AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


De Vries en Verburg: verantwoord een gezinsgevangenis bouwen?

ENGLISH TRANSLATION: De Vries en Verburg construction firm: building a family prison responsibly?

Zoals AAGU eerder publiceerde gaat het bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk de nieuwe permanente gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist bouwen. Een nadere blik op de achtergronden van De Vries en Verburg werpt de vraag op hoe het bedrijf deze werkzaamheden kan rijmen met het imago dat men uitstraalt. Vanuit een nadrukkelijk christelijke indentiteit zet men zich in voor (internationale) maatschappelijke en sociale projecten. "Wij willen mensen helpen die dat nodig hebben", aldus medewerker Timo Stuij, die nota bene zelf ook betrokken is bij de bouw van de gezinsgevangenis.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Er zal moeilijk een bedrijf te vinden zijn dat zichzelf presenteert als graag meewerkend aan onderdrukking of uitbuiting. Nagenoeg elk wat groter bedrijf schermt met initiatieven op het vlak van het zogenaamde 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' (MVO). Niet zelden ontstijgt dat nauwelijks het niveau van goedkope verkooppraatjes, slechts gericht op imagoverbetering. Zo benadrukt de grote Italiaanse wapenfabrikant Finmeccanica graag dat op het hoofdkantoor afval gescheiden wordt ingezameld.
Voor De Vries en Verburg, en de Burgland Groep waar het deel van uitmaakt, lijkt dat wat anders te liggen. Natuurlijk: het blijft een op winst maken gericht bedrijf, functionerend binnen de kaders van de markteconomie in een kapitalistisch systeem. Maar duurzaam en verantwoord ondernemen neemt een prominente plaats in binnen de bedrijfsfilosofie.
"Iets betekenen voor de naaste dichtbij en ver weg", verwoordt Jan Verburg, directeur van Burgland Groep, het MVO-beleid van de groep. Men benadrukt daarbij steeds de christelijke identiteit. Directeur Jan Boer haalt graag de bijbelse opdracht 'draagt elkanders lasten' aan. 'Duurzaam en zorgzaam' is de centrale slogan in het bedrijfsplan, want "[w]e zijn er uiteindelijk allemaal bij gebaat dat we op een duurzame manier met deze aardbol omgaan."
Bas Stuij, planontwikkelaar en directielid, is gemachtigde namens De Vries en Verburg inzake de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis. Hij is ook 'oudste' bij de Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom. Deze noemt als een van de kernpunten van haar geloof: "Iedereen is gelijkwaardig voor God."

Burgland Charitas Foundation: projecten in Afrika

De Burgland Groep draagt jaarlijks een deel van de winst af, waarmee via met name de eigen stichting 'Burgland Charitas Foundation' projecten in Mozambique, Namibie, Malawi en Kenia gesteund worden. Men werkt hiervoor uitsluitend samen met christelijke partners in de betreffende landen. Naast eigen geld roept men ook op te doneren.
In de praktijk gaat er jaarlijks twee a drie ton naar diverse projecten, varierend van de aanleg van waterputten en ouderenhuisvesting tot ondersteuning van onderwijs en zelfredzaamheid. Een van de projecten richt zich bijvoorbeeld op het sponsoren van onderwijs voor weeskinderen in Mozambique, onder de titel 'Geef een kind toekomst'.
De Foundation is voorts ook bedrijvenambassadeur van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib en via de Businessclub 'Het Groene Hart' betrokken bij de ondersteuning van een kliniek en school in Colombia.

Partnerorganisaties

Een van de vaste partnerorganisaties van de Foundation Burgland Charitas is Impulsis, "het gezamelijk loket voor Nederlandse particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking van Edukans, ICCO en Kerk in Actie". Alle drie deze organisaties zetten zich ondermeer in voor hulp aan vluchtelingen. Kerk in Actie richt zich hierbij nadrukkelijk ook tegen het huidige migratiebeleid. Afgelopen juni bracht het verklaring uit waarin politici worden opgeroepen "[m]eer in te zetten op het oplossen van de problemen van vluchtelingen daar en hier, in plaats van het opvoeren van repressie en het verder afsluiten van de grenzen van 'fort Europa'."
Kerk in Actie maakt ook deel uit van de coalitie 'Geen Kind in de Cel'. In die hoedanigheid zette het zich actief in voor een einde aan opsluiting van vluchtelingenkinderen. Een campagne die succesvol leek, totdat toenmalig staatssecretaris Teeven met de 'kindvriendelijke' gezinsgevangenis op de proppen kwam om het opsluiten van kinderen toch voort te kunnen zetten.

Een gezinsgevangenis bouwen?


fragment uit bouwtekening

AAGU zet zich vanuit anti-kapitalistische en anarchistische achtergrond in tegen de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis. Dat is een totaal andere basis dan de zeer christelijke inspiratie die de Burgland Groep aanvoert en die in onze ogen soms ook een beetje eng aandoet, bijvoorbeeld omdat men uitsluitend projecten uit christelijke hoek steunt.
Toch komt het gezien de nadrukkelijke inzet voor hulp aan de medemens uiterst ongerijmd over dat De Vries en Verburg een gevangenis voor vluchtelingengezinnen gaat bouwen. Men zet zich, zeker voor een onderneming, behoorlijk voortvarend in voor de toekomst van mensen, en in het bijzonder kinderen, in een aantal arme landen. En spreekt steeds over zorg dragen voor elkaar. Hoe past het opsluiten, met als doel deportatie, van kinderen in te passen in deze filosofie? Welke toekomst wordt deze kinderen, deze gezinnen, geboden?

Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) - augustus 2015