AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


18 oktober 2009:
Veel belangstelling voor lawaaidemo bij Kamp Zeist

Naar videoverslag

Zondagmiddag 18 oktober jl. was er een lawaai- en zwaaidemonstratie bij Kamp Zeist. De demo kwam 6 dagen na het verschijnen van het AIVD rapport, en 6 dagen nadat minister Ter Horst onder meer had gezegd dat demonstraties verboden moesten (kunnen) worden.

Bij de laatste twee lawaaidemo's, die onderdeel uitmaakten van de STOP DC16 campagne, waren tussen de 10 en 15 mensen aanwezig. De politie maakte beide keren voortijdig een einde aan de demonstratie, omdat de bewaking binnen het zat was: er werd namelijk veel gereageerd van binnenuit. Het was dus afwachten wat er dit keer zou gebeuren.

Zo'n 40 mensen waren er. Met dank aan de publiciteit rond het AIVD rapport. 40 demonstranten en veel pers, want die laatsten waren ook benieuwd naar wat er zou gebeuren.
En zoals te verwachten: veel politie en marechaussee, lopend, te paard, te fiets en met busjes. Op het terrein stond ook nog van alles klaar.

We hebben gedaan waarvoor we kwamen en dat is: lawaai maken met fluitjes, roepen, yellen, sirene, toeters en trommels, en zwaaien, heel veel zwaaien. Eerst langs de barakken, die nog steeds volop in gebruik zijn, dan door naar de muur met daarachter gebouw 52, waarin ook isoleercellen zijn.

Er waren veel mensen gekomen die Kamp Zeist nog nooit hadden gezien. Hen hebben we verteld over Kamp Zeist en over wie die mensen zijn die daar worden opgesloten en onder welke schandelijke omstandigheden. Verbazing, woede en tranen waren er onder de deelnemers, immer onder de waakse begeleiding van al het blauw. Achter het hek een enkele G4S bewaker.

Terug bij de barakken, net als op de heenweg veel gebonk, we konden de silhouetten van de mensen binnen goed zien. Ze zwaaiden, deden lichten aan en uit, bonkten en hielden papier op. We konden in elk geval eenmaal goed zien dat er op stond geschreven: HELP!
De lawaaidemo was intens en zoiets kan nooit lang genoeg duren. Elke keer dat we weer weggaan laten we die mensen daar achter en roepen we: We'll be back. Laten we dat waarmaken!

Door de vele aanwezige pers liet de politie het na ons te dwingen te stoppen voor wij klaar waren. Dat zegt niets over hun werkelijke intentie en over wat er volgende keer zal gebeuren, als er geen pers is die wil zien of AAGU en andere activisten nu werkelijk zulke gevaarlijke extremisten zijn.

Aan de pers hebben we vooral willen laten zien wat Kamp Zeist is en willen vertellen wat daar gebeurt met mensen die zonder enige vorm van controle op hun behandeling en op hun opsluiting en procedures, en zonder controle op de criminele handelswijze van de IND en de Dienst Terugkeer en Vertrek, in uitzichtloze toestand worden vastgehouden. Wie wij zijn doet minder ter zake, hooguit waarom we doen wat we doen. De media hebben de discussie willen laten gaan over actiemiddelen. Laten wij het blijven hebben over de misdaden van Nederlandse staat!

AAGU 19-10-09


gespot: fietsende agent met camera op de helm, inzet: de camera op de helm