facebook event! <-

Na de succesvolle lawaaidemo van 26 april (video hier) hebben we een nieuwe datum geprikt op 14 juni as.

We hopen weer met velen lawaai en herrie te maken bij het vluchtelingen-detentiecentrum Kamp Zeist. Het doel van onze lawaaidemo's is altijd om in contact te komen met de gedetineerde vluchtelingen binnen. Dit is in het verleden al vaak goed gelukt. Ze weten zich een hart onder de riem gestoken en soms is er ook telefonisch contact geweest met binnen.
Het detentiecentrum ligt in het bos en je kunt er meer of minder omheen lopen. Aan de zijkant heb je behalve dat ze ons kunnen horen ook oogcontact met de aldaar (dat deel is een AZC) verblijvende vluchtelingen. Aan de achterkant staat een hele hoge muur, waardoor je elkaar niet kunt zien maar zij ons wel kunnen horen.

lees hier verder


AAGU: "Actions against builder of new family prison Kamp Zeist"

English translation of: AAGU: "Acties tegen bouwer nieuwe gezinsgevangenis Kamp Zeist"

Utrecht, Februari 19 2015 - Until coming Monday companies can still sign up for the competition of the tender for the construction of the new closed family facility for refugees at Kamp Zeist in Soesterberg. The Anarchist Anti-deportation Groep Utrecht is announcing a 'naming and shaming' campaign towards the company that will realize this project.

A spokesperson of the AAGU states: "The incarceration and deportation of refugees must be stopped. We shall not be silent spectators to a new prison, who will be purposely built and used for the deportation of refugee families. Companies who consider to make a profit on the cooperation with the scandalous practices of the Dutch government can count on actions."

read further here


AAGU: “Acties tegen bouwer nieuwe gezinsgevangenis Kamp Zeist”

ENGLISH TRANSLATION: AAGU: "Acties tegen bouwer nieuwe gezinsgevangenis Kamp Zeist"

Utrecht, 19 februari 2015 - Tot en met komende maandag kunnen bedrijven zich inschrijven voor de opdracht tot de bouw van een nieuwe Gesloten Gezinsvoorziening voor vluchtelingen op Kamp Zeist in Soesterberg. The Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht kondigt aan een 'naming and shaming'-actiecampagne te gaan voeren tegen het bedrijf dat deze bouw daadwerkelijk gaat uitvoeren.

Een woordvoerder van AAGU zegt: “Het opsluiten en deporteren van vluchtelingen moet een halt toegeroepen worden. Wij zullen niet toekijken hoe er een nieuwe gevangenis, nota bene speciaal voor het opsluiten van vluchtelingengezinnen, gebouwd en in gebruik genomen gaat worden. Bedrijven die menen geld te moeten verdienen aan het meewerken aan de schandalige praktijken van de staat kunnen rekenen op acties.”

lees hier verder


Zondag 25 januari, 15 uur: demonstratieve picketline voor De Nieuwe Liefde, Amsterdam, Da Costakade 102.

Voor vrijheid van beweging en het recht op bestaan: Stop DT&V! Stop deportaties!

[english below]

Op zondagmiddag 25 januari vindt in het Rosa Parks Cafe in De Nieuwe Liefde een bijeenkomst plaats onder de noemer "De nooduitgang van Nederland: in 5 stappen naar een ander terugkeerbeleid".
De vraagstelling: "Hoe effectief is dit terugkeerbeleid, als er nog zoveel vluchtelingen in de illegaliteit belanden? Hoe zou het verbeterd kunnen worden?"
De werkwijze: "In dit Rosa Parks cafe een creatieve brainstormsessie met de DT&V. Vijf experts pitchen hun idee voor verbetering van het terugkeerbeleid. De DT&V vormt de jury en zal op de ongevraagde adviezen reageren."

Met deze bijeenkomst, die net zo goed genoemd had kunnen worden "Deporteer mee met de DT&V", wordt er vanuit gegaan dat het 'terugkeerbeleid' verbeterd moet worden. Maar het enige goede idee is afschaffing van de DT&V. Stop met het op straat zetten en opsluiten van vluchtelingen. Stoppen met deportaties. Voor een samenleving die geen mensen uitsluit omdat ze ergens anders geboren zijn. Stop met het tegen elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen. Stop de misdadige migratiepolitiek van Fort Europa die jaarlijks duizenden slachtoffers eist.
Lees hier verder


AAGU IN 2014


Voortzetting campagne tegen (gezinsgevangenis) Kamp Zeist: beelden en brief naar coalitie "Geen kind in de cel"

Op zaterdag 22 november bestormden enkele tientallen activisten de muur van Kamp Zeist. Zes van hen wisten erop te klimmen. (zie persbericht)
De actie maakt onderdeel uit van een campagne van AAGU tegen de nieuwe Gesloten Gezins Voorziening op Kamp Zeist.

Lees hier verder


Basta info night December 4, 2014: About the fight for freedom of movement

Only 12 days ago we sat on the wall of border prison Kamp Zeist, witnessing families with children locked up in there. Showing it to the world. But this action did not come out of thin air.

For many years now, the Anarchist Anti Deportation Group Utrecht, in short: AAGU, has focused on taking action against this specific border prison. Demonstrations. Civil inspections, trespassing, cutting fences, occupying buildings, getting onto the wall. Leaflets and papers were spread door to door in the area. On our website you can find a list of companies involved in the detention and deportation industry. Another group has blocked the entrance of Kamp Zeist twice. According to several publications over the years, companies and their CEO's are bothered by the focus on their business. Some have even stopped their involvement. But.. Kamp Zeist, as well as two other border prisons at Schiphol and Rotterdam airport, are still there. We invite you to join us in our effort to have them shut down.

Read more here


De wereld is van iedereen - video

Afzonderlijk ook op deze pagina te vinden


AAGU: Report from wall Kamp Zeist: "At six o'clock, when we were still sleeping, the police came to get us."

English translation of: Verslag vanaf muur Kamp Zeist: "Toen het zes uur was, we lagen te slapen, toen kwam de politie ons halen."

Saturday morning, November 22, 2014: We have climbed on the wall of Kamp Zeist, also known as detention center Soesterberg. Purpose: contact with detained refugees. Reason: the commissioning of what Fred Teeven calls the "Closed Family Facility".
Inside of the wall on which we sit, we see the family prison immediately: it's right next to us on the inside of the wall, recognizable by the images of the ministry itself, in which this families prison is commanded as 'child friendly' and 'humane'.

screenshot van de livestreambeelden
Screenshot van de livestream

read more here


Verslag vanaf muur Kamp Zeist: "Toen het zes uur was, we lagen te slapen, toen kwam de politie ons halen."

English translation: Report from wall Kamp Zeist: "At six o'clock, when we were still sleeping, the police came to get us."

Zaterdagmorgen 22 november 2014: We zijn op de muur geklommen van Kamp Zeist, ook wel bekend als Detentiecentrum Soesterberg. Doel: contact met opgesloten vluchtelingen. Aanleiding: de ingebruikname van wat Fred Teeven noemt de 'Gesloten Gezins Voorziening'.
Binnen de muur waarop we zitten, zien we de gezinsgevangenis meteen: hij bevindt zich naast ons aan de binnenkant van de muur, herkenbaar door de beelden van het ministerie zelf, waarin deze gezinsgevangenis wordt aangeprezen als 'kindvriendelijk' en 'humaan'.

screenshot van de livestreambeelden
Screenshot van de livestream

lees hier verder


22 november 2014: AAGU occupies wall around detention center Kamp Zeist

English translation of: AAGU bezet muur rond detentiecentrum Kamp Zeist

For the livestream footage, click here for part 1 and here for part 2

p>

This morning at 7:00 am, a few dozen activists of the Anti-deportation Anarchist Group Utrecht (AAGU) stormed the grounds of Camp Zeist (Richelleweg 13, Amersfoort) to carry out an occupation of the detention center wall. On the wall, they tried to get in touch with detained refugees. At the same time, some activists climbed the trees at the back of Kamp Zeist to do a banner drop.

