AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Lawaaidemonstratie Kamp Zeist zaterdag 27 oktober 2012: verslag

Op 26 oktober 2005 brak kort voor middernacht brand uit in het cellencomplex op Schiphol. Na afloop van deze ramp waren elf mensen levend verbrand (cellen konden niet geopend worden) en de verantwoordelijke ministers zijn vrijuit gegaan. Op deze ramp te herdenken heeft het Nederlandse No Border Netwerk een oproep gedaan om op zaterdag 27 oktober 2012 de ramp te herdenken en tegelijk ook te protesteren tegen de huidige detentiecentra.

Op deze zonnige zaterdag kwamen ruim 50 mensen op deze oproep af en hebben allen deelgenomen aan de lawaaidemonstratie tegen het opsluiten van migranten in detentiecentrum Kamp Zeist. De lawaaidemonstratie werd voorafgegaan door een korte introductie waarbij stil werd gestaan bij de ramp van 7 jaar geleden. Tevens werd verteld dat op hetzelfde moment andere protesten aan de gang waren bij vijf andere soortgelijke centra in Nederland. Als afsluiting van deze introductie vertelde n van de deelnemers zijn eigen ervaringen in een gesloten centrum voor migranten.

De lawaaidemonstratie was ditmaal vele malen luidruchtiger vanwege de enorme hoeveelheid gastoesters die een verschrikkelijk hard kabaal maakten. De herrie die deze toeters maakten overstemde het kleine groepje rechtse tegenstanders die aan het begin van de demonstratie aanwezig waren. Opgelucht met zoveel lawaai en daardoor duidelijk aanwezig, liepen we verder richting de grijze barakken waar de vluchtelingen opgesloten zitten. Sinds enige tijd zijn de cellen daar aangepast en zorgen de aangebrachte luchtroosters voor communicatiemogelijkheden. Het lukte de actievoerders om een beetje met de mensen binnen te communiceren. Hierdoor hebben wij onze solidariteit kunnen uiten en gezegd dat we zeker verder zullen gaan met de strijd voor vrijheid van beweging.

Nadat we de barakken ruimschoots hebben bediend van lawaai en solidariteit zijn we als groep weer teruggekeerd.

De mensen die binnen zijn opgesloten hebben behoefte aan steun. Het houden van lawaai demonstraties is een goede manier van het uiten van protest. Daarnaast heeft de effectieve blokkade van het gesloten centrum in Brugge laten zien dat het daadwerkelijk tegenhouden van deportaties ook een manier is om je protest vorm te geven. Mochten er nog meer ideen zijn, laat het dan weten via info@aagu.nl