AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Donderdag 24 september: Info avond / presentatie in Spinhuis Amsterdam

In English: Thursday september 24: Info night / presentation at Spinhuis Amsterdam

Join the facebook event

As. donderdag 24 september in Het Spinhuis in Amsterdam: infoavond/presentatie over de campagne tegen de bouw van de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist. Wat is de stand van zaken? Hoe staat het met de campagne? Hoe nu verder? En wat kan je doen om de campagne te versterken? Voor iedereen die zich actief wil verzetten tegen het Neederlandse beleid van zoveel mogelijk vluchtelingen afwijzen en deporteren. Want het mag wel lijken alsof vluchtelingen ineens massaal welkom zijn, maar de schone schijn die aan de voordeur van de BV. Neederland wordt opgehouden, mag er niet toe leiden dat we vergeten wat er aan de achterdeur gebeurt: op straat zetten van vluchtelingen, opjagen en opsluiten van vluchtelingen en tenslotte de deportatie van vluchtelingen. Omdat de BV. Neederland meent te mogen bepalen wie er wel of niet een 'echte' vluchteling is.

Inloop vanaf 19 uur. Aanvang 20 uur.
Adres: Het Spinhuis, Singel 161, onder de brug, Amsterdam

Thursday september 24: Info night / presentation at Spinhuis Amsterdam

Next Thursday September 24 in Het Spinhuis in Amsterdam: infonight/presentation about the campaign against the construction of the family prison for refugees at Kamp Zeist. What is the current situation? How is the campaign doing? How will we continue? And what can you do to help the campaign? For everyone who wants to actively resist the Dutch policy of rejecting and deporting as much refugees as it can. Because it may seem as if refugees are all of the sudden all welcome, but the appearances that are kept up at the front door of the BV Neederland, may not lead to forgetting what is happening at the back door: putting refugees out on the street, chasing refugees down and locking refugees up and finally their deportation. Because the BV. Neederland thinks it has the right to decide who is a 'real' refugee or not.

Entry as of 7 PM. Starts at 8 PM.
Address: Het Spinhuis, Singel 161, under the bridge, Amsterdam