Read further here


22 november 2014: AAGU bezet muur rond detentiecentrum Kamp Zeist

ENGLISH TRANSLATION: AAGU occupies wall around detention center Kamp Zeist

Voor de livestream beelden, klik hier voor deel 1 en hier voor deel 2

p>

Vanochtend om 7.00 uur hebben enkele tientallen activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) het terrein van Kamp Zeist (Richelleweg 13, Soesterberg) bestormd om een bezettingsactie uit te voeren op de muur van het detentiecentrum. Zij proberen daar in contact te komen met gedetineerde vluchtelingen. Tegelijkertijd zijn enkele activisten in bomen aan de achterkant van Kamp Zeist geklommen om daar een spandoek uit te hangen. Lees hier verder


Videoverslagen demonstratie bij Kamp Zeist 11 oktober 2014

Op 1 oktober werd de 'gesloten gezins voorziening' op Kamp Zeist in gebruik genomen. Een gevangenis die volgens Teeven kindvriendelijk is. Doel: deportatie van gezinnen met kinderen.
Op 11 oktober vond de eerste demonstratie plaats. De opmaat voor meer aktie. Op een natte zaterdagmiddag kwamen ruim 50 mensen protesteren tegen het opsluiten van vluchtelingen.
De huidige gezinsgevangenis is tijdelijk en bevindt zich binnen de muur van Kamp Zeist. Teeven wil aan het einde van het eerste kwartaal van 2015 een permanente gezinsgevangenis op het terrein van Kamp Zeist hebben..

Deze en meer video's vind je hier


Gezinsgevangenis Kamp Zeist al in gebruik
NB! Demonstratie 11 oktober 14 uur bij Kamp Zeist!

Eerder berichtten we dat in oktober dit jaar een gezinsgevangenis in gebruik zal worden genomen op het terrein van Kamp Zeist. De ontwikkelingen van de (nu nog) tijdelijke 'kindvriendelijke gezinsvoorziening' hebben echter onze berichtgeving ingehaald. Volgens een bericht op www.rijksoverheid.nl is de gevangenis al op 1 oktober in gebruik genomen.


Je zou bijna gaan geloven dat je veilig bent

De gemeenten Soest en Zeist liggen allerminst dwars bij het geven van vergunningen, en Teeven is er maar wat tevreden mee. De media nemen gretig de berichtgeving over en koppen: 'Asielkinderen vanaf oktober niet meer in cel'. En dat lijkt heel mooi, maar dat is het niet. Lees hier verder


OPROEP 11 oktober 2014 om 14 uur:

OPSLUITING = OPSLUITING - DEPORTATIE = DEPORTATIE

Solidariteitsdemonstratie voor opgesloten vluchtelingen & Protest tegen nieuwe gezinsgevangenis Kamp Zeist

Verzamelen om 14 uur bij Kamp Zeist, hoek Kampweg /Richelleweg (bij viaduct), Soesterberg Neem spandoeken en spullen mee om lawaai en muziek te maken!

Eind mei 2014 liet Teeven aan de Tweede Kamer weten dat hij van plan is een “speciale detentielocatie voor gezinnen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)” te openen. Deze nieuwe gevangenis moet begin 2015 gereed zijn en is gepland op het terrein van Kamp Zeist in Soesterberg. Inmiddels weten we dat al in oktober van dit jaar “een tijdelijke voorziening” komt op Kamp Zeist.

lees verder


9 september 2014 - Family prison for refugees at Camp Zeist: no humane alternative

English translation of: Gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist is geen humaan alternatief

End of May 2014, the state secretary of security & justice Teeven, responsible for migration policy, announced in a letter to the Lower House of Representatives (Tweede Kamer) that he intends to open a special detention location for families and unaccompanied minors (amv’s). This new prison should be ready in early 2015 and is planned on the site of Kamp Zeist, Soesterberg. Kamp Zeist at the is housing both a regular detention center as well as a temporary refugee center. With his plan Teeven claims to meet the long-running criticism on the detention of children in the border hospice and in detention and deportation centers. A coalition of NGOs, coordinated by Defence for Childeren, has been participating for a number of years in the campaign "No Child In a Cell", which can also count on support from a number of political parties.


Purpose: the 'assurance of return'

'Humane' prison?

