De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) komt in actie tegen Kamp Zeist


Kamp Zeist is een gevangenis waar mensen zonder verblijfsvergunning zonder proces voor onbepaalde tijd zitten opgesloten. Een deel van Kamp Zeist is op dit moment AZC.
De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) staat voor open grenzen en is tegen het opsluiten van vluchtelingen. AAGU eist sluiting van Kamp Zeist en verzet zich tegen aangekondigde nieuwbouw. AAGU is aangesloten bij het No Border Netwerk


AAGU in 2012Lawaaidemonstratie Kamp Zeist zaterdag 27 oktober 2012: verslag


Op 26 oktober 2005 brak kort voor middernacht brand uit in het cellencomplex op Schiphol. Na afloop van deze ramp waren elf mensen levend verbrand (cellen konden niet geopend worden) en de verantwoordelijke ministers zijn vrijuit gegaan. Op deze ramp te herdenken heeft het Nederlandse No Border Netwerk een oproep gedaan om op zaterdag 27 oktober 2012 de ramp te herdenken en tegelijk ook te protesteren tegen de huidige detentiecentra.

Op deze zonnige zaterdag kwamen ruim 50 mensen op deze oproep af en hebben allen deelgenomen aan de lawaaidemonstratie tegen het opsluiten van migranten in detentiecentrum Kamp Zeist. De lawaaidemonstratie werd voorafgegaan door een korte introductie waarbij stil werd gestaan bij de ramp van 7 jaar geleden. Tevens werd verteld dat op hetzelfde moment andere protesten aan de gang waren bij vijf andere soortgelijke centra in Nederland. Als afsluiting van deze introductie vertelde één van de deelnemers zijn eigen ervaringen in een gesloten centrum voor migranten.

De lawaaidemonstratie was ditmaal vele malen luidruchtiger vanwege de enorme hoeveelheid gastoesters die een verschrikkelijk hard kabaal maakten.

Lees verder


Lawaaidemonstratie bij Kamp Zeist op zaterdag 27 oktober 2012

De AAGU organiseert in samenwerking met het in juni in Nederland opgerichte No Border Netwerk op zaterdag 27 oktober 2012, zeven jaar na de brand in het detentie- en uitzetcentrum op Schiphol die aan elf mensen het leven kostte, een lawaaidemonstratie bij Kamp Zeist. Op dezelfde dag organiseren andere groepen in het land bij een detentie- of uitzetcentrum bij hen in de regio een demonstratie of een andere actie.

De AAGU wil verzamelen om 14.30 uur vlakbij Kamp Zeist, hoek Kampweg/Richelleweg (bij viaduct), Soesterberg om vandaar uit met veel lawaai de mensen op te zoeken in het detentiecentrum.

Lees verder


Zondag 6 mei:
Lawaai-estafette langs drie detentiecentra in Nederland

Sunday May 6th:
Noise demo tour to three Dutch detention centers

Check out: solitours.wordpress.com

Op zondag 6 mei 2012 organiseert het No Border Netwerk Nederland een lawaaidemonstratie langs verschillende detentiecentra in de Randstad.

De Nederlandse overheid heeft ondanks vele protesten uit zowel het binnenland als het buitenland nog steeds het onzinnige idee dat vluchtelingen opgesloten moeten worden. Vanaf het moment dat migranten in ons land aankomen lopen zij een grote kans dat zij opgesloten worden in zogenaamde vreemdelingendetentiecentra; dit geldt ook nog steeds voor gezinnen en kinderen.
Bovendien vindt die opsluiting plaats onder slechte omstandigheden: minimale toegang tot medische en juridische hulp, agressieve bewaking, doorlopende intimidatie en manipulatie om medewerking aan terugkeer af te dwingen, zonder enig uitzicht op de duur van de detentieperiode.

In de afgelopen jaren zijn er al verschillende lawaaidemonstraties georganiseerd bij dit mensonterende sluitstuk van het Nederlandse migratiebeleid. Deze demonstraties zijn enerzijds bedoeld om aandacht te vestigen op het bestaan van deze gevangenissen van de uitzetindustrie en anderzijds willen de demonstranten hun steun betuigen met de mensen die daar opgesloten zitten.

Lees verder


NIEUWS ARCHIEF

AAGU in 2011

AAGU in 2010

AAGU in 2009

AAGU in 2008

AAGU in 2007