AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Onderstaande verklaring kan ondertekend worden door een mail te sturen naar info@aagu.nl o.v.v. "Ondertekening verklaring tegen bouw 'Gesloten Gezinsvoorziening' Kamp Zeist".

Verklaring tegen bouw Gesloten Gezinsvoorziening

In English: Statement against construction of Closed Family Facility

Op het terrein van detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg bevindt zich sinds oktober 2014 een tijdelijke zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening'. Dit is een gevangenis voor gezinnen en alleenstaande minderjarige vluchtelingen, waar zij met het oog op uitzetting kunnen worden opgesloten.

Begin 2016 moet een nieuwe, permanente locatie, ook binnen de muren van Kamp Zeist, in gebruik genomen worden. De overheid presenteert deze als 'kindvriendelijk', maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking.

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het opsluiten van kinderen grote schade bij hen veroorzaakt. Het opsluiten van vluchtelingengezinnen en -kinderen is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Wij, de ondergetekenden, ageren tegen de bouw van de gezinsgevangenis en willen dat:

- De Rijksoverheid afziet van de bouw en het in gebruik nemen van de gezinsgevangenis;
- De Gemeente Zeist de vergunning voor de bouw intrekt;
- Bouwbedrijf De Vries en Verburg afziet van deze opdracht tot bouw van de gezinsgevangenis.

Ondertekend door: zie onder de Engelse vertaling[ENGLISH]

We call on you or your organization(s) to sign the statement below. The statement can be signed by sending an e-mail to info@aagu.nl subject: "Sign against building of GGV Kamp Zeist".

Statement against construction of Closed Family Facility

Since October 2014, on the terrain of detention center Kamp Zeist at Soesterberg there is a so called 'Closed Family Facility'. This is a prison for families and unaccompanied under-age refugees, where they can be locked up in order to be deported.

Early 2016 the new permanent location, also inside the walls of Kamp Zeist, is supposed to be taken into use. The government presents this as 'child-friendly', but prefers not to mention that it is actually a prison, surrounded by fences within five meter high walls, that are going to be surrounded even more by a penitentiairy fence with live wire and camera surveillance.

Various research has shown that the incarceration of children is very harmful to them. The incarceration of refugee-families and -children is in breach of the UN-Convention on the Rights of the Child. We, the undersigned, agitate against the construction of the family prison and want for:

- The National government to forego the construction and commission of the family prison;
- The Municipality of Zeist to withdraw the building permit;
- Construction company De Vries en Verburg to waive the commission of building the family-prison


Ondertekend / Signed:

Organisaties / Groepen / Organizations / Groups:

- Palestina Komitee Rotterdam (PKR)
- PRIME
- Vrienden van Mumia, the netherlands, http://www.freemumia.com/
- All Included
- Info en onderzoek Alaska en werkgroep Bed, bad en brood Friesland distancieren zich van detentie van vluchtelingen, arbeidsmigranten en kinderen. We zijn tegen elke vorm van 'administratieve ongelijkheid' en protesteren tegen de rechteloze situatie van mensen zonder papieren die wel of niet uitgezet kunnen worden. Onmiddellijke maatwerk-voorziening en een fatsoenlijke bed, bad en brood-regeling. Werk, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen!
- Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds: Bij deze ondertekent het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds de verklaring. Onze motivering staat in het juryrapport van zondag 15 november 2015.
- LIGA voor de Rechten van de Mens
- Gaasbeek en Gaasbeek advocaten
- Stichting Seguro/Fanga Musow
- Anarchistische Groep Amsterdam
- Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning
- University of Colour
- Michiel de Rover
- Actiegroep De Grauwe Koets
- Global Info
- New Urban Collective
- Redmond Amsterdam
- Spinhuis Collectief
- AFA Tilburg
- ASKV: Je kunt gevluchte ouders met kinderen beter opvangen in normale woningen.
- Critical Collective
- MVVN: mvvn is tegen kindhuwelijken en tegen kindergevangenissen
- deeez! kunstenaars - initiatief
- Back to Palestine
- Stichting Jeannette Noelhuis Ook op facebook
- de Internationale Socialisten ondersteunen de oproep
- Kerk en Vrede
- AFA Eindhoven
- vluchtelingencollectief Wij Zijn Hier (Ook op facebook)
- Strijd tegen Racisme: Geen vrouw, geen man en zeker geen kind is illegaal. Het is onacceptabel dat onschuldige gezinnen worden opgesloten en gedeporteerd vanwege het niet bezitten van de 'juiste' papieren. Strijd Tegen Racisme steunt de strijd tegen kinderkampen, tegen deportatiecentra en tegen de deporatatie van on gedocumenteerde vluchtelingen! Vernietig kinderkampen, vernietig fort Europa en vernietig het imperialistische oorlogsapparaat!
- AFA Fryslan
- Indonesian Migrant Workers Union Nederland (IMWU)
- Anti-Fascistische Actie Nederland
- Anti-Fascistische Actie Den Haag
- Autonomen Brabant
- Occupy Rotterdam: "verklaart zich solidair met de campagne van Aagu tegen de bouw van de vervangende gezins-locatie /gevangenis, Sloop Kamp Zeist"
- Steungroep 13 September
- Ekki fleiri brottvĂ­sanir ('No More Deportations', from Iceland)
- Doorbraak
- Fabel van de Illegaal
- Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU)

Individuen / Individuals:

- Leny Bozuwa, Eindhoven: Geen kind hoort in deze gezinslokaties thuis. Onmenselijk vind ik dit. Twee keer de hel is wel erg veel. We moeten onszelf eens afvragen stel dat het ons gezin, ons kind zal zijn? Laten we onze medemenselijkheid tonen en opkomen voor vrijheid en veiligheid voor onze vluchtelingen.
- Cyberhulp.org
- Sonja Zimmermann, Leiden
- Egbert Harmsen, Hillegom
- Benji de Levie, Rotterdam
- Rudolf de Jong, Castricum
- Marleen Busscher
- Maria L. Yau, Amersfoort
- Laura Heinig
- H.D. v.d. Spoel
- Gerard en Anneke van de Ven, Eindhoven: Wij ondersteunen de verklaring tegen de bouw van gezinslocaties. De menselijke omgang met elkaar is ver te zoeken.
- Wiard Pennings, Zeist
- Wieke Garcia
- Mirjam Wijnen-van den Broek (Landerd)
- Carlo Wijnen (Landerd)
- Ruben van den Hurk, ikbenvreemd.nl
- Paul Weatherall
- Colin Lyon
- Teresa Diaz, Amsterdam
- Vera Peixoto, TSU CAMĂ•ES - Portuguese Language Center Tbilisi State University Georgia
- Klaas de Jonge: Ik sta volledig achter deze campagne.
- Bert Altena, historicus: Ik deel de veroordeling door UNICEF van de behandeling door Nederland van gevluchte kinderen
- Patricia Schor, Amsterdam
- Sjoerd Bonnema, De Kleine Salamander
- Ariella Rosita Gracia, Laurendon
- B. Poppe: Ik spreek bij deze mijn steun uit voor alle vluchtelingen die opgejaagd, uitgesloten, gecriminaliseerd en onderdrukt worden.
- Anita de Waal
- Ron Blom
- Henk Willemse
- Mr. Hans Gaasbeek, voorzitter LIGA voor de Rechten van de Mens
- Nina
- Jose Mooren, Amsterdam
- Jose van leeuwen, Den Haag
- Melle Stam, Rotterdam
- Kyriakos Papadopoulos
- Dennis Bos, Universitair Docent Vaderlandse Geschiedenis, Universiteit Leiden
- Inge van de Velde, Leiden
- Wini Zaaijer-Bijleveld, Haaren
- I. de Leeuw van Weenen, Delft
- Iskra Ramirez
- Hugo Endert: Hierbij verklaar ik volledig achter de verklaring tegen bouw "gesloten voorziening" Kamp Zeist te staan.
- JC Aarnoudse
- Marianne van Ophuijsen
- Jan Kees Helms, fotograaf
- Corrie Hogenboom: Een gesloten gezinsvoorziening is een gevangenis. Kinderen horen niet in een gevangenis op te groeien. Volwassen mensen zomer strafblad horen even in in een gevangenis! sTop criminalisering van vluchtelingen en migranten, stop de bouw van illegals gevangenissen!
- D. v. d. H. v. Genderen
- Andreas Thedieck
- Negede Kumbi
- Gonnus Doeven, Deventer - Toelichting:
Allereerst ben ik tegen opsluiting van vluchtelingen (en ook van anderen trouwens) vanuit humanitaire overweging.
Vervolgens uit het oogpunt van mensenrechten. De universele verklaring van de rechten van de mens is in meerdere overwegingen en artikelen hierover heel duidelijk.
Ten derde omdat we mensen in andere landen niet gunnen wat we ons in veel te grote mate toe-eigenen, zodat er voor hen niet voldoende overblijft en het dan elders komen zoeken. Om dan te merken dat er voor hen geen plaats is.
Waar ik me dan bijvoorbeeld heel erg kwaad over maak, waar ik bitter van word, is een interview met Paul Scheffer zoals die stond in het Financieel Dagblad van 26 september 2015.
Deze migratiedeskundige, hoogleraar, zegt in een drie-pagina tellend interview NIETS over de oorzaak van vluchtelingenmigratie. Niets over de economische ongelijkheid, niets over de economische uitsluiting, niets over ons aandeel in het op gang brengen van de vluchtelingenstroom.
Waar hij zich druk om maakt is over de gevolgen van deze migratiedruk in ons land. Dat vind ik weliswaar niet helemaal onterecht om je daar mee bezig te houden, maar ik vind het wel zeer onterecht om niet tegelijkertijd te wijzen op de oorzaak, omdat wij, via onze kapitalistische economie, die oorzaak voor een heel groot deel zijn.
Bovendien ben ik het niet eens met zijn conclusie om een 'verantwoord en strikt' quotum vast te stellen. Als de tien rijkste landen ter wereld al niet in staat zouden zijn om heel veel vluchtelingen op te vangen, hoe zit dit dan in alle andere, armere, landen die dit wel moeten doen.
Niets over onze overdadige welvaart, waarvan iemand in armoede natuurlijk niet kan vermoeden, dat er in deze overdaad voor hem geen plaats is.
Dus zegt hij ook NIETS over het delen van de welvaart met deze grote groep vluchtelingen. Niets over het mogelijk maken van economische groei in hun landen van herkomst. Dat economische groei daar alleen kan als wij bereid zijn te minderen met onze economische groei. Zolang wij streven naar de meest concurrerende economie van de wereld te willen zijn (akkoord van Lissabon) dan geven we andere landen geen kans om ook te groeien.
Wat ik zijn meest schrijnende uitspraak vind van deze migratiedeskundige in dit interview: "De Europese burgers zullen moeten wennen aan de trieste tv-beelden van teruggestuurde vluchtelingen". Om wie gaat het nu eigenlijk? Is het zielig voor ons dat ze worden teruggestuurd?
Eigenlijk zegt hij ook dat we moeten wennen aan de trieste beelden van in zee drijvende lichamen en van aangespoelde dode kleuters op het strand. Maar voor deze uitspraak zal hij wel net iets te verlegen om zijn.

- Antiorde: Sloop Kamp Zeist!
- Kathy Arnold, Amsterdam
- Reimer van Ruiten
- Leo Schmit
- Astrid Essed, Amsterdam
- Kasia Roszak, Utrecht
- Peter ten Hove, Utrecht
- Harmke Lubbers, Beerzerveld
- Jennifer van Leijen, Utrecht
- Hetty van Wijk, Rotterdam
- Joke Kaviaar, schrijfster
- L. Smit
- Moeder Sam Raynnjek
- Peter Storm, blogger/ publicist/ muzikant
- Olave Basabose, Rotterdam
- Vreer Sirenu, Amsterdam