Teeven applies, in his letter to the Parliament an outline of the measures planned to accommodate the new prison for children and families. He mentions "[t]he offer of utmost freedom of movement within the site and the provision of adequate facilities for families and children." The detained refugees are housed in pavilions with "independent units for families and a separate pavilion for the unaccompanied minors." They can prepare their meals themselves, and families can lock their pavilions from the inside. Also on site is a "service center including a recreation room, outdoor playground, a provision shop and internet facilities." For some, this will evoke images of a holiday park, but to let the cat out of the bag: the operation in fact is a prison, euphemistically referred to as "closed site". To dampen this feel, the guards will however not wear uniforms and the fence will "be largely obscured from the sight of the residents by the greenery." The new prison will function under the responsibility of the Judicial Service (DJI). The Immigration and Naturalisation Service (IND) and the Repatriation and Departure Service (DT&V) will be present on site as part of the ongoing asylum procedures and the "assurance of return". After all, "The stay will stay focused on working to return, or further investigating those who have submitted an asylum request", as DJI states in a press release. Earlier this year Teeven let the remark slip in a Lower House (Tweede Kamer) debate: "Sure i understand that you can't have children in prison cells. This would be extremely inhuman." His rare moment of self-insight and humanity seems to have a very limited scope. Teeven remains to plan locking up children, but because the location has no bars and heavy cell doors with the characteristic hatch, this new detention location for families and unaccompanied minors would be a humane alternative from his point of view.

-> Read more HERE


9 september 2014 - Gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist is geen humaan alternatief

>ENGLISH TRANSLATION: Family prison for refugees at Camp Zeist: no humane alternative

Eind mei 2014 liet staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor het migratiebeleid, per brief aan de Tweede Kamer weten dat hij van plan is een speciale detentielocatie voor gezinnen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) te openen. Deze nieuwe gevangenis moet begin 2015 gereed zijn en is gepland op het terrein van Kamp Zeist in Soesterberg. Kamp Zeist herbergt op het moment al zowel een regulier detentiecentrum als een, voorlopig tijdelijk, asielzoekerscentrum. Met zijn plan meent Teeven tegemoet te komen aan de langlopende kritiek op het opsluiten van kinderen in het grenshospitium en in detentie- en uitzetcentra. Een coalitie van ngo's, gecoordineerd door Defence for Childeren, voert al jaren de campagne 'Geen Kind in de Cel', die ook op steun van een aantal politieke partijen kan rekenen.


Doel: het 'borgen van terugkeer'

'Humane' gevangenis?

Teeven geeft in zijn brief aan de Kamer op hoofdlijnen aan waaruit de maatregelen bestaan om de nieuwe gevangenis geschikt te maken voor kinderen en gezinnen. Hij rept over "[h]et bieden van zoveel mogelijk bewegingsvrijheid binnen de locatie en het verschaffen van adequate voorzieningen voor gezinnen en kinderen." De gedetineerde vluchtelingen worden ondergebracht in woonpaviljoens, met "separate wooneenheden voor de gezinnen en een apart paviljoen voor de amv's." Ze kunnen zelf hun maaltijden bereiden en gezinnen kunnen hun paviljoens van binnen afsluiten. Op het terrein komt ook een "een voorzieningencentrum met onder meer een recreatieruimte, buitenspeelruimte, een winkelvoorziening en internetfaciliteiten." Bij sommigen zal dit beelden van een vakantiepark oproepen, maar al snel komt de aap uit de mouw: het gaat hier wel degelijk om een gevangenis, eufemistisch betiteld als 'afgesloten locatie'. Om dit gevoel wat te dempen, zullen bewakers echter geen uniformen dragen en zal de omheining "door het groen goeddeels worden onttrokken aan het zicht van de bewoners." De nieuwe gevangenis komt onder verantwoordelijkheid van de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) te vallen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) zullen op locatie aanwezig zijn in het kader van het doorlopen van asielprocedures en het "borgen van terugkeer". Immers: "Het verblijf zal gericht zijn op werken aan terugkeer, dan wel nader onderzoek voor diegenen die een asielvraag hebben ingediend", zo stelt DJI in een persbericht. Eerder dit jaar liet Teeven zich in een debat met de Kamer ontvallen: "Ik begrijp ook dat je geen kinderen in de cel moet hebben. Dit is buitengewoon onmenselijk." Dit zeldzame moment van zelfinzicht en menselijkheid blijkt een zeer beperkte reikwijdte te hebben. Teeven blijft van plan kinderen op te sluiten, maar omdat op de locatie geen tralies en zware celdeuren met het karakteristieke luikje zullen verschijnen, is er in zijn ogen sprake van een humaan alternatief.

