AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Blacklist Kamp Zeist weer uitgebreid

In English: Blacklist Kamp Zeist expanded again

Binnen de hoge muren rond het detentiecentrumdeel van Kamp Zeist bij Soesterberg vinden onverminderd werkzaamheden plaats, waarbij een flink aantal bedrijven betrokken zijn. Er is inmiddels een gebouw zichtbaar dat boven de muur uitsteekt. Dit is waarschijnlijk het facilitaire gebouw voor de nieuwe gezinsgevangenis, die door bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk gebouwd wordt.

Op basis van recente observaties vullen we de blacklist aan met:

- Heijmans: groot bouwbedrijf, dat eerder onder vuur lag van GroenFront! vanwege de geplande bouw van een nieuw bungalowpark voor de Efteling in bosgebied 't Entenwoud. Bedrijfsonderdeel Burgers Ergon was betrokken bij de bouw van het voormalige detentiecentrum in Alphen aan den Rijn.
- Kreeft Infra: grond-, weg- en waterbouwbedrijf. De veroordeling van de 'Zeister 7' tot een schadevergoeding van 7000 euro wegens vermeende vernieling van het hek rond Kamp Zeist was gebaseerd op een ongefundeerde offerte van dit bedrijf.
- KIN Installatietechniek
- Reijer van de Grift: grondverzetbedrijf
- Van der Bijl en Heierman
: buiteninrichting en groenvoorziening
- Hollanddak
- Hoogvliet Betonboringen en Sloopwerken

We hebben de bedrijven die in de blacklist zijn opgenomen deze week een brief gestuurd om ze erop te wijzen dat ze op deze lijst staan. Omdat mogelijk niet alle bedrijven precies weten waar ze aan het werk zijn, informeren we ze over de gezinsgevangenis en over Kamp Zeist in het algemeen. We vragen ze afstand te nemen van dit werk.


Offerte van Kreeft infra in zaak 'Zeister 7'


Blacklist Kamp Zeist expanded again

Inside the high walls around the part of Kamp Zeist near Soesterberg that is the detention center the work continues unabated, in which quite a few companies are involved. Now a building is visible that is visibly towering behind the wall. Most likely this is the facility building for the new family prison, that is being built by construction company De Vries en Verburg from Stolwijk.

Based on recent observations we complemented the blacklist with:

- Heijmans: a large construction company that was previously targeted by GroenFront! because of their planned construction of a new bungalow park for the Efteling in the forest 't Entenwoud. Burgers Ergon, part of the company, was involved in the construction of the former detention center in Alphen aan den Rijn.
- Kreeft Infra: ground-, road- and hydraulic engineering company. The sentencing of the 'Zeister 7' to payment of damages worth 7000 euro because of the alleged destruction of the fence around Kamp Zeist was based on a unsubstantiated bid of this company.
- KIN Installation engineering - Reijer van de Grift: earthmoving business - Van der Bijl en Heierman: exterior decoration and landscaping - Hollanddak - Hoogvliet Concrete drilling and Demolition

Last week we have sent the companies that we have put on the blacklist a letter to point out to them that they are on this list. Because it is possible that not all companies know exactly where they are working, we inform them about the family prison and about Kamp Zeist in general. We ask them to distance themselves from this work.


Bid from Kreeft infra in the case of the 'Zeister 7'