AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Schrikdraad en bewegingsdetectie rond 'kindvriendelijke' vluchtelingengevangenis Kamp Zeist

ENGLISH TRANSLATION: Electric fences and motion detection around 'child friendly' immigration prison Kamp Zeist

Justitie is van plan het hek rond detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg te vervangen, zo blijkt uit meldingen bij de gemeenten Zeist en Soest van begin mei. Het huidige hek, standaard gaashekwerk met prikkeldraad en daarachter een drie op elkaar gestapelde rollen NATO-draad (zgn. scheermesjesprikkeldraad), zal worden vervangen door penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren.

Het deel van Kamp Zeist dat inmiddels in gebruik is als asielzoekerscentrum (de barakken, die voorheen ook als detentiecentrum in dienst waren) zal van hek worden ontdaan, zo blijkt uit een eerdere melding. Dit sluit aan bij al langer bestaande plannen om het detentiecentrum in te perken tot het deel van het terrein binnen de hoge muren en een klein stuk daarvoor, richting de hoofdpoort (kaart).

Het is de vraag wat dit nieuwe typische gevangenishekwerk bij zal dragen aan de door de overheid breed uitgesponnen 'kindvriendelijkheid' en 'verminderde gevangenisbeleving' van de locatie op Kamp Zeist. Aan de andere kant is de kans klein dat de vastzittende kinderen dit hek uberhaupt zullen zien, aangezien ze al achter een soortgelijk hek direct om de gezinsgevangenis zitten en vandaar tegen de omringende vijf meter hoge muur aan kijken.
Opsluiting is per definitie niet kindvriendelijk. De nieuwe gezinsgevangenis is een goedkope, maar helaas door velen geslikte, truc van voormalig staatssecretaris Teeven om het veel bekritiseerde gevangenzetten van vluchtelingenkinderen voort te kunnen zetten.
De vermeende 'kindvriendelijkheid' van de huidige tijdelijke locatie werd verder onderuit gehaald door de bevindingen van AAGU tijdens een bezetting van de muur rond het detentiecentrum in november 2014 (). Ook Defence for Children leverde de afgelopen maanden diverse malen (1-2-3-4) forse kritiek op de gezinsgevangenis en op het voortdurende opsluiten van kinderen.

De klus wordt uitgevoerd door het bedrijf Smits van Burgst, gevestigd in Oosterhout en Zoetermeer. Een oude bekende: het ontwierp eerder al een integraal beveiligingsplan voor Kamp Zeist en maakt deel uit van het consortium DC16 dat het detentiecentrum Rotterdam Airport bouwde en beheert. Het bedrijf leverde daarnaast veiligheidstechniek voor diverse 'gewone' gevangenissen en andere justitiele inrichtingen. Smits van Burgst is ook onderdeel van het consortium Pi2, dat de nieuwe mega-gevangenis in Zaandam (PI Zaanstad) bouwt.

Vanwege de betrokkenheid bij de bouw van detentiecentrum Rotterdam Airport was Smits van Burgst diverse malen doelwit van acties. In het kader van de campagne 'Stop DC16' van de Werkgroep Stop Deportaties vonden in juni en oktober 2009 lawaaidemonstraties bij de vestiging in Zoetermeer plaats. 'Betonrot' bekladde eind september van datzelfde jaar het huis van de directeur van het bedrijf met de leus 'Stop DC-16' en besmeurde zijn auto met rode verf.

De stand van zaken met betrekking tot de bouwplannen voor een definitieve gezinsgevangenis is op het moment van schrijven niet geheel duidelijk. Er is een aanbesteding geweest, maar in tegenstelling tot de verwachting is er nog geen gunning van de opdracht bekend gemaakt. Wel is er inmiddels een bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente Zeist.
Half juni stelde de regering dat het nog steeds het plan is dat de structurele voorziening eind 2015 wordt opgeleverd. AAGU kondigde al aan actie te zullen gaan voeren tegen de bouwer(s) van de gezinsgevangenis.

Intussen blijkt uit antwoorden op Kamervragen ( vraag 23) dat in de periode oktober 2014-april 2015 52 gezinnen vast hebben gezeten in de huidige tijdelijke gezinsgevangenis op Kamp Zeist. De regering schrijft hierover verder: "De gemiddelde verblijfsduur van deze gezinnen was 6,7 dagen. 30 gezinnen zijn vanuit de GGV gedwongen vertrokken. In 21 gevallen is de bewaring opgeheven, doordat gezinnen bijvoorbeeld een nieuwe toelatingsprocedure zijn gestart. Verder zijn er tot en met april 4 AMV's geplaatst, als laatste middel om vertrek te realiseren. Daarvan zijn er 3 uitgestroomd. 1 AMV is gedwongen vertrokken en in 2 gevallen is de bewaring opgeheven. De gemiddelde verblijfsduur van AMV's over betreffende periode was 13,3 dagen. Tot nu toe zijn er geen gezinnen in de GGV geplaatst die grensgeweigerd zijn aan de Schengengrens en asiel hebben aangevraagd. Deze gezinnen zijn na de grensscreening allemaal geplaatst in de open asiel procedure. Voorts zijn er tot en met 1 april 2015 4 gezinnen met minderjarige kinderen geplaatst die zijn aangekomen op een andere luchthaven dan Schiphol, zijnde Eindhoven, maar die geen asiel aan hebben gevraagd. Omdat er niet dezelfde dag een terugvlucht beschikbaar was en Eindhoven Airport niet over een lounge beschikt zoals Schiphol waar deze gezinnen kunnen verblijven, zijn deze gezinnen een korte periode in de GGV ondergebracht (gemiddeld 2,9 dagen)."

Ook liet het kabinet weten (vraag 23) 0,8 miljoen euro van het budget voor 2015 voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te hebben overgeheveld naar de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) voor de gezinsgevangenis.

Volgens AAGU is het duidelijk dat het nieuwe hek rond Kamp Zeist een volgende stap is in het steeds hermetischer opsluiten van vluchtelingen, inclusief gezinnen met kinderen, ter fine van deportatie, of als dat niet lukt, het op straat schoppen van deze mensen ('klinkeren').
Verzet tegen de detentie- en deportatiepolitiek van het kapitalistische westen blijft geboden. Houd de website van AAGU in de gaten voor nieuws over de campagne tegen de nieuwe gezinsgevangenis en voor aankondigingen van acties. Sluit je aan bij deze of andere acties of organiseer zelf iets, laat de mensonterende praktijk van het Europese migratiebeleid niet ongestoord doorgang vinden. Voor een vrije, solidaire en humane wereld zonder grenzen, met vrijheid van beweging en een einde aan onderdrukking en uitbuiting door staat en kapitaal!

AAGU - Juli 2015