Reacties uit politiek en maatschappelijke organisaties

Zich over opsluiting van kinderen kritisch betoond hebbende partijen en maatschappelijke organisaties lijken voor een deel in deze redenering mee te gaan. Het plan is nog niet uitgebreid in de Kamer besproken, maar sluit wel aan bij eerdere uitspraken van diverse partijen. Zij willen geen kinderen in de cel, maar staan in beginsel niet afwijzend tegen een vorm van besloten opvang, ten einde kinderen en gezinnen in het zicht van de overheid te houden. Zo riep de PvdA in een Kamerdebat afgelopen maart de staatssecretaris nog op "te zoeken naar alternatieven, waarbij gezinnen met kinderen in het zicht en onder toezicht blijven, maar in een minder belastende omgeving." De coalitie 'Geen Kind in de Cel' is blij met de stappen die Teeven zet, maar blijft voorzichtig kritisch: "De Coalitie Geen Kind in de Cel is verheugd over de belangrijke verbeteringen. De Coalitie Geen Kind in de Cel benadrukt echter dat ook vrijheidsberoving in een kindvriendelijke omgeving alleen bij hoge uitzondering mag worden toegepast. Vrijheidsontneming van kinderen enkel om redenen van migratiecontrole is in beginsel nooit in het belang van het kind. Het zal een bijzondere inspanning vragen om het penitentiaire karakter van de locatie in Zeist aan te passen tot een kindvriendelijke omgeving." Het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) benadrukt ook dat kinderen opgesloten zullen blijven worden: "Zij kunnen niet meer in een cel opgesloten worden, maar nog wel in centra met hekken eromheen en bewaking." Daarnaast wordt gewezen op het risico dat het voor handen hebben van een 'kindvriendelijke' gevangenis de drempel om gezinnen vast te zetten mogelijk zal doen verlagen.

Gemeenten en provincie reageren afwijzend

Meteen nadat het plan van Teeven gepubliceerd was, kwam een afwijzende reactie van burgemeester Metz (VVD) van Soest in het nieuws. De vestiging van een nieuw detentiecentrum op Kamp Zeist strookt niet met de plannen voor het gebied, die ingekaderd zijn in Hart van de Heuvelrug, het programma voor gebiedsontwikkeling in de regio. "Het gebied waar de staatssecretaris zijn oog op heeft laten vallen, is in de planvorming een belangrijk onderdeel van de ecologische hoofdstructuur", aldus Metz. Het grootste deel van Kamp Zeist moet volgens de plannen natuur worden, een kleiner deel, waar het huidige detentiecentrum zich bevindt, zal als zodanig in gebruik blijven. Van principiele bezwaren is geen sprake. Sterker nog: "De gemeenten Zeist en Soest en de provincie Utrecht zijn bereid om met hem [Teeven] mee te denken over een alternatieve locatie." De gemeentegrens tussen Zeist en Soest loopt dwars door het detentiecentrum op Kamp Zeist. De SP-fractie in Zeist stelde raadsvragen over de verhouding van de plannen van Teeven tot de ruimtelijke Hart van de Heuvelrug-plannen. Het college had echter nog geen antwoorden: "Nog niet bekend. Het gesprek over de concrete plannen dient nog te worden gevoerd." Inmiddels is wel bekend dat eind juli rijksambtenaren met de gemeente Soest in overleg zouden gaan over het tijdelijk (voorlopig voor de duur van een jaar) plaatsen van "6 chalets voor elk 6 personen [...] en een groter gebouw waar 12 mensen kunnen verblijven", binnen de bebouwingsgrens die in het bestemmingsplan is opgenomen. "Dit verzoek betreft een tijdelijke voorziening vooruitlopend op een voorstel voor een definitieve voorziening elders op het terrein waar DJI nog aan werkt en waar separaat over moet worden besloten in overleg met onze partners in Hart van de Heuvelrug", laat het college van B&W in Soest aan de gemeenteraad weten. Mogelijk hangt de snelle opbouw van deze tijdelijke locatie samen met de aankondiging van Teeven vanaf september geen kinderen meer in grensdetentie op Schiphol te zetten.

