AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Opsluiting is geen opvang: wie beschermt het kind van een vluchteling?

ENGLISH BELOW: A Prison is not a Refuge: Who Protects the Children of Refugees?

Als het aan de Neederlandse overheid ligt, blijft de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist het beste bewaarde publieke geheim van de polder. Want "de 'gesloten gezinsvoorziening' (GGV) is geen gevangenis". De nationale media papagaaien de politiek kritiekloos na.

Het is nog niet anders geweest sinds 1 oktober 2014, toen met de ingebruikname van de nu nog tijdelijke gezinsgevangenis de campagne ertegen begon. Er waren verschillende demonstraties, de muur van Kamp Zeist werd bezet in november 2014 en gedurende voorjaar/zomer 2015 zijn tweemaal gaten in de omheining van Kamp Zeist geknipt, en daarmee in de hekken van een van de grenzen van Fort Europa.


screenshot van livestream vanaf muur naast gezinsgevangenis, november 2014

Met het bekend worden van het voor de bouw van de permanente gezinsgevangenis verantwoordelijke bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk raakte de campagne vanaf augustus 2015 in een stroomversnelling. Er is maandenlang onophoudelijk actie gevoerd tegen de bouw en de bouwer van deze gevangenis. Steeds werd duidelijk gemaakt dat het gaat om een gevangenis, in gebruik genomen voor het opsluiten en deporteren van gezinnen en kinderen en 'ex-AMA's' (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers die de leeftijd van 18 zijn gepasseerd).
Schamen doet de verantwoordelijke bouwer zich geenszins. Wel heeft het bedrijf er alles aan gedaan de verantwoordelijkheid geheim te houden. Ze weten daar bij De Vries en Verburg donders goed dat ze er niet zomaar mee weg komen om welbewust een opdracht als deze binnen te slepen. Profiteurs van de ellende van anderen zijn het, niets meer en niets minder. Het bedrijf verdient dubbel en dwars - als bonus op het bloedgeld van hun winst over de ruggen van vluchtelingen - alles wat ze er gratis bij krijgen: acties, slechte publiciteit. Ze kregen nog onlangs letterlijk activisten op hun dak. Ik was een van hen en heb hen na afloop beloofd dat dit nog niet voorbij is. Beschouw het als een goed nieuwjaarsvoornemen.

Toch blijft het akelig stil rond deze en andere achterdeuren van Fort Europa. Het zijn de media die helpen het publieke geheim van deportaties, gezinnen en kinderen incluis, te bewaren. Er is dan wel geen sprake van officieel door de staat gecontroleerde media, maar met media die welwillend het deksel op de doofpot houden, heb je dat ook niet nodig. De NOS schreef over de recente blokkade en muurbeklimming van 26 november 2015 bijvoorbeeld:
"Ze hielden het bouwverkeer tegen om de bouw van een nieuwe opvang voor vluchtelingen op het terrein te blokkeren." en "De groep verzet zich tegen de opvang van gezinnen in Kamp Zeist." Dat die activisten beweren dat het een gevangenis is, is uiteindelijk maar een bewering: "De activisten spreken van "een gezinsgevangenis voor vluchtelingen" zo citeert de NOS, gevolgd door: "In de opvang zitten vooral uitgeprocedeerde asielzoekers."

