AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Verslag, foto's en video's van actiedag 6 oktober 2015
Report, pics and videos of action day October 6

Actie in raadsvergadering, zie hier / Action in Town Council meeting, look here.

Op 6 oktober werd achtereenvolgens 's middags gedemonstreerd bij Kamp Zeist (aan de hoofdpoort en achter bij de muur), en 's avonds bij het gemeentehuis van Zeist, waar brieven op de agenda stonden van mensen die geprotesteerd hadden tegen het afgeven van de bouwvergunning voor de gezinsgevangenis. Hieronder vind je wat foto's en video's van deze dag. Er staat ook een fotoverslag op Indymedia.

On October 6 there were demonstrations at Kamp Zeist in the afternoon at the main gate and at the wall. In the evening at the Town Hall of Zeist, where letters were on the agenda of people who had protested against giving the permit to build the family prison. Below you will find photo's and video's of this day. There is also a photo report on Indymedia.

PROTEST TEGEN KAMP ZEIST GEZINSGEVANGENIS VOOR VLUCHTELINGEN from ANT1:ORD3 on Vimeo.

Aan de poort / At the gate:

De actiedag begon aan de poort van de hoofdingang van Kamp Zeist. De bedrijven die op het terrein aan het werk waren, kwamen tijdens de demonstratie de poort niet uit, ze durfden de confrontatie niet aan. Dat krijg je ervan als je vuil werk doet en dat liever niet aan de grote klok hangt. Het "Bloed aan je handen!" moet hen door de hekken heen evengoed bereikt hebben.

The action day started at the gate of the main entrance of Kamp Zeist. The companies that are working inside, did not come out during the demonstration, they did not want to face us. That's what you get from doing a dirty job that you don't want to go public with. The "Blood on your hands!" must have reached them through the fences anyway.

Bij de muur / By the wall:

Daarna werd aan de achterkant van Kamp Zeist bij de muur gedemonstreerd om de opgesloten vluchtelingen steun te betuigen. Als altijd is weinig merkbaar van de opgeslotenen, die noch gezien noch gehoord kunnen worden achter de betraliede ramen van 'gebouw 52'. We gaan ervan uit dat ze ons wel gehoord hebben.

After that at the back of Kamp Zeist there was a demonstration to support the refugees that are locked up. As always, you can't really notice the people inside, that you can't see or hear behind the barred windows of 'building 52'. We assume they must have heard us.

Bij het gemeentehuis / At Town Hall:

's Avonds stonden we voor de deur van het gemeentehuis, maakten lawaai en deelden pamfletten uit. Er waren ook enkele toespraken. Later op de avond is er een actie geweest tijdens de gemeenteraadsvergadering. Daarover kun je hier meer lezen en zien (met video).

In the evening we were in front of Town Hall, and made noise and handed out leaflets. There were also some speeches. Later this night there has been an action during the Town Council meeting. You can read and see more about that here (with video).

Video: speeches (pics onder/ below):

JOKE KAVIAAR - NAERI - PETER STORM @ GEMEENTEHUIS ZEIST from ANT1:ORD3 on Vimeo.