AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Utrecht, 2 oktober 2009

Geen opheldering over de dood van een man zonder papieren in arrestantencomplex Houten.

Na de demonstratie bij de vreemdelingenpolitie in Utrecht op 7 sept. '09

politie bewaakt eigen bureau Maandag 7 september is de AAGU om 15.00 uur naar het politiebureau Paardenveld in Utrecht gegaan, waar de vreemdelingendienst gevestigd is, om helderheid te eisen over de omstandigheden waaronder een vluchteling is omgekomen in een politiecel op 31 augustus. (zie oproep.)

Deze helderheid is er niet gekomen en is er tot op heden, 2 oktober 2009, nog steeds niet. De groep demonstranten stuitte op een muur van stilzijgen. Mensen die het bureau binnengingen werden meteen weer naar buiten gegooid. Gezeten op de stoep voor de ingang werd het protest voortgezet en de eisen verder kracht bijgezet. Tenslotte ging de politie met veel duw- en trekwerk over tot de inbeslagname van een megafoon en een demonstrant.

Op de radio (FunX) doet iemand van Aagu uitgebreid verslag van de gebeurtenissen en van de reden van onze actie bij bureau Paardenveld.

Op dit moment wordt nog getracht informatie te vergaren over de overledene: wie was deze 40 jarige Turkse man, wat was zijn naam, is zijn familie ingelicht, wat is er gebeurd in Houten, en hoe staat het met het onderzoek van de rijksrecherche?

Intussen gaat het opsluiten van mensen zonder papieren als dagelijkse praktijk door. Een praktijk waaraan een einde moet komen, net als aan elke opsluiting, en aan het sterven van mensen in cellen en aan de grenzen en in de straten van Fort Europa.

Wordt vervolgd...