'Voorziening' of 'opvang', het is en blijft verhullend taalgebruik: de 'GGV' is een gevangenis waar kinderen bang zijn en ouders in hongerstaking gaan. Het is een plek waar een jonge vrouw huilend in een paar zinnen, ondanks angst voor bewakers die dat verboden hebben, haar verhaal vertelt aan een al even machteloze activiste op de muur. Je kunt er speeltoestellen neerzetten, een sporthal bouwen, je kunt er houten huisjes neerzetten in plaats van betonnen gebouwen met cellen, het is en blijft een omgeving waar mensen als het aan de staat ligt slechts uitkomen wanneer het vliegtuig klaarstaat. Er staat een hoog hek met stroomdraad omheen en een even hoge muur met camera's. De 'GGV' heeft een gevangenisregime zoals elk ander detentiecentrum, compleet met dezelfde regels voor bezoek en overig contact met 'buiten'. Ook de binnenkort in te voeren wet 'Terugkeer en Vreemdelingenbewaring' verandert niets aan het gevangenisregime van straffen en maatregelen. Het ministerie van onveiligheid en klassejustitie verving het woord 'gedetineerde' door 'vreemdeling' en voor het overige is het niets anders dan een uitgebreide penitentiaire beginselenwet waar wat extra artikelen in staan die specifiek zijn voor die 'vreemdelingen'. Een wet is een wet en een gevangenis is een gevangenis, hoe groot je de kooi ook maakt. Over het invoeren van die wet hoor je overigens nauwelijks iets. Ik durf te wedden dat zodra deze wordt ingevoerd de media zullen berichten dat de detentiecentra en daarmee ook de gezinsgevangenis op Kamp Zeist, nu toch echt geen gevangenissen meer zijn, want gevangenissen zijn er alleen voor criminelen. Nadat Teeven met het openen van de trucendoos GGV effectief het protest 'Geen kind in de cel' de mond heeft weten te snoeren, moet de nieuwe wet definitief een einde maken aan verzet tegen 'vreemdelingendetentie' en zelfs het geringste protest de wind uit de zeilen nemen.

Intussen staan overal in het land groepen mensen op die zich 'AZC-alert' noemen en zich 'verzetten' tegen de komst van opvang voor vluchtelingen die wel opvang is. De media berichten hier ten overvloede over. Het extreem-rechtse tuig hoeft maar een scheet te laten of burgemeesters zwichten en de media berichten. Zo weten we dat extreem-rechts geweld toeneemt, alleen mag het niet zo heten. Zo weten we dat de haat toeneemt, alleen mag het niet zo heten. Zo wordt er gedaan alsof iedereen overal maar tegen de komst van opvang voor vluchtelingen is, hetgeen gelukkig niet helemaal waar is, maar de toon wordt gezet, de stemming gekweekt.
In deze sfeer wordt, door vol te houden dat het bij de gezinsgevangenis om opvang gaat, de berichtgeving over acties tegen de gezinsgevangenis al gauw meegenomen onder de verzamelnaam "verzet tegen opvang van asielzoekers". Alsof de strijd voor vrijheid van beweging dezelfde is als de fascistische terreur waar voortdurend voeding aan wordt gegeven door er uitvoerig over te berichten.

Niet alleen wordt hiermee het bestaan van een gezinsgevangenis ontkend, maar ook het bestaan van verzet tegen het Wilderiaanse "jullie kunnen het ram-bam krijgen"-haatzaaien wordt met een pennestreek als vrijwel niet bestaand in de prullebak gegooid. Dat gaat net zo makkelijk als anti-fascisten als gewelddadig afschilderen en fascisten betitelen als 'bezorgde burgers'. Telkens weer wordt er begrip gekweekt voor die 'bezorgde burgers'. Zo waren de 'bezorgde burgers' in Geldermalsen toch wel terecht boos. De gemeente trekt het boetekleed aan en heeft begrip. Met geen woord wordt gerept over de toch-niet-allemaal-mensen-uit-Geldermalsen-aan-NVU-gelieerde-fascisten die doelbewust in de aanval gingen en de Geldermalsenaren die graag meededen. Geen woord teveel over uitlatingen van die 'bezorgde burgers' uit Geldermalsen waarvan ik er tenminste eentje heb zien zeggen dat het nu tenminste duidelijk is hoe men daar over opvang van vluchtelingen denkt, waarmee goedkeuring aan de extreem-rechtse terreur wordt verleend. Dat berichten en er geen kritische vragen bij stellen, dat is vragen om meer. Een zwemles voor vluchtelingen die niet doorgaat vanwege een dreigbrief die het lokale suffertje het behaagde te publiceren. Begeleiding voor kinderen 'met een rugzakje' die langs een tijdelijke vluchtelingenopvang in Kaatsheuvel moeten fietsen. Er zou wel eens wat kunnen gebeuren! Bescherm onze kinderen tegen de vluchtelingen! En ja hoor. Ook hiervoor is begrip. De aangeleerde Pavlov reactie is opnieuw een feit.

Maar wie beschermt de vluchtelingen? Alles wordt allereerst in het werk gesteld om te voorkomen dat zij Europa bereiken. Op dit moment werkt de EU aan een nieuwe grenswacht, waarvan de bevoegdheden verder gaan dan die van Frontex. Bij al die grenscontroles mogen best wat doden vallen, dat is bijkomende schade. Zijn die vluchtelingen hier eenmaal, ondanks alles, dan moeten 'we' wel en dat kan niet vaak genoeg worden benadrukt. Want 'het zijn er veel'. En de aantallen en het geld dat het zou kosten om de repressie op te voeren kunnen niet vaak genoeg door onze strot worden geduwd, voorzien van waarschuwingen in termen van tsunami's, vloed en vrees. Ja, we moeten ons zorgen maken want de welvaart is voor ons volk alleen. Politicus na politicus laat zich rechts en links op een begripvolle manier uit over al die terreur tegen de komst van vluchtelingen. Op nieuwjaarsdag nog zegt van der Laan over de agressie tegen vluchtelingen: "Je moet je ook afvragen waarom burgers zo van hun pad raken. Omdat er nog geen perspectief is op een oplossing. Dat maakt mensen onzeker en dus eerder boos". Het is dus geen terreur, het zijn "burgers die van het pad raken". Ze zijn "onzeker en eerder boos". Over perspectief en oplossingen voor de vluchtelingen gaat het niet, behalve als het gaat om het 'verdelen' van de 'last'.

Alle begrip dus voor de haat en de media volgt alles op de voet. Als je maar genoeg geweld gebruikt om vluchtelingen buiten de deur te houden, wordt er wel naar je geluisterd. Maar wie luistert er naar de vluchtelingen? Wie heeft het op zijn minst nog over de vluchtelingen die de andere kant van Neederland zien, waar de camera's en reporters zich steeds vanaf wenden: de vluchtelingen in de grensgevangenissen, de vluchtelingen die gedwongen worden op straat te leven?

Oh wacht. Dat zijn natuurlijk geen vluchtelingen, om de NOS weer te citeren, het zijn "uitgeprocedeerde asielzoekers". Niks geen begrip. Opsluiten en deporteren allemaal. Profiteurs zijn het, overlastgevers, mensen zonder recht op verblijf, criminelen. En waarom ook zou je dan berichten over verzet tegen dit apartheidsbeleid dat de overheid voert? Een beleid dat zich het recht heeft toegebedeeld te mogen bepalen wie er een 'echte' vluchteling is. Laten we vooral blijven doen alsof de overheid er alles aan doet om vluchtelingen onderdak te bieden. Het is beter te doen alsof we zo humaan zijn en alsof die gewelddadige achterdeur niet bestaat. Het is beter te doen alsof de terreur, in het geval die al zo genoemd mag worden, van marginale groepjes rechts-extremisten komt en niets te maken heeft met een doelbewust opgefokte volksmentaliteit die vanuit de Haagse politiek viraal wordt verspreidt en nog slechts geoogst hoeft te worden om zodra de magische grens van 200.000 vluchtelingen van Samsom is gepasseerd in te kunnen zetten: en dan nu alle grenzen dicht! Samsom gaf Wilders een voorzetje en dat is er alvast van harte ingekopt. Iedereen, ook Samsom weet: zolang over vluchtelingen wordt gesproken in termen van aantallen en daarbij ook absolute getallen worden genoemd, vraag je om angst en haat en kun je de repressie vast gaan voorbereiden. En zolang het maar blijft gaan over het 'vluchtelingenprobleem' en niet over het 'kapitalismeprobleem', het 'oorlogsprobleem', het 'wapenhandelprobleem' en het 'ondersteun-een-dictatuur-in-ruil-voor-olie-probleem', zolang vraag je om angst en haat gericht op diegenen die van dat alles slachtoffer zijn: de vluchtelingen.