Opsluiting is opsluiting

Of Kamp Zeist nu wel of niet de plek wordt waar de nieuwe gevangenis gevestigd zal worden, de toon is gezet. Teeven probeert met het openen van deze nieuwe 'gesloten locatie' en het benadrukken van de wijze waarin deze verschilt van een regulier detentie- of uitzetcentrum critici van zijn beleid ten aanzien van minderjarige vluchtelingen de wind uit de zeilen te nemen. Monique Schippers, directeur Directie Bijzondere Voorzieningen van DJI vertelt bijkans lyrisch: "De komst van de nieuwe locatie geeft een gezin dat hiervoor in aanmerking komt, de kans te landen in een gezinsomgeving in plaats van een detentie omgeving. Dat doet wat met mensen, en we zijn blij dat we hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren." Teeven beweert hiermee tot het uiterste te gaan, omdat het helemaal niet meer opsluiten van kinderen illegaliteit en mensensmokkel in de hand zou werken. Een stelling waarvoor geen enkel bewijs is. Het is juist het beleid van tegenhouden, uitsluiten, opsluiten en deporteren dat mensen geen andere keuze laat dan in de illegaliteit te leven en dat mensensmokkel tot een bloeiende bedrijfstak heeft doen groeien. In realiteit blijven het migratiebeleid en de bijbehorende praktijk gericht op het zoveel mogelijk buiten de landsgrenzen houden of krijgen van vluchtelingen. Kinderen zijn daarbij geen uitzondering. Tandenknarsend moest Teeven accepteren dat een beperkt kinderpardon in het regeerakkoord werd opgenomen. Hij liet dit door de IND zo strikt mogelijk uitvoeren, waardoor velen alsnog buiten de boot vielen. In een openbaar debat noemde Teeven het kinderpardon "het zuur" wat aan "het zoet" van de strafbaarstelling van illegaliteit (inmiddels door een ruil tussen coalitiepartners VVD en PvdA van tafel) vooraf ging. In de periode 2011-2013 werden ruim 1000 minderjarigen opgesloten in afwachting van uitzetting. Daarbij kwamen in 2013 (eerder werd dit niet bijgehouden) nog zo'n 120 kinderen die in grensdetentie, direct na aankomst in Nederland, werden gezet. Teeven beweert met droge ogen dat deze cijfers aantonen dat kinderen "alleen bij uitzondering en uiterst terughoudend in vreemdelingenbewaring worden geplaatst."

Wereld zonder grenzen

We moeten ons geen zand in de ogen laten strooien. Met behulp van wat cosmetische veranderingen zal de praktijk van het opsluiten van kinderen gewoon voortgezet worden. Kinderen, die ook de vlucht en de vluchtredenen in het grootste deel van de gevallen niet in de koude kleren is gaan zitten, vormen een kwetsbare groep, die extra aandacht verdient. Tegelijkertijd mogen we ons niet alleen tegen het opsluiten en deporteren van kinderen keren. Iedereen die huis en haard achterlaat, op de vlucht voor oorlog, geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, moet op een warm welkom kunnen rekenen. Het is het rijke Westen, gedreven door egoisme en hebzucht, dat voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor het veroorzaken van de redenen waarom mensen op de vlucht slaan. Diezelfde mensen stuiten vervolgens op de door datzelfde rijke Westen opgeworpen muren om hen buiten te houden: grenshekken, militairen, vreemdelingenpolitie, en een groeiend arsenaal aan surveillance- en detectietechnieken. Wie door de mazen van dit steeds verfijndere net weet heen te komen, heeft de keuze een procedure in te gaan, met alle risico's op detentie en deportatie vandien, of direct het onzekere leven in de illegaliteit in te gaan. Zolang er geen einde komt aan dit systeem van twee kwaden, is elke zogenaamde verbetering op z'n hoogst een druppel op de gloeiende plaat. We zullen moeten blijven vechten voor open grenzen, het afschaffen van staten en een einde aan het kapitalisme, dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld dat mensen tot vluchten dwingt, om enig zicht te kunnen krijgen op een vrijere, rechtvaardigere en menselijkere inrichting van de wereld. Een nieuwe gevangenis, in welke pseudo-humane vorm dan ook gegoten, is in volstrekte tegenspraak met dit streven.

Campagne AAGU

De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) is langere tijd erg actief geweest tegen het 'reguliere' detentiecentrum op Kamp Zeist. Nu Teeven de komst van een gezinsgevangenis heeft aangekondigd, start AAGU een nieuwe campagne tegen deze plannen, waarbij uiteraard de sluiting van het bestaande detentiecentrum ook punt van aandacht blijft. Houd deze website in de gaten om op de hoogte te blijven, of stuur een mailtje naar: info@aagu.nl.

Shortlink: Dit artikel staat ook HIERNIEUWS ARCHIEF

AAGU in 2012

AAGU in 2011

AAGU in 2010

AAGU in 2009

AAGU in 2008

AAGU in 2007