AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Nieuwsbrief AAGU, najaar 2010

Beste mensen,

Het is alweer een tijd geleden dat we met een nieuwsbrief naar buiten zijn gekomen. Echter er staan weer heel zaken te gebeuren vandaar hier een 'warme herfst nieuwsbrief van de AAGU'. Hierin een agenda van de komende activiteiten, kort verslag van de AAGU-mensen uit Brussel en aankondiging van enkele interessante workshops.
Mocht je na het lezen van deze nieuwsbrief meer willen weten van de AAGU, je bij de AAGU willen aansluiten of heb je totaal andere vragen neem dan contact op met ons, via info@aagu.nl.

No Border Camp in Brussel

In de week van 25 september tot en met 3 oktober 2010 heeft er in Brussel een No Border Camp plaats gevonden. Kort gezegd is het No Border bedoeld om protest op een prominente plek in de wereld vorm te geven (Brussel EU centrum), om samenwerkingsverbanden te creren, om migranten te betrekken bij het protest en hopelijk was het een inspirerende en enthousiasmerend genoeg zodat er internationaal verder geageerd zal worden tegen het huidige migratiebeleid.
De AAGU heeft in samenwerking met de Werkgroep Stop Deportaties een workshop blacklisting gegeven. De tekst van deze drukbezochte workshop zal in een brochure uitgegeven worden.
Voor veel activisten was het No Border Camp ook wel een bijeenkomst die juist de nadruk wilde leggen op bedrijven die hun steun verlenen aan het migratiebeleid in het algemeen en aan de bajessen in het bijzonder. De verschillende internationale campagnes uit diverse landen tegen foute bedrijven zijn in Brussel goed belicht. De activisten in het No Border Camp hebben meegedaan aan heel veel verschillende acties. Zo was er de zondag een zeer succesvolle lawaaidemo bij het gesloten centrum in Steenokkerzeel. De week begon op de maandag met veel workshops, de massale demo van de vakbonden kon rekenen op steun van een groot anti-kapitalistisch blok, een Frontex-meeting werd verstoord en de afsluitende demo op zaterdag 02 oktober was redelijk succesvol.

Voor meer informatie over deze Brusselse actiedagen via http://www.noborderbxl.eu.org.

Een ander opvallend feit was de enorme repressie. Mocht je in Brussel zijn geweest en klachten hebben over het buitensporige politie geweld neem dan ajb voor 31.10.2010 contact op met het legalteam aldaar: juridixnbc@vluchteling.be.

Vrije Boekenmarkt

Op zaterdag 23 oktober 2010 zal er in Utrecht vanaf 11.00 uur de Vrije Boekenmarkt plaats vinden. In de Kargadoor en bij de boekhandel De Rooie Rat, allebei op de Oudegracht, zullen stands aanwezig zijn met boeken, muziek, t-shirts en allerlei andere opruiende zaken. Naast de stands zullen er ook workshops zijn en de AAGU zal daar n van invullen. Ditmaal zullen we ingaan op de huidige politieke situatie (Bruin 1). Ook hopen we dat we tegen die tijd onze brochure en flyer afhebben zodat we daar een feestelijke aftrap van kunnen maken.

Oproep voor deelname aan de picketline op maandag 25 oktober 2010

Op maandag de 25ste zal er weer een picketline zijn bij Randstad uitzetburo! Ditmaal op instigatie van onze vrienden uit Amsterdam (AGA). Deze picketline richt zich op het bedrijf met de eis geen medewerking meer te verlenen aan het deportatiebeleid. Geheel conform de acties tijdens het No Border Camp.

We verzamelen ons om 15.45 uur bij het ACU (Voorstraat 71) en starten met de picketline om 16.00 uur. Het betreft Randstad op de hoek van Vredenburg met de Oudegracht! Zie voor details over Randstad, http://www.vrijebond.nl/tag/uitzetbureau/.

Strategiedag

Op zaterdag 13 november 2010 willen we met groepen en mensen die zich intensief met het thema bezig houden graag praten over het migratiebeleid en hoe nu verder wat betreft onze mooie ideen en initiatieven. Mocht je daar bij willen zijn laat het ons dan weten via: info@aagu.nl, dan kunnen we je de verdere details over deze dag geven.

DC-16 Hoven 14 november te Rotterdam

Op zondag 14 november 2010 zal er een lawaaidemo plaats vinden bij de pas geopende bajes in Rotterdam. Ondanks het gegeven dat deze pas is geopend komen er nu al berichten binnen van verschrikkelijk toestanden! Voor mensen van onder meer Stop DC 16 genoeg redenen om een lawaaidemo te organiseren.
Op 8 november 2010 zal een informatieavond in het ACU (Voorstraat 71) gehouden worden over ondermeer deze lawaaidemo. In diverse andere steden worden soortgelijke infoavonden georganiseerd. Houd Indymedia en www.dc-16.nl in de gaten.

2dh5 festival van 19 november tot en met 21 november in Tilburg

Sinds enkele jaren wordt het 2dh5 festival georganiseerd. 'We organiseren 2.Dh5 (de naam komt overigens van een vernietigende schaakzet waarmee je de tegenstander razendsnel verslaat) omdat we denken dat de wereld alleen maar eerlijker en beter zal worden als we ons van onderop organiseren en samen met anderen strijd leveren tegen het evil empire van xenofoben, kapitalisten en saaie pieten'. Uiteraard zal de AAGU ook hier een workshop geven over de acties tegen het migratiebeleid. Voor meer info over 2dh5 zie www.2dh5.nl.

Rechtszaken op maandag 22 november

Bij deze wederom een oproep om te komen naar Utrecht om deel te nemen aan een protest tegen enkele rechtszaken. Sommige AAGU mensen moeten zich verantwoorden bij de rechter over acties van alweer enkele jaren geleden. Misschien een mooi moment om de nieuwe locatie van het IND kantoor (Bergstraat 58) met een bezoekje te vereren! Hiervoor hebben we veel mensen nodig. Dus onder het mom 'deze rechtstaat is de onze niet en om verzet tegen het huidige migratiebeleid gaat door' gaan we vanaf het Paleis van Justitie in een bonte stoet naar het nieuwe IND kantoor. Nadere details zullen te volgen zijn via Indymedia.

Calais Migranten Support Groep (CMS)

In Brussel tijdens het No Border Camp zijn diverse activisten uit verschillende landen bij elkaar gekomen en zijn tot de conclusie gekomen dat er nog steeds er veel te doen is voor migranten in Calais. Zeker nu de winter er aan zit te komen zullen de daar op straat zwervende migranten elke steun en bescherming kunnen gebruiken. Vanuit Nederland worden er sinds 2009 regelmatig in groepsverband tochten naar Calais georganiseerd.
In november 2010 zal het CMS NL wederom tweemaal naar de Noord Franse havenstad afreizen om daar de nodige ondersteuning te geven. Mocht je hier meer over willen weten en of wil je deze groep financieel steunen neem dan contact op met cms-nl@lists.puscii.nl.