Wie beschermt de vluchtelingen? Wie anders, dan zij zelf? Wie beschermt hun kinderen met rugzakjes? Ja, hoe zit het eigenlijk met die kinderen van die vluchtelingen die in een van de zeven 'gezinslocaties' zitten waar dagelijks razzia's plaatsvinden om hen over te brengen naar de 'gesloten gezinsvoorziening' ofwel gezinsgevangenis op Kamp Zeist? Krijgen zij begeleiding om hun veiligheid te garanderen, zoals die Neederlandse kinderen met rugzakjes in Kaatsheuvel? De enige begeleiding die zij krijgen is die van bewapende marechaussees, al dan niet in uniform, van dreigementen aan het adres van hun ouders, van intimidatie en boeien. Begeleiding, niet naar school, maar naar hun deportatie. Zullen zij ooit nog een school zien?

En nog blijft het stil rond de gezinsgevangenis op Kamp Zeist. De overheid heeft er alle belang bij. Het verantwoordelijk bouwbedrijf De Vries en Verburg doet op advies van de AIVD ook het zwijgen toe en doet alsof het zo maatschappelijk betrokken verantwoord aan het ondernemen is en met prachtige christelijke projecten mensen in Afrika helpt. De gemeente Zeist benadrukt liever dat er een noodopvang in hun gemeente is gevestigd (op het voormalig militair luchtvaartmuseumterrein naast Kamp Zeist notabene!). De media berichten liever over 'verzet' tegen een AZC of een moskee. Het is makkelijker om het spoor van de haat te volgen...

Staatsterreur, dat is geen nieuws. Staatsterreur bestaat niet. Pas als 'extreem-links' tot andere maatregelen overgaat dan blokkades, bezettingen en demonstraties, zullen de journalisten van zich laten horen. Ze zullen bellen om aan actiegroepen te vragen wat ze ervan vinden en er schande van spreken als een actiegroep in reactie zou zeggen: "Wij distantieren ons niet (ter vergelijking: 'jullie kunnen allemaal het ram-bam krijgen')". Waag het al helemaal niet om te zeggen "wie niet horen wil, moet maar voelen", want dat is slechts voorbehouden aan fascisten zoals Filip Dewinter, wanneer deze 'verzet' zoals in Geldermalsen aanmoedigt. Uiteraard is deze oproep tot geweld nu juist weer geen nieuws, al zitten de media er massaal bovenop om verslag te doen van een demonstratie van Pegida op een lege kade in Rotterdam. 'Bezorgde burgers', nietwaar? De media meten dus met twee maten, zo blijkt telkens weer. En de vraag rijst: Moeten we ons wat aantrekken van de staatspropaganda napapegaaiende media?

Verzet tegen de overheidsterreur aan de achterdeur van Fort Europa is net zo hard nodig als solidariteit met vluchtelingen bij de steeds verder gebarricadeerde voordeur en de strijd tegen het opkomend fascisme van de straat, aangewakkerd door zowel de gevestigde politiek als figuren als Wilders en Dewinter (er bestaat werkelijk amper verschil). Of de media er nu over berichten of niet, en ongeacht hoe zij er over berichten: verzet, in de vorm van directe actie met direct resultaat, is een verantwoordelijkheid die we moeten nemen, ook als het roeien tegen de stroom van verdeel-en-heerspolitiek en hetze in is. Strijden tegen de status-quo van de kapitalistische Westerse superioriteitwaanzin die zich het recht voorbehoudt om levens van vluchtelingen te verwoesten omdat ze niet in 'onze levensstandaard' passen.

Wat kunnen we doen om deze mechanismes te vernietigen? Fort Europa wordt niet overal even zwaar bewaakt. Als vluchtelingen de hekken weten over te klimmen, de controles weten te omzeilen, wat zitten wij dan nog achter ons toetsenbord ach-en-wee te roepen? En ik zeg dit ook tegen mezelf. Weg uit onze comfort zone!
Woorden kunnen worden verzwegen en verdraait net hoe dat uitkomt, verklaringen en uitleg genegeerd, maar een oplaaidend vuur valt niet te doven. Het is een strijd met ongelijke middelen, maar ondanks dat: waarom zouden wij niet ook zeggen "Laat ze allemaal het ram-bam krijgen" en "wie niet horen wil moet maar voelen!"?

