AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


De enige keuze: Inzet voor open grenzen

Een kritische beschouwing over halfslachtige vluchtelingensteun

Op het eerste gezicht lijkt het zo mooi wat vele groepen en organisaties doen op het gebied van hulpverlening aan geïllegaliseerde vluchtelingen: opvang, bezoek in detentie, hulp bij vrijwillige terugkeer.

Een nadere beschouwing laat echter zien dat de politieke inzet van deze hulp, of het gebrek eraan, vooral het overheidsbeleid van opsluiting en uitzetting versterkt.

AAGU laat aan de hand van vele voorbeelden zien dat veel ondersteuningsgroepen zich al dan niet bewust laten gebruiken om een humaan sausje te gieten over een inhumane praktijk. Samenwerking met Justitie is aan de orde van de dag, bezoekgroepen lopen aan de leiband van de directies van vluchtelingenbajessen, terugkeer naar uitzichtloze situaties in landen van herkomst wordt ondoordacht gestimuleerd.

AAGU twijfelt over het algemeen niet aan de goede bedoelingen van de mensen die actief zijn in ondersteuningsgroepen, maar "te vaak zien wij goedbedoelende mensen in de praktijk optreden als apologeten, legitimeurs of verlengstukken van het huidige vluchtelingenbeleid en de (justitiële) uitvoering daarvan. Al dan niet bewust laten ze zich inzetten om hieraan een 'humaan' gezicht te geven en tegelijkertijd de vluchtelingen kalm te houden.

Wie haar of zijn inzet beperkt tot het bepleiten van een humanisering van het beleid of van detentieomstandigheden of meent er goed aan te doen mensen te helpen bij 'vrijwillige' terugkeer, belandt al snel in het vaarwater van overleg en samenwerking met justitie en aangrenzende instanties als de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en Exodus.

Een consequente inzet voor de rechten van vluchtelingen kan volgens ons maar tot één keuze leiden: de inzet voor open grenzen en het recht op vrijheid van beweging voor iedereen en daarmee voor de onvoorwaardelijke afwijzing van het huidige vluchtelingenbeleid en alle instanties die zich bezighouden met de uitvoering hiervan."

Download hier: De enige keuze: inzet voor open grenzen.