De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) komt in actie tegen Kamp Zeist


Kamp Zeist is een gevangenis waar mensen zonder verblijfsvergunning zonder proces voor onbepaalde tijd zitten opgesloten. Een deel van Kamp Zeist is op dit moment AZC.
De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) staat voor open grenzen en is tegen het opsluiten van vluchtelingen. AAGU eist sluiting van Kamp Zeist en verzet zich tegen aangekondigde nieuwbouw. AAGU is aangesloten bij het No Border Netwerk


AAGU in 2009


AAGU: reacties op AIVD rapport

Op maandag 12 oktober 2009 kwam de AIVD met een criminaliserend rapport over acties tegen het asielbeleid. Hierin werd de AAGU genoemd. Klik hier voor de reactie(s) van AAGU op het rapport van de AIVD.


De enige keuze: Inzet voor open grenzen

Een kritische beschouwing over halfslachtige vluchtelingensteun

Op het eerste gezicht lijkt het zo mooi wat vele groepen en organisaties doen op het gebied van hulpverlening aan ge´llegaliseerde vluchtelingen: opvang, bezoek in detentie, hulp bij vrijwillige terugkeer.

Een nadere beschouwing laat echter zien dat de politieke inzet van deze hulp, of het gebrek eraan, vooral het overheidsbeleid van opsluiting en uitzetting versterkt.

AAGU laat aan de hand van vele voorbeelden zien dat veel ondersteuningsgroepen zich al dan niet bewust laten gebruiken om een humaan sausje te gieten over een inhumane praktijk.

Lees verder of ga direct naar De enige keuze: Inzet voor open grenzen.


Woensdag 21 oktober 2009:
Picketlines bij uitzendbureaus in Amsterdam en Utrecht

Aankomende woensdag 21 oktober houden de Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) en de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) weer een picketline tegen de werving van detentietoezichthouders (bewakers) voor vluchtelingen-gevangenissen.
Adecco en Randstad, twee uitzendburo's, zijn in meerdere steden al een aantal keer geconfronteerd met protesten tegen deze praktijk. Kom ook en demonstreer mee!

Meer informatie


18 oktober 2009:
Veel belangstelling voor lawaaidemo bij Kamp Zeist

Zondagmiddag 18 oktober jl. was er een lawaai- en zwaai-demonstratie bij Kamp Zeist. De demo kwam 6 dagen na het verschijnen van het AIVD rapport, en 6 dagen nadat minister Ter Horst onder meer had gezegd dat demonstraties verboden moesten (kunnen) worden. Het werd een goede demonstratie!

Lees verder / Naar video


Zondag 18 oktober 2009:
Solidariteits lawaaidemonstratie bij Kamp Zeist

Verzamelen om 16.30 uur
Kruising Kampweg en Kampdwarsweg (boven de snelweg), Zeist

Op 18 oktober is er een lawaai en zwaai- demonstratie bij Kamp Zeist om de daar gedetineerde geillegaliseerde mensen een hart onder de riem te steken.Reacties van binnenuit tijdens lawaaidemo

In Kamp Zeist worden geillegaliseerde mensen maandenlang, tot zelfs meer dan een jaar, vastgehouden, terwijl ze niets anders misdaan hebben dan niet over geldige papieren te beschikken. De omstandigheden zijn slecht (weinig medische hulp, minimale juridische steun, heel lang op cel met meerdere personen) en de detentieduur is voor iedereen ongewis.

Wij willen tijdens deze demonstratie contact maken met de mensen binnen om ze een hart onder de riem te steken.

Meer informatie


AAGU bij discussiebijeenkomst over illegale migratie

Naar aanleiding van de publicatie van het nieuwe nummer van "Kritiek. Jaarboek voor Socialistische Discussie en Analyse".