Laat 2016 het jaar worden van de aanval op de grenzen van binnenuit en van buitenaf tegelijk. Onvoorspelbaar en oncontroleerbaar. Alleen zo, in solidariteit met alle migranten, laten zich de hekken en muren slopen en omverwerpen, waar ze ook staan.

Joke Kaviaar, met strijdbare wensen voor het nieuwe jaar, 3 januari 2016

[ENGLISH]

A Prison is not a Refuge: Who Protects the Children of Refugees?

If it is up to the Dutch government, the family prison for refugees at Kamp Zeist will remain the best kept public secret in the land. After all, "the 'closed family facility' (GGV) is not a prison". The national press simply regurgitate the politicians' position without criticism.

It has been this way since 1 October 2014, when the campaign against the then temporary family prison first kicked off. Multiple demonstrations were held, the wall at Kamp Zeist was occupied in November 2014 and during spring and summer 2015, two times holes were cut in the fence at Kamp Zeist - and in this way, in the borders of Fort Europe.


screenshot of live stream from the wall next to the family prison, November 2014

With the announcement that Stolwijk construction company De Vries en Verburg had been charged with constructing the permanent family prison, the protest campaign was stepped up in August 2015. For months on end, we have campaigned against the construction of this prison and the company that's building it. It has become increasingly clear that this "detention centre" is a prison, intended for detaining and deporting families, children and "ex-AMAs" (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers / unaccompanied minors and young adult asylum seekers).
The construction company in question shows no shame. It has, however, gone to great lengths to keep its involvement secret. They at De Vries en Verburg know very well that they cannot expect to win and carry out a job like this without attracting any attention. They are turning a profit on the back of other people's misery - no more and no less. The company is getting paid and receiving interest in the form of campaigns against them and bad publicity. Recently, they found there were quite literally activists on their roof. I was there too, and after it was over, promised them that this was nowhere near over. See it as a New Year's resolution.

But still, it's relatively quiet round this and other back doors in Fort Europe. The press is responsible for helping to keep deportations, of families and children alike, a public secret. State-controlled media may not be official practice, but when the press is happy to assist in sweeping the reality under the carpet, it need not be made official. Not long ago, for example, NOS reported on the recent blockade and storming of the walls on 26 November 2015:
"They prevented construction traffic from entering the site where a new refugee shelter is being built." and "The group oppose giving shelter to families in Kamp Zeist." That the activists consider the camp a prison remains an allegation: "The activists refer to it as 'a family prison for refugees'", according to NOS, followed by: "The shelter houses mostly asylum seekers whose applications for residence permits have been rejected."

"Facility" or "shelter", it is and remains concealing language: the "GGV" is a prison where children are frightened and parents are on hunger strike. It is a place where a crying young woman, despite fear of the guards who had forbidden it, still told her story in just a few lines to an equally powerless activist on the wall. You can put playground equipment out; you can build a recreation centre; you can build wooden chalets instead of concrete buildings of cells; it is still an environment that people can only leave once the plane is ready to take them away, if it's up to the government. The camp is surrounded by a high fence decked out with electric wire and an equally high wall with cameras. The "GGV" has a prison's schedule like any other, complete with the same rules governing visitation and other contact with the "outside world". Nor will the "Return and Immigration Detention" Act, soon to be implemented, change any aspect of the prison-like regime of punishments and measures. The ministry of insecurity and class justice replaced the word "detainee" with "alien", and for the rest, it is nothing more than an extensive penitentiary principles act that includes some extra articles dealing specifically with "aliens". An act is an act and prison is a prison, no matter how big you build the cage. You rarely hear anything about the implementation of the act. I would wager that as soon as it's through, the press will report that detention centres, including the family prison at Kamp Zeist, are now really and truly not prisons anymore, because prisons are only for criminals. After ex-Minister Teeven opened the GGV bag of tricks and effectively silenced the "No child in a cell" protest movement, the act is intended to bring a definite end to opposition towards "detention of aliens" and to take the wind out of the sails of even the most modest protest.

