AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Bouwbedrijf De Vries en Verburg gaat nieuwe gezinsgevangenis Kamp Zeist bouwen

ENGLISH TRANSLATION: Construction company De Vries en Verburg will build the new family-prison at Kamp Zeist

Uit een vorige week door de gemeente Zeist gepubliceerde aanvraag voor een omgevingsvergunning blijkt dat het Stolwijkse bouwbedrijf De Vries en Verburg de nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen op het terrein van detentiecentrum Kamp Zeist gaat bouwen. Met de bouw is een bedrag van ruim 4,3 miljoen euro gemoeid.

Gezinsgevangenis

Uit de stukken die behoren bij de aanvraag (zie foto's) valt op te maken dat de oppervlakte van de nieuwe gezinsgevangenis 3790 vierkante meter gaat beslaan. Dat zal bestaan uit een zogenaamd 'multifunctioneel gebouw' (MFG) en een woonpaviljoen.
Het MFG "wordt tegen het bestaande detentiegebouw [gebouw 52] geplaatst." Het bestaat uit twee verdiepingen, met het plan er later nog een verdieping op te plaatsen. Een vleugel van het MFG gaat gebruikt worden voor huisvesting van tien personen, vermoedelijk 'alleenstaande minderjarige vreemdelingen' (amv's). Daarnaast komen er "een dienstencentrum, een stiltecentrum, een sporthal, (medische) behandelruimten en kantoorruimten."Het woonpaviljoen zal bestaan uit zes bouwblokken, ieder bestaande uit twee 'woningen', zoals de cellen eufemistisch worden betiteld in de aanvraag. De woningen van ongeveer 110 vierkante meter zijn volgens de aanvraag geschikt voor zes personen. Ze worden geplaatst rond een "centrale middenruimte (veld)."De locatie voor de gezinsgevangenis bevindt zich, zoals uit de aanbestedingsleidraad (pdf) al bleek, binnen de vijf meter hoge muren rond het detentiecentrum en de huidige, tijdelijke, gezinsgevangenis (zie foto). De oplevering is gepland in december 2015.De gunning van het project aan De Vries en Verburg is door de overheid nog altijd niet gepubliceerd. Het heeft er alle schijn van dat men deze informatie bewust probeert achter te houden, zoals eerder al gebeurde met het niet publiceren van het bedrijf dat de bouw van het Justitieel Complex op Schiphol gegund werd. Het was toen aan loslippigheid van een directeur van BAM zelf te wijten dat bekend werd dat dit bedrijf deze besmette klus ging uitvoeren.

De Vries en Verburg

In dit geval is het uitverkoren bedrijf dus De Vries en Verburg, gevestigd aan 't Vaartland 8 in Stolwijk, een onderdeel van de Burgland Groep. Bij De Vries en Verburg werken rond de 170 mensen, de jaaromzet is ongeveer 150 miljoen euro. Vorig jaar won het bedrijf de Cobouw Award voor 'best presterende bouwer'.
De Vries en Verburg deed eerder werk bij de bouw van het voormalige detentiecentrum in Alphen aan den Rijn, dat inmiddels als 'gewone' penitentaire inrichting in gebruik is. Ook renoveerde het bedrijf de zogenaamde 'Witte Toren', een onderdeel van het gebouwencomplex van de Politie Rotterdam Rijnmond aan de A20 bij Rotterdam.

Ten aanzien van de omgevingsvergunningsaanvraag bij de gemeente Zeist treedt Bas Stuij als gemachtigde namens De Vries en Verburg op (zie foto). Stuij maakt als planontwikkelaar deel uit van de directie van het bedrijf. Hij voert "[s]timuleren van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoorde initiatieven MVO" als een van zijn specialismen op.
Sowieso schermt de Burgland Groep, een samenwerking van diverse vastgoedbedrijven, graag met maatschappelijke betrokkenheid, "met aandacht voor de verdeling van de welvaart in deze wereld". Het heeft daarvoor onder meer een eigen stichting opgericht, Foundation Burgland Charitas, die zich richt op "een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede in de wereld en het bevorderen van duurzame ontwikkeling in derdewereldlanden".
Deze betrokkenheid laat zich moeilijk rijmen met het gaan bouwen van een gevangenis voor vluchtelingengezinnen, wier vluchtverhaal niet zelden samenhangt met de ongelijke mondiale welvaartsverdeling.

Gemeente Zeist

Met de gemeente Zeist, in de personen van Yno Hoekstra (hoofd concernstaf) en Danielle van Wageningen (toenmalig plantoetser), is besproken dat de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van de gezinsgevangenis vertrouwlijk behandeld wordt (zie foto). In de gemeentelijke publicatie over de aanvraag wordt dan ook gemeld: "Aanvraag is wegens vertrouwelijkheid beperkt in te zien, tenzij u toestemming heeft van de eigenaar."
Dit is niet nieuw. In december 2008 werd inzage in een bouwvergunningaanvraag voor nieuw hekwerk rond Kamp Zeist volledig geweigerd door de gemeente Zeist. Peter Nieser van de afdeling Ruimtelijke Ordening schreef in januari 2009 in antwoord op een schriftelijk verzoek de aanvraag alsnog in te zien: "De reden waarom de stukken niet ter inzage mogen worden gegeven is dat het openbaar worden van informatie over dit bouwplan de veiligheid van de staat in gevaar zou kunnen brengen."
Ook verder toont Zeist zich een gewillige uitvoerder van het schandalige opsluitingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen, inclusief kinderen. In het 'reguliere' detentiecentrum op Kamp Zeist werden voorheen ook kinderen opgesloten. Burgemeester Koos Janssen van Zeist (CDA) sprak zich weliswaar in het algemeen uit tegen het gevangenzetten van kinderen, maar ondernam nooit daadwerkelijk actie om hier een eind aan te maken. Hetzelfde geldt voor de Zeister gemeenteraad, waar toenmalig wethouder Joke Leenders (GroenLinks) in februari 2007 met ruime meerderheid het goedkeuren van de, nooit gerealiseerde, nieuwbouwplannen voor het detentiecentrum doorheen loodste. AAGU bezette tijdens de cruciale raadsvergadering de raadszaal, iets wat later herhaald werd bij de al even volgzame gemeente Soest.

Actie tegen bouw

In combinatie met de geplande plaatsing van een nieuw penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingsdetectie rond het detentiegedeelte worden met de bouwenplannen voor de nieuwe gezinsgevangenis de contouren van Kamp Zeist 2016 duidelijk: een 'regulier' detentiecentrum en gezinsgevangenis voor vluchtelingen binnen de vijf meter hoge muren, om de muren en een klein deel van het terrein daarvoor, richting de hoofdpoort, het nieuwe hek ( kaart). Een ander deel van het terrein blijft, ironisch genoeg, voorlopig in gebruik als asielzoekerscentrum.
Aan het uitsluiten, opsluiten en deporteren van vluchtelingen moet een eind komen. AAGU richt zich met de huidige campagne op de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis, maar roept een ieder op op alle mogelijke manieren in verzet te blijven komen tegen het migratiebeleid en de bijbehorende praktijk en voor vrijheid van beweging in een wereld zonder grenzen.
AAGU kondigde eerder dit jaar al aan in actie te zullen komen tegen de bedrijven die de nieuwe gezinsgevangenis gaan bouwen. Houd deze website in de gaten voor actie-aankondigingen en verslagen.Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) - juli 2015