De start werd gedaan door Marlou Schrover van de Leidse universiteit met een kort verhaal over vluchtelingen in Nederland en welke termen de overheid daarvoor gebruikt. Volgens Marlou wordt in bijna alle publicaties over dit onderwerp gesuggereerd dat het om enorme aantallen gaat, zoals bijvoorbeeld in de volgende zinnen te zien is:
De stroom van vluchtelingen is erg groot.
Nederland wordt overspoeld met migranten.


Lees verder


Utrecht, 2 oktober 2009

Geen opheldering over de dood van een man zonder papieren in arrestantencomplex Houten.

Na de demonstratie bij de vreemdelingenpolitie in Utrecht op 7 sept. '09

politie bewaakt eigen bureau Maandag 7 september is de AAGU om 15.00 uur naar het politiebureau Paardenveld in Utrecht gegaan, waar de vreemdelingendienst gevestigd is, om helderheid te eisen over de omstandigheden waaronder een vluchteling is omgekomen in een politiecel op 31 augustus. (zie oproep.)

Deze helderheid is er niet gekomen en is er tot op heden, 2 oktober 2009, nog steeds niet.

Lees verder of luister alvast naar het radioverslag.


Utrecht, 4 september 2009

Maandag 7 september 2009:
Demonstratie bij de vreemdelingenpolitie in Utrecht

Opheldering over de dood van een man zonder papieren in arrestantencomplex Houten!

Stop de deportatiemachine!

politiecel in Houten Maandag 7 september gaat de AAGU om 15.00 uur naar het politiebureau Paardenveld in Utrecht, waar de vreemdelingendienst gevestigd is, om helderheid te eisen over de omstandigheden waarop vorige week (31 augustus) een vluchteling is omgekomen in een politiecel.


Stop de deportatiemachine en kom maandag naar Utrecht.
Verzamelen 15.00 uur Vredenburg (tov Perry Sport)


lees meer


Utrecht, 14 juli 2009

Veroordelingen in rechtszaak bezetting raadszaal Soest

Het is inmiddels alweer bijna twee weken geleden bij het schrijven van dit stukje, maar we melden het toch nog maar even.

Op 25 februari werd de rechter nog gewraakt, nadat deze geweigerd had zich te verschonen (zie bericht). De wraking werd afgewezen. De meeste mensen zijn niet naar de daaropvolgende zitting van 1 juli gegaan. Van advocaat Hummels hebben we vernomen dat een aantal mensen een boete hebben gekregen van 250 euro en een aantal anderen, omdat dit niet de eerste keer was, een werkstraf van 20 uur (of 10 dagen zitten als die niet wordt uitgevoerd).

Het OM en de rechter waren het roerend met elkaar eens: "In algemene zin merkte de rechtbank het incident aan als een misdrijf dat de fundamenten van de democratie ondermijnt" (zie persbericht OM). Over het ondermijnen van de vrijheid door de 'democratie' wordt alweer niet gerept.

Om de systeemmisdaden van de staat opnieuw aan de orde te stellen is hoger beroep ingesteld. Enneh... overbodig wellicht: Akties gaan door!


Utrecht, 24 april 2009

Voorbij de IND bezetting: laten we het hierbij?

Op vrijdag 17 april 2009 bezette de AAGU in Utrecht korte tijd het kennis- en leercentrum (KLC) van de IND.

De bezetting heeft niet lang mogen duren. Drie kwartier bleven de bezetters in het gebouw, daarna zagen zij zich genoodzaakt zich op het dak te verschansen, om daar tenslotte te worden gearresteerd..

Vanwaar de haast in het verwijderen van een achttal bezetters? Wat heeft de IND te verbergen?

Lees verder


Utrecht, 17 april 2009

AAGU bezet opleidingscentrum IND

De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) heeft vandaag het opleidingscentrum van de IND in Utrecht (Nijenoord 6) bezet. Een tiental actievoerders hebben zich in het pand verschanst met de eis geen mensen meer op te leiden die meewerken aan de nationalistische uitzettingspolitiek van de Nederlandse staat. De Utrechtse actiegroep is voor wereldwijde open grenzen en protesteert met de actie tegen wat nog steeds 'asielbeleid' heet, maar enkel als doel heeft zo min mogelijk mensen tot het land toe te laten.

Lees verder, met video.
Achtergrondinformatie over IND en vluchtelingenbeleid


Utrecht, 6 maart 2009

Vrijdag 6 maart: Picketlines in vijf steden tegen werving bewakers in vluchtelingenbajesen

Op vrijdag 6 maart worden in vijf steden picketlines georganiseerd bij twee uitzendburo's (Adecco en Randstad) om te protesteren tegen de werving van bewakers (detentietoezichthouders) voor detentiecentra waar vluchtelingen worden opgesloten.

Lees verder


Utrecht, Woensdag 25 februari 2009

Rechter gewraakt in rechtszaak raadszaalbezetting Soest

Op woensdag 25 februari was de rechtszaak van de mensen die zijn opgepakt bij de raadszaalbezetting in Soest, die plaats had op 31 oktober 2009. De raadszaal werd tijdens een vergadering van de gemeenteraad bezet als actie tegen de nieuwbouw van Kamp Zeist.
Nadat aanvankelijk de rechter was verzocht zich te verschonen (=terugtrekken) en de rechter dit weigerde, werd de rechter gewraakt.

Het verzoek om verschoning werd gedaan nog voordat de OvJ de tenlastelegging (lokaalvredebreuk en verstoren van de vergadering) kon voorlezen. De rechter leek eerst niet te begrijpen wat van haar werd verlangd en ook de OvJ snapte het niet zo goed. Toen advocaat Hummels uitlegde hoe het juridisch zat, hield een eerste verzoeker de rechter de motivatie voor zijn verschoningsverzoek voor. Daarna volgde een tweede gemotiveerd verschoningsverzoek. De rest van de gedaagden sloot zich erbij aan.

De rechter wees de verzoeken om zich te verschoning direct af, met de motivatie dat de argumenten die naar voren waren gebracht dan voor iedere rechter zouden gelden, en dat er dan helemaal geen proces zou kunnen plaatsvinden. Daarop volgde meteen het wraken van de rechter, door iedereen. Van het voorlezen van de aanklacht kwam het niet meer. De zaak is geschorst in afwachting van de behandeling van de wraking door de wrakingskamer.

Lees verder voor de verschoningsverzoeken die werden gedaan.


Waddinxveen, 16 februari 2009

Maandag 16 februari:
protest tegen de PVV in Waddinxveen

Op maandag 16 februari 2009 organiseert de extreem-rechtse PVV in de Zuid-Hollandse gemeente Waddinxveen een bijeenkomst om 'in discussie' te gaan met de eigen achterban. Ook Geert Wilders zal van de partij zijn.

Wij organiseren een tegenprotest, met lawaai en toespraken. Wij laten ons niet weerhouden door de slachtofferrol die de PVV zichzelf zo graag aanmeet. Wij komen juist op voor de slachtoffers van de politiek waar die partij voor staat.

Niet alleen migranten lijden onder de voortdurende racistische en discriminerende aanvallen, ook voor alle andere mensen aan de onderkant van de samenleving heeft de partij weinig goeds in petto. De PVV is een keiharde neo-liberale partij die het minimumloon af wil schaffen en rijken rijker en de armen armer wil maken. Ook wil de PVV morrelen aan het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen: men wil het recht op abortus inperken.

Wij roepen iedereen op, 'allochtonen' en 'autochtonen', om zich niet tegen elkaar uit te laten spelen en samen te ijveren voor een samenleving zonder racisme, nationalisme en religieus fundamentalisme.

Lees verder...


NIEUWS ARCHIEF

AAGU in 2012

AAGU in 2011

AAGU in 2010

AAGU in 2008

AAGU in 2007