In the meantime, throughout the country there are groups of people who call themselves "AZC-alert" [asylum seekers'centres], who "oppose" the introduction of refugee shelters which are actually shelters. The press cannot say enough about them. The right-wing extremist scum only has to fart to see the mayors cave in and get the press talking. As such, we know that extreme-right violence is on the rise, but we are not supposed to call it that. We also know that hatred is increasing, but we are not supposed to call it that. This helps paint the picture that everybody everywhere is simply against providing shelter to refugees, which isn't entirely true, luckily, but the tone has been set, the mood lighting adjusted.
In this climate, by maintaining that the family prison provides shelter, reporters can lump together campaigns against the family prison with the generalised "protests against taking in asylum seekers". As if the fight for freedom of movement was the same as the fascist terror whose flames are constantly being fanned by ceaseless reporting about it.

Not only does this deny the existence of a family prison, but also the fact that there is opposition to the populist attitude of "you can all go to hell". With one stroke of the pen, hate-mongering is dismissed as if it barely existed. It is as simple as making anti-fascists out to be violent and calling fascists "concerned citizens". Time and again, these "concerned citizens" are made sympathetic, which justifies the anger of the "concerned citizens" who were recently rioting in Geldermalsen. The town council shows its contrition and understanding. There is no mention of the people (who weren't all from Geldermalsen anyway) associated with the fascists affiliated with the Netherlands' People's Union (NVU), who actively took an aggressive stance and the people from Geldermalsen who were happy to follow their example. Not a word wasted on the comments of these "concerned citizens" of Geldermalsen, at least one of whom I heard say that at least now there's no doubt as to how the locals view the issue of sheltering refugees, which is a sign of approval of extreme-right terror. Reporting this without asking any further questions, this is asking for more. Swimming lessons for refugees were cancelled because of a threat letter that the local rag was happy to reprint. Chaperones for special needs children who have to cycle past a temporary refugee centre in Kaatsheuvel needed to be arranged, because something could go wrong! Protect our children from the refugees! And indeed, people sympathise with this. The conditioned, Pavlovian reaction makes it undeniable.

But who will protect the refugees? Every possible measure is being taken to ensure they don't reach Europe. At this time, the EU is working on establishing a new border patrol, with more authority than Frontex. If people die at those border checks, it's just collateral damage. Once the refugees are here, despite best efforts, then "we" have to deal with it and this can't be emphasised enough. Because "there's so many of them". And they can't shout loudly enough about the manpower and the money that a serious crackdown could cost, along with warnings in terms of tsunamis, floods and fear. Yes, we should be worried because prosperity is for our people alone. Politician upon politician reacts sympathetically towards all this terror against the arrival of refugees. On New Year's Day, Mayor Van der Laan (Amsterdam) said of aggression towards refugees: "You have to ask yourself why people are losing the plot. Because there's no solution in sight. That makes people anxious, and more likely to get angry." So it's not terror then, it's just "people losing the plot". They're "anxious and more likely to get angry". It isn't about prospects and solutions for refugees, unless we're talking about "sharing the burden" equally.

Plenty of understanding for the hatred, and the press is all over it. If you use just enough violence to keep the refugees out, people will listen. But who will listen to the refugees? Who even talks about the refugees who see the other side of the Netherlands, the one that the cameras and reporters keep avoiding: the refugees in the border prisons, the refugees who are forced to live on the streets?

Oh wait. They're not refugees - to quote NOS again, these people are "asylum seekers who have been rejected". No sympathy. Lock them up and deport them all. They're just freeloaders, nuisances, people with no right to residence, criminals. And what's the point of reporting about opposition to the government's apartheid policy? This policy has assigned the state the power to decide who is a "real" refugee. So let's all keep pretending that the government is genuinely doing everything it can to provide shelter to refugees. It is better to pretend we're that humane and that this violent backdoor does not exist. It is better to act as though the terror, if we can permit ourselves to call it thus, is committed by marginal groups of right-wing extremists and has nothing to do with a resolute, unhinged popular state of mind that is spreading from The Hague like a virus and need only be tapped into once MP Samsom's magic number of 200,000 refugees has been reached: and now close all the borders! Samsom passed the ball to Wilders who has gratefully scored a goal.
Everyone, including Samsom knows: as long as refugees are discussed in numerical terms and especially with absolute numbers, you're just asking for fear and hatred and you can start preparing repressive measures. Just as long as it's all about the "refugee problem" and not about the "capitalism problem", the "war problem", the "arms trade problem" and the "support-a-dictator-in-exchange-for-oil problem", just as long as you ask that the fear and hatred be directed at those who are victims of all of that: the refugees.

Who will protect the refugees? Who but the refugees themselves? Who will protect their special-needs children? And indeed, what's the story with the refugee children who are being held in one of the seven "family locations" where round-ups are held on a daily basis to move them to the "closed family facility", that is, the family prison at Kamp Zeist? Will chaperones be provided them to guarantee their safety, just like the Dutch special-needs children in Kaatsheuvel? The only guidance they receive comes from armed military police, whether in uniform or in plain clothes, and from threats to their parents, intimidation and shackles. They are chaperoned, not to school, but to their deportation. Will they ever see a school again?

And still, nothing is said about the family prison at Kamp Zeist. It's all to the government's advantage. The responsible construction company De Vries en Verburg is following the advice of the General Intelligence and Security Service of the Netherlands (AIVD) and also holding its tongue, pretending that it is business as usual, helping people in Africa with wonderful Christian projects. The municipality of Zeist prefers to claim there is an emergency shelter in its midst (and this on the site of the former military air force museum next to Kamp Zeist!). The press prefers to write about "opposition" towards AZCs or mosques. It is easier to follow the crumb-trail of hatred...

State terror is not news. State terror does not exist. Journalists will only pipe up when "left-wing extremists" adopt measures other than blockades, occupations and demonstrations. They will call action groups to ask their opinion and will say how scandalous it is if an action group replies "We do not choose to distance ourselves from this (compared to: 'you can all go to hell') ". Don't even dream of saying "if you don't want to hear it, you'll have to feel it", because such things can only be said by fascists like Filip Dewinter, in encouragement of "protests" like those in Geldermalsen. Of course, this incitement to violence is not news either, even if the press comes out in droves to cover a Pegida demonstration on an empty quay in Rotterdam. "Concerned citizens", right? Each time, the press displays its double standards—which begs the question: should it bother us that the press just repeats state propaganda?

Resistance to state terror at the back door of Fort Europe is just as urgent as solidarity with refugees knocking at the increasingly barricaded front door and the fight against the rise of fascism in our streets, fuelled by established politics as well as figures like Wilders and Dewinter (there is scarcely a difference). Regardless of whether or how the press report about it, we have a responsibility to engage in resistance, in the form of direct action with direct results, even if it means rowing upstream and contending with the politics of divide-and-conquer and witch-hunts. It is a fight against the status quo of Western capitalist superiority-mania which claims the right to ruin the lives of refugees because they don't fit in with 'our standard of living'.

What can we do to destroy these mechanisms? The walls of Fort Europe aren't equally heavily guarded. If refugees can climb over the gates and avoid checkpoints, what are we still doing at our computers moaning and lamenting? And I am also telling this to myself. Time to get out of our comfort zone!
Words can be silenced and twisted to suit different purposes; explanations and illuminations can be ignored, but a blazing fire cannot be extinguished. This is a battle of unequal means, but despite that: what's keeping us from also saying "let them all go to hell" and "if you don't want to hear it, you'll have to feel it!"?

Let's make 2016 the year we attack the borders from within and without. Unpredictably and uncontrollably. Only in this way, in solidarity with all migrants, can the gates and walls be knocked down and overthrown, wherever they are.

Joke Kaviaar, with combative wishes for the New Year, 3 January 2016