AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Utrecht, 24 april 2009

Voorbij de IND bezetting: laten we het hierbij?

Op vrijdag 17 april 2009 bezette de AAGU in Utrecht korte tijd het kennis- en leercentrum (KLC) van de IND.

De bezetting heeft niet lang mogen duren. Drie kwartier bleven de bezetters in het gebouw, daarna zagen zij zich genoodzaakt zich op het dak te verschansen, om daar tenslotte te worden gearresteerd..

Vanwaar de haast in het verwijderen van een achttal bezetters? Wat heeft de IND te verbergen?

Het is van het KLC (Kennis en Leer Centrum) bekend dat er opleidingen en trainingen worden gegeven voor ´hoor- en beslismedewerkers´. Dit zijn de mensen die beslissen of ze iemands vluchtverhaal geloven. Het zijn de mensen die vluchtelingen het vuur na aan de schenen leggen en er alles aan doen om oneffenheden in een vluchtverhaal uit te lokken, zoals een rechercheur een verdachte tegenstrijdige verklaringen probeert te laten afleggen. De kleinste vergissing maakt van de vluchteling een leugenaar. Angst, trauma´s, cultuurverschillen, taalproblemen, het doet er niet toe. Voor de medewerker is het werk allemaal één groot avontuur!

Wat doen ze daar allemaal nog meer in het KLC? Ter introductie: GDISC en EAC

Cursussen, trainingen, gegeven door ´senior medewerkers´, mensen ´uit het veld´, voor vier tot zes weken of voor één of twee dagen. Is dat het? Nee. Want de Nederlandse Immigratiedienst zit als een spin in het web van de Europese ontwikkelingen.

In Nederland is het secretariaat van GDISC gevestigd, de ´General Directors Immigration Services Conference´. Telefoonnummers, e-mail adressen, allemaal van Nederlandse IND medewerkers.
GDISC is het samenwerkingsverband van 33 immigratiediensten, van 27 landen die deel uitmaken van Fort Europa, plus 6 aspirantleden van de EU. In dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar eenwording in de manier van werken. Zoals Frontex voor heel Europa de grenzen bewaakt met materieel en mankracht, zo bewaakt GDISC de grenzen door onderlinge afspraken over de werkwijze van de immigratiediensten. En daarin is opleiding onontbeerlijk.

KLC traint Europese medewerkers met het oog op eenheid

Voor deze samenwerking heeft men het EAC (European Asylum Curriculum) opgericht. EAC is ´a co-operation between the Swedish, Dutch, Czech, Spanish and British Immigration Services. The project objective is to produce a common vocational training for employees of the Immigration Services in the EU.´
Uit een newsletter van EAC, daterend van mei 2007, blijkt dat in april van dat jaar een workshop van twee dagen werd gegeven in het KLC. Wij geloven niet dat het daarbij is gebleven of blijft.

E-learning

Gezamenlijke migratiebeheersing en grenspatrouilles, gezamenlijke uitzettingen met chartervluchten, dus gezamenlijke training. Dat wil men onder andere bereiken door middel van e-learning. De lessen moeten op Europees niveau op elkaar worden afgestemd, de manier van werken gelijk getrokken worden. Intussen hebben activisten vaak nog geen besef van al deze ontwikkelingen. De immigratiediensten kunnen hun gang gaan.

Een korte bezetting… en verder?

Met de bezetting van het kennis- en leercentrum van de IND in Utrecht hebben we meer willen doen dan wat leuzen roepen vanaf het dak van een gebouw. Helaas duurde de bezetting te kort om meer aandacht te kunnen vestigen op de praktijken van de IND. Het is belangrijk dat mensen weten waarmee de IND bezig is, dat er op Europees niveau veel meer wordt samengewerkt dan bij de meesten bekend is, dat het Fort Europa op alle mogelijke manieren steeds verder wordt dichtgetimmerd. Het is belangrijk dat deze ontwikkelingen worden gestopt, op zijn minst afgeremd, bekend gemaakt.

Kom in actie tegen de IND!

Op de website van de IND zegt de IND dat zij geen beleid maakt. Dat doet het ministerie van justitie. Maar vergis je niet. Al dat Europees overleg, al die samenwerking, die is er niet voor niets. De politiek haalt haar beleid uit de praktijk. Immigratie ambtenaren geven advies, en les, gebaseerd op hun ervaring. En tot slot kan beleid niet worden uitgevoerd zonder al die medewerkers van de IND.

Met dit stuk tillen we misschien een tipje van de sluier die Fort Europa in nevelen hult. Er is online veel informatie te vinden, en tegelijkertijd weinig, want de diensten laten het achterste van hun tong beslist niet zien.

Laat de IND niet met rust!

De Anarchistische Anti Deportatie Groep Utrecht stelt voor dat we het hier niet bij laten en roept op tot meer acties tegen de IND.
Bezoek ook een IND kantoor. Er is er vast wel één bij je in de buurt. Ga naar binnen. Wees een lastpost. Elke medewerker is een medewerker aan migratiebeheersing en deportaties, aan het afnemen van vrijheid en gelijke rechten, aan het afnemen van kansen en een bestaan, aan het ontnemen van de eigen keuze en verantwoordelijkheid, aan opsluiting in detentiecentra en criminalisering van migratie.

Informeer mensen over de achterliggende beweegredenen van het bestaan van de immigratiediensten. Doe wat nodig is om bloot te leggen waarmee de IND bezig is.

De immigratiediