AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Digitale actiedag tegen gezinsgevangenis Kamp Zeist legt De Vries en Verburg vuur aan de schenen

In English: Digital day of action against family Prison Kamp Zeist forces De Vries en Verburg to face it

Gisteren, donderdag 10 december, werd bouwbedrijf De Vries en Verburg via mail, Facebook, Twitter en telefoon bestookt met protest tegen de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist bij Soesterberg.

Sinds bekend is dat dit bedrijf, dat zich graag als sociaal en duurzaam profileert, deze gevangenis gaat bouwen wordt het op vele manieren aangesproken om deze bouw te stoppen. De afgelopen maanden reageerde De Vries en Verburg nergens op de kritiek dat meewerken aan opsluiting en deportatie van vluchtelingen niet door de beugel kan, ook richting de pers wordt geen commentaar gegeven. Gisteren was dat niet anders. Wel was het bedrijf er als de kippen bij om kritische opmerkingen op zijn Facebookpagina's te verwijderen en mensen te blocken.

De campagne tegen de bouw van de gezinsgevangenis is na gisteren niet afgelopen. Blijf De Vries en Verburg, digitaal en niet-digitaal, bestoken. Sloop Kamp Zeist!

Digital day of action against family Prison Kamp Zeist forces De Vries en Verburg to face it

Yesterday, Thursday, December 10th, construction company De Vries en Verburg was bombarded with protest against the construction of the new family prison for refugees at Kamp Zeist in Soesterberg, via email, Facebook, Twitter and phone.

Since it is known that this company that presents itself as a social and sustainable business, is going to build this prison it is addressed in many ways to stop this construction. In recent months, De Vries en Verburg has not responded in any way to criticism that contributing to incarceration and deportation of refugees cannot be tolerated, even toward the press no commentary. Yesterday was no different. However, the company was quick to remove critical comments on its Facebook Pages and blocking people.

The campaign against the construction of the family prison will not be ended after yesterday. Keep bombarding De Vries and Verburg, digital and non-digital. Break down Kamp Zeist!