AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Nieuwsbrief AAGU, april 2010

Sinds de laatste nieuwsbrief van de AAGU is er weer veel gebeurd op het terrein van het verzet tegen het migratie beleid. In deze nieuwsbrief een korte terugblik op de afgelopen acties en wat aankondigingen voor komende acties en andere initiatieven.

Blokkade DC 16 (detentiecentrum 16-hoven)

Op donderdag 25 maart 2010 hebben collega activisten van de werkgroep stop deportaties een prima actie uitgevoerd bij de nieuwbouwactiviteiten van het detentie-en uitzetcentrum Rotterdam airport. Vanaf s ochtends vroeg was er een effectieve blokkade van het toegangshek. Hierdoor konden ruim 200 bouwvakkers niet verder werken aan een nieuwe gevangenis voor migranten. Tevens had zich een groep activisten zich in het gebouw zelf verschanst. De grote spandoeken die vanaf het dak waren uitgehangen vertelde luid en duidelijk hoe men over de bouw van dit centrum denkt. SCHANDE was van ver te lezen.

Picket-line bij uitzendbureaus

Op vrijdag 19 februari 2010 hebben er weer picket-lines plaats gevonden bij de twee uitzendbureaus Randstad en Adecco. In verschillende steden zijn groepen flyers gaan uitdelen tegen het werven van detentie toezichthouders. Deze toezichthouders moeten migranten bewaken die gevangen zitten vanwege het gegeven dat deze migranten niet over de juiste verblijfspapieren beschikken.

Antifacafe en AAGU

Inmiddels heeft de AAGU al tweemaal actief deelgenomen aan het Antifacafe (welke gehouden wordt elke derde donderdag van de maand in het ACU, Voorstraat 70 Utrecht) De eerste keer stond volledig in het teken van een recent bezoek van actievoerders aan Calais en de laatste keer was er een presentatie van de AAGU met betrekking tot het wel en wee van detentiecentra in nederland.

Agenda

Donderdag 15 april 2010 wederom een Antifacafe avond vanaf 21.00 uur in het ACU.

Vrijdag 16 april 2010 vanaf 14.15 uur op de Biltstraat bij Adecco een picket-line actie en vervolgens later bij Randstad op de hoek van de Oudegracht. Ook in andere steden zullen tegelijk de pickets georganiseerd worden, hou Indymedia in de gaten.

Vrijdag 14 mei 2010 eveneens een picket-line actie bij de uitzendbureaus. Tijd en Locatie zullen nog volgen.

In het weekend van 21 mei tot en met 24 mei 2010 zal er weer een anarchistisch festival zijn in Appelscha (Friesland) Daar staan verschillende workshops op het programma, onder andere een evaluatie van de picket-lines en een eerste bijeekomst van verschillende actiegroepen om gezamenlijk op te trekken bij bepaalde acties! Naast een goed inhoudelijk programma zijn er ook veel culturele activiteiten. Zie voor meer info, www.pinksterlanddagen.nl.

No Border Camp te Brussel

Vanaf 24 september 2010 (tot 3 oktober 2010) zal er weer een No Border Camp zijn. Ditmaal in Brussel. De bedoeling is veel workshops en veel acties tegen het migratiebeleid van de EU. Dus acties tegen detentiecetra, tegen Frontex, informatie over migratie en arbeid en over migranten zelforganisaties.