AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


22 november 2010: Video en persverklaring IND faillissementVandaag dienen in de rechtbank in Utrecht (Vrouwe Justitiaplein 1) rechtszaken tegen de activisten die acties hebben uitgevoerd bij de Kamp Zeist en bij het opleidingscentrum van de IND in Utrecht. Met deze persconferentie wil de AAGU (Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht) uitleg geven waarom zij niet mee willen doen aan deze in onze ogen politieke show processen.

In 2008 zijn activisten op het dak van de vreemdelingenbajes van Kamp Zeist geklommen. Deze actie was een onaangekondigde burgerinspectie bij Kamp Zeist en ruim twintig activisten wisten het terrein te betreden. Dit om te protesteren tegen de opsluiting van vluchtelingen en om zichzelf van de detentieomstandigheden op de hoogte te stellen.

Foto: Het voorlezen van de persverklaring bij het gerechtsgebouw

In 2009 wisten activisten het kennis- en opleidingscentrum van de IND voor korte tijd te bezetten. Het is van het KLC (Kennis en Leer Centrum) bekend dat er opleidingen en trainingen worden gegeven voor ´hoor- en beslismedewerkers´. Dit zijn de mensen die beslissen of ze iemands vluchtverhaal geloven. Het zijn de mensen die vluchtelingen het vuur na aan de schenen leggen.. De kleinste vergissing maakt van de vluchteling een leugenaar. Angst, trauma´s, cultuurverschillen, taalproblemen, het doet er niet toe. Het IND beleid is er op gericht om zo weinig mogelijk mensen toe te laten in ons welvarend Nederland.

Het migratiebeleid wordt al jaren,ondanks politieke kleur van ministers en kabinetten gekenmerkt door welbewust egoïsme. Koste wat het kost worden vluchtelingen al aan de buitengrenzen van “fort”Europa tegen gehouden en als het dan toch lukt om binnen te komen worden vluchtelingen in heel Europa zonder pardon opgesloten en vrijwel zonder uitzondering in de illegaliteit gedwongen om vervolgens opgepakt,gedetineerd en uitgezet te worden. Vanuit dat perspectief worden nieuwe IND employees opgeleid.

Foto: Intimidatie onderweg naar de IND

Wij beschouwen dat als het failliet van het migratiebeleid en het failliet van de IND. Immers, in plaats van mensen die vluchten voor oorlog,honger of andere erbarmelijke levensomstandigheden goed op te vangen en te begeleiden,wordt er een afschrikwekkend immigratiebeleid ten uitvoer gelegd. AAGU vindt dat óók werknemers van de IND hierin hun eigen verantwoordelijkheid zouden moeten nemen en zouden moeten weigeren om hieraan mee te werken,immers zonder uitvoerders geen beleid!

De omstandigheden van mensen die opgesloten zitten in Kamp Zeist en andere detentiecentra staan heden ten dagen gelukkig volop in de belangstelling. Al vele jaren zijn er protesten te horen tegen dit opsluitingsregime. Recentelijk weer in een rapport van Amnesty International en in de vele verhalen van opgesloten mensen hierover in de dagbladen. De overheid, echter, houdt vluchtelingen buiten het blikveld van de samenleving gevangen in de cellen van zogeheten vertrek- en uitzetcentra. Dergelijke centra bevinden zich veelal op afgelegen locaties ,industriegebieden, havens, op vliegvelden, of in de bossen, zoals 'Kamp Zeist'.Volgens ons welbewust! Indien deze afschuwlijke bouwwerken,deze onmenselijke gevangenissen met hun hoge muren en ondoordringbaar Navoprikkeldraad in woonwijken zouden staan,dan zouden burgers allang zich achet de oren hebben gekrabd en zich hebben afgevraagd waarom vluchtelingen op deze manier gevangen worden gehouden in ons” tolerante en beschaafde Nederland.

Foto: Bij de IND

In een vertrekcentrum als Kamp Zeist heerst een regime dat erop gericht is gevangenen psychisch te breken, zodat zij uiteindelijk bereid zijn mee te werken aan 'terugkeer naar de erbarmelijke situatie waar uit ze gevlucht zijn.Of mensen worden, als dat onmogelijk blijkt zonder enige voorziening “geklinkerd”,zonder enige opvang terug op straat gezet. Ook de AAGU actie op het dak van Kamp Zeist was bedoeld om dit onder de publieke aandacht te brengen. Vergeet niet dat jaarlijks zo`n 8000 mensen voor langere tijd zonder strafproces “zomaar” opgesloten worden.

Met in ons achterhoofd de verschrikkelijke beelden van bijvoorbeeld de vluchtelingen in Calais, aan de kusten van de Middellandse Zee, waar dagelijks bootvluchtelingen die verdronken zijn tijdens hun vlucht aanspoelen en de ook op de Nederlandse TV al uitgezonden documentaires over de vluchtelingen die de oversteek wagen over de inmiddels al beruchte rivier tussen Turkije en Griekenland , is het wat ons betreft volkomen onacceptabel dat ook” onze overheid overgaat tot het uitsluiten, opsluiten, tegenhouden en deporteren van deze wanhopige vluchtelingen. Wij blijven ons verzetten en zullen weigeren om toe te zien dat migranten door Nederlandse instanties worden opgeloten en worden teruggestuurd. Dat is waarom wij nu buiten staan en niet binnen zitten te wachten op een uitspraak van een rechter die veelal geen OM nodig heeft om onze inzet af te straffen.

Wij willen expliciete aandacht vragen voor de internationalisering van het migratiebeleid. Vluchtelingen worden al in Afrika tegen gehouden. Op de Middellandse zee varen boten van Frontex om de buitengrenzen van Europa ondoordringbaar te maken,mensen hebben op die manier niet eens meer de mogelijkheid om überhaupt asiel aan te vragen. Nederland stuurt op dit moment ruim honderd grenswachten,soldaten,naar Griekenland. Niet om vluchtelingen beter op te vangen maar om de grens nog ondoordringbaarder te maken. Daarnaast wordt de vreemdelingendetentie geprivatiseerd,bedrijven sluiten overeenkomsten voor de bouw,het beheer en het onderhoud van vreemdelingen detentiecentra waarmee over de rug van de vluchtelingen goud geld wordt verdiend.

Foto: Het aanplakken van de kennisgeving faillissement

AAGU hoopt dat deze verharding van het onbarmhartige migratiebeleid mensen uiteindelijk aan het denken zal zetten. AAGU hoopt dat mensen uiteindelijk hun vraagtekens zullen krijgen en we zullen er alles aan doen om dit te stimuleren.

De ontwikkelingen worden door ons op de voet gevolgd en waar mogelijk zal getracht worden zand in de machine te strooien. Soesterberg, Zeist en Soest mogen niet de geschiedenis in gaan als dorpen die geruisloos toestaan dat er vanuit hun achtertuin mensen gedeporteerd worden naar oorlogsgebieden zoals bijvoorbeeld Irak,Somalië,Afghanistan,Soedan en Pakistan,een volstrekt willekeurige en totaal niet complete opsomming van oorlogslanden en naar gebieden waar om zeer uiteenlopende redenen het leven totaal ondragelijk is.,

Er wordt in het Nederlandse (en Europese) asielbeleid geen rekening gehouden met de schuld die 'wij' als westerse landen hebben aan de oorzaken waardoor mensen moeten vluchten. Onze welvaart is voor een groot deel gebouwd op de uitbuiting en onderdrukking van mensen in de rest van de wereld. Het is niet verwonderlijk dat mensen vluchten naar landen waar ze meer vrijheid en betere bestaansmogelijkheden hebben. Mensen deze mogelijkheden hier ontzeggen, getuigt van egoïsme en hebzucht.

De Anarchistische Antideportatie Groep Utrecht streeft naar een wereld zonder grenzen waarin welvaart en zeggenschap gelijkelijk over alle mensen verdeeld zijn. De forten die we gebouwd hebben om onze welvaart en onze zogeheten democratieën te beschermen, moeten daarom zo snel mogelijk worden afgebroken. In een land omgeven door hoge hekken heerst de angst en kan geen werkelijke vrijheid bestaan.

Geen mens vlucht vrijwillig Geen grenzen geen naties, stop deportaties! De wereld is van iedereen!

Download kennisgeving faillissement IND