AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


AAGU bij discussiebijeenkomst over illegale migratie

Naar aanleiding van de publicatie van het nieuwe nummer van "Kritiek. Jaarboek voor Socialistische Discussie en Analyse".

De start werd gedaan door Marlou Schrover van de Leidse universiteit met een kort verhaal over vluchtelingen in Nederland en welke termen de overheid daarvoor gebruikt. Volgens Marlou wordt in bijna alle publicaties over dit onderwerp gesuggereerd dat het om enorme aantallen gaat, zoals bijvoorbeeld in de volgende zinnen te zien is:
De stroom van vluchtelingen is erg groot.
Nederland wordt overspoeld met migranten.

Vrouwen met boerka`s krijgen geen uitkering meer (hoeveel vrouwen zijn er dan met boerka`s en hoeveel van deze groep doen zelfstandig een beroep een uitkering).

Volgens Marlou gaat het om aantallen die op 1 hand te tellen zijn. Bij de aanscherping van de wetgeving m.b.t. importbruidjes heeft men het alleen over meisjes en niet over jongens die naar Nederland komen om te trouwen. Volgens Marlou gaat het om dezelfde aantallen.

De woordkeuze is dus erg bepalend voor het zetten van een negatieve sfeer en bepaald enorm de beeldvorming. Volgens Marlou heeft men de neiging om termen te gebruiken die een link hebben met Nederland als land dat ook bedreigd wordt door het stijgen van het water.

Janneke heeft een (voor de AAGU mensen een bekend) kort verhaal gehouden over de activiteiten van de AAGU. Met name de Handdruk heeft Janneke goed benadrukt.

In de discussie die volgde was met name de rode draad: Hebben acties effect, en waar komt de behoefte van de overheid vandaan om zo`n negatief beeld te schetsen van vluchtelingen?

Het effect van acties is altijd lastig te meten. Zijn de picket-lines bij de uitzendbureau`s succesvol? Heeft het verspreiden van de Handdruk enig effect op de mening van de burgers? Volgens Marlou heeft het inzoomen van actiegroepen op "zielige" vluchtelingenkinderen en moeders wel degelijk effect. De hongerstaking van witte illegalen (vrouwen) had als gevolg dat er beleidsveranderingen zijn geweest. De actie rondom Geen Kind in de Cel had tot gevolg dat er brede media-aandacht was. Janneke van de AAGU bracht daar tegenin dat er misschien op een klein deel gebied een succesje behaald kan worden maar dat het beleid t.a.v. vluchtelingen in zijn totaliteit niet verandert.

De negatieve berichtgeving over migranten is een lastig te traceren beweging. Het kan zijn dat politici dit bewust doen om een breed publiek aan te spreken en op die wijze veel kiezers te winnen. Het lijkt dat dat wel aanslaat. Ook vakbonden bijvoorbeeld de zijn geneigd om zich negatief uit te spreken over migranten (in het geval van de Poolse arbeiders) om op de leden indruk te maken.

De discussiebijeenkomst vond plaats op zaterdag 3 oktober 2009 in boekhandel De Rooie Rat, Oudegracht 65, Utrecht.