AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Waddinxveen, 16 februari 2009

Maandag 16 februari:
protest tegen de PVV in Waddinxveen

Op maandag 16 februari 2009 organiseert de extreem-rechtse PVV in de Zuid-Hollandse gemeente Waddinxveen een bijeenkomst om 'in discussie' te gaan met de eigen achterban. Ook Geert Wilders zal van de partij zijn.

Wij organiseren een tegenprotest, met lawaai en toespraken. Wij laten ons niet weerhouden door de slachtofferrol die de PVV zichzelf zo graag aanmeet. Wij komen juist op voor de slachtoffers van de politiek waar die partij voor staat.

Niet alleen migranten lijden onder de voortdurende racistische en discriminerende aanvallen, ook voor alle andere mensen aan de onderkant van de samenleving heeft de partij weinig goeds in petto. De PVV is een keiharde neo-liberale partij die het minimumloon af wil schaffen en rijken rijker en de armen armer wil maken. Ook wil de PVV morrelen aan het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen: men wil het recht op abortus inperken.

Wij roepen iedereen op, 'allochtonen' en 'autochtonen', om zich niet tegen elkaar uit te laten spelen en samen te ijveren voor een samenleving zonder racisme, nationalisme en religieus fundamentalisme.

De bijeenkomst van de PVV vindt plaats in het centrum van Waddinxveen, in zaal Het Trefpunt op de Stationsstraat. Dat ligt slechts op 50 meter van het treinstation Waddinxveen, dat aan de lijn Gouda - Alphen aan den Rijn ligt.

Bij dat station verzamelen we om 18:15 uur.
Let op, Waddinxveen heeft twee stations.
Stap niet uit bij station Waddinxveen Noord. Komt allen!

Anti-Fascistische Aktie (AFA)
Doorbraak
Offensief
AAGU


Praatje namens de AAGU tijdens deze protestbijeenkomst:

Natuurlijk, de standpunten van de PVV zijn, evenals die van haar extreemrechtse voorgangers, abject en gevaarlijk.

De woorden migrant en crimineel worden door de PVV als synoniemen gebruikt.

De christelijke slash joodse slash humanistische cultuur wordt aanbeden, en alles wat niet-Nederlands is wordt uiteraard verafschuwd.

De oplossing van Wilders: grenzen dicht en iedereen die toch een verblijfsvergunning heeft veroverd bij de eerste de beste overtreding als crimineel oormerken en uitzetten

Bij dat uitzetten is de PVV bereid gevechtsvliegtuigen van de Koninklijke Landmacht in te zetten.

Alsof het hier in Nederland oorlog is.

Wie ondanks de inzet van militairen Nederland toch weet binnen te komen dient meteen een "assimiliatie" contract te tekenen om zo snel mogelijk die christelijk slash joodse slash humanistische cultuur eigen te maken.

Nogmaals: Natuurlijk, deze standpunten van de PVV zijn abject en gevaarlijk.

Maar we vergeten vaak dat zogenaamd fatsoenlijke partijen dezelfde standpunten zijn gaan uitdragen als die van dit lelijke extreemrechtse broertje.

Het assimilatiecontract van de PVV klinkt abject, maar is in het huidige regeringsbeleid allang realiteit geworden.

Zelfs het keer op keer in verband brengen van immigranten met criminelen is geen specialisme van de PVV.

Het pleidooi voor integratie wordt door bijna alle partijen verpakt in bombastische nationalistische retoriek over Nederlanderschap en "de Nederlandse identiteit".

Om een voorbeeld te geven van deze retoriek - en ik citeer:

"Het welslagen van integratieprocessen wordt bemoeilijkt door oververtegenwoordiging van allochtonen in criminaliteit en overlast, door trammelant over burka's. Integratie vraagt van nieuwe Nederlanders de grootste inspanning: loslaten waar je vandaan komt, onvoorwaardelijk kiezen voor Nederland. Door het Nederlanderschap te koesteren en te beschermen."

Dit citaat komt niet van Wilders maar uit een recent rapport van de PvdA!

Ook de PvdA eist van migranten dat zij de eigen cultuur achter zich laten en het Nederlanderschap koesteren.

Kennelijk is ook voor de PvdA de Nederlandse cultuur superieur, "Ons Nederland" moeten we koesteren en alle vreemde culturen moeten we van ons afwerpen.

Geert Wilders kan tevreden zijn.

Het is belangrijk hier te staan om uitwassen van nationalisme en xenofobie, zoals de PVV, te benoemen en te bestrijden.

Nog belangrijker is het om de uitvoering van dat nationalistische beleid, waardoor vluchtelingen en migranten worden gecriminaliseerd en in veel gevallen als ongewenste burgers worden behandeld, te frusteren.

Dagelijks worden mensen uitgesloten uit het maatschappelijke leven, maandenlang opgesloten en uiteindelijk als criminelen uitgezet, alleen maar omdat zij niet over de juiste papieren beschikken.

Dat is het Nederland dat de PVV en de PvdA zo koesteren.

Dat is het Nederland dat wij verachten!

Geen grenzen, geen naties, Stop deportaties!
Geen mens is illegaal!


De tekst van de folder die we ter plekke uit zullen delen:

Zeg nee tegen de PVV!

Vanavond vindt hier in Waddinxveen een bijeenkomst plaats van de PVV van Geert Wilders. Hij wil 'in discussie' met zijn achterban. Wij staan eveneens hier, maar dan om een geluid tegen het gedachtegoed van de extreem-rechtse PVV te laten horen. We weigeren ons de mond te laten snoeren door het zelf aangemeten slachtofferschap van Wilders.

Afschaffen minimumloon

De PVV kenmerkt zich door een keihard neo-liberaal, racistisch en vrouwonvriendelijk programma. Men zegt op te komen voor de gewone man en vrouw, maar steunt vooral de werkgevers en hogere inkomensgroepen.
Zo wil de PVV het minimumloon afschaffen, sociale voorzieningen en verworvenheden afbreken, iedereen evenveel belasting laten betalen en de flexibilisering van de arbeid bevorderen. De PVV is er op uit om de armen armer en de rijken rijker te maken.

Discriminatie

De PVV maakt voorts op grove wijze stemming tegen migranten, vluchtelingen, en vooral Antilliaanse Nederlanders en moslims door hen te criminaliseren als 'profiteurs', 'fraudeurs' en 'terroristen' met 'een achterlijke cultuur'. Ook wil de partij een verbod op immigratie van niet-westerse migranten. Dat komt feitelijk neer op onderscheid maken op basis van huidskleur, en dat is discriminatie en in strijd met internationale mensenrechtenverdragen.

De PVV roept ook op om de koran en nieuwe islamitische gebedshuizen en scholen te verbieden. Dat komt neer op het afschaffen van de vrijheid van godsdienst die is vastgelegd in de grondwet. De PVV is bezig om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten en lijkt uit op een burgeroorlog. De partij maakt onderdeel uit van het probleem, in plaats van de oplossing.

Tegen vrouwenrechten

Wilders doet alsof hij opkomt voor de rechten van vrouwen en homo's. Hij zegt homohaat en geweld van moslimmannen tegen hun vrouwen te veroordelen. Maar het gaat hem daarbij uitsluitend om het aanvallen van moslims. Want voorstellen om migrantenvrouwen een zelfstandige verblijfsvergunning te geven steunt de PVV niet.

De partij zegt verder niets over het feit dat vrouwenmishandeling ook veel voorkomt in 'autochtone' kringen, en dat afkeuring van homoseksualiteit ook in sommige rechtse en christelijke kringen nog schering en inslag is. De PVV wil ook de mogelijkheden voor het plegen van een abortus sterk inperken.

Verbodspartij

De PVV is intern ondemocratisch en buitengewoon hiėrarchisch georganiseerd. Vrijwel alle macht berust bij Wilders, het enige lid van de PVV. Zijn 'achterban' mag hier vanavond op komen draven om zijn partij enige schijn van legitimiteit te kunnen verlenen, maar verder dient men zich koest te houden: Wilders bepaalt zelf wel wat hij wil.

De PVV heeft verder de mond vol van de vrijheid van meningsuiting. Maar de partij wil politieke tegenstanders de mond snoeren, subsidies afnemen, laten ontslaan of het land uitschoppen. De partij wil werkelijk alles wat haar niet zint verbieden. Dat heeft niets meer met vrijheid te maken. Dat riekt naar dictatoriale opvattingen.

Wij roepen iedereen op, 'allochtonen' en 'autochtonen', om zich niet tegen elkaar uit te laten spelen en samen te ijveren voor een samenleving zonder racisme, nationalisme en religieus fundamentalisme.

Anti-Fascistische Aktie (AFA), Doorbraak, Offensief, AAGU