AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Gezinsgevangenis Kamp Zeist al in gebruik
NB! Demonstratie 11 oktober 14 uur bij Kamp Zeist!

Eerder berichtten we dat in oktober dit jaar een gezinsgevangenis in gebruik zal worden genomen op het terrein van Kamp Zeist. De ontwikkelingen van de (nu nog) tijdelijke 'kindvriendelijke gezinsvoorziening' hebben echter onze berichtgeving ingehaald. Volgens een bericht op www.rijksoverheid.nl is de gevangenis al op 1 oktober in gebruik genomen.


Je zou bijna gaan geloven dat je veilig bent

De gemeenten Soest en Zeist liggen allerminst dwars bij het geven van vergunningen, en Teeven is er maar wat tevreden mee. De media nemen gretig de berichtgeving over en koppen: 'Asielkinderen vanaf oktober niet meer in cel'. En dat lijkt heel mooi, maar dat is het niet.

De gezinsgevangenis op Kamp Zeist vervangt al die nare cellen in detentiecentra waar zoveel kritiek op was. Cellen die het lastig maakten om de opsluiting van gezinnen met kinderen, in afwachting van hun deportatie, aan het grote publiek te kunnen verkopen. Die problemen zijn nu verleden tijd. De nieuwe 'kindvriendelijke' opsluiting opent de deur naar meer opsluiting van gezinnen met kinderen, want: het mag weer. "In beginsel" voor twee weken, hetgeen betekent in praktijk: voor onbepaalde tijd. Hiermee sluit tegelijk nog hermetischer de deur naar een veilig bestaan voor vluchtelingen en hun kinderen. Deze nieuwe ontwikkeling betekent eenvoudigweg dat meer gezinnen met kinderen zullen worden opgesloten én gedeporteerd dan voorheen. In het bericht op de overheidssite stelt Teeven dat het een onwenselijke situatie is dat kinderen "in de illegaliteit verdwijnen" wanneer hun ouders - uit vrees voor een ongewisse toekomst - ter voorkoming van deportatie "met onbekende bestemming vertrekken". Nee, beter is het, als kan worden voorkomen dat de ouders met hun kinderen ontsnappen aan dit onheilspellend lot, en (nu ook weer allemaal) preventief kunnen worden opgesloten, zonder dat er iemand protesteert. Dat is allemaal "in het belang van het kind".

Wat dat is volgens Teeven, het belang van het kind, illustreren onderstaande voorbeelden. Het zijn er slechts enkele, het topje van ijsberg:

1/7/2013 - Deportatieverzet.nl "Voor zover ons bekend, is het gezin M. (vader en twee zoons) afgelopen vrijdag gedeporteerd naar Afghanistan. Hoewel we vlak voor de deportatie hadden afgesproken dat het gezin zou proberen om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, hebben we sindsdien geen nieuws vernomen. We maken ons dan ook grote zorgen over vader M., zoon M. van 17 en zoon E. van 10 jaar oud."

21/6/2013 - Deportatieverzet.nl "Gisterochtend om half acht stonden ze in M.'s kamer, tien man van de vreemdelingenpolitie. Om M., E. (zijn broertje van 10) en zijn vader te arresteren en naar detentie te brengen. M. protesteerde; ze waren immers nog volop in procedure, dus hoe konden ze dan gearresteerd worden op de gezinslocatie? M. zei zelfs: "Ga de papieren maar nakijken." Dat heeft hij geweten. Twee uur later kwam het arrestatieteam terug en namen hem onder handen. Hij werd geslagen, zijn hoofd werd tegen de muur geslagen en daarna heeft hij vier uur geboeid gezeten. M. is vijftien."

27/5/2013 - Deportatieverzet.nl "Aanstaande maandag, 3 juni, wil de Dienst Terugkeer en Vertrek Yasir Safi deporteren naar Afghanistan. Yasir, op de foto achter zijn raam bij detentiecentrum Rotterdam, is volgens de IND achttien jaar, maar vorig jaar paste de IND op eigen initiatief de geboortedatum aan op Yasirs documenten - volgens zijn oorspronkelijke documenten is hij jonger dan achttien."

12/4/2013 - No Border Netwerk "Anders gaan we jullie handen en voeten vastmaken, en plakband op jullie mond plakken," Video op Youtube

De nieuwe gezinsgevangenis op het terrein van Kamp Zeist dient slechts één doel: het ongestoord kunnen uitoefenen van dit soort terreur op gezinnen met kinderen en ex-ama's (alleenstaande minderjarige asielzoekers), met als enig doel: hun deportatie. Daar doen de zogenaamd vriendelijke omstandigheden niks aan af. Opsluiting is opsluiting. Deportatie is deportatie.

De tijdelijke gevangenis wordt als het aan Teeven ligt aan het einde van het eerste kwartaal van 2015 vervangen door een "structurele". Deze komt dan ook op Kamp Zeist. We weten dat de tijdelijke geplaatst is binnen het ommuurde deel van Kamp Zeist, naast gebouw 52, waar al jarenlang mensen zonder papieren worden opgesloten.

Accepteren we dit? Nee toch?

AAGU is een campagne begonnen tegen deze plannen, die helaas al sneller realiteit zijn geworden dan eerst werd voorzien. De eerder aangekondigde demonstratie op zaterdag 11 oktober as. om 14 uur bij Kamp Zeist vindt natuurlijk doorgang, en is wat ons betreft nog maar de opmaat voor meer verzet tegen het immer inhumane 'asiel'beleid.

Join en share de demonstratie ook op facebook

3 oktober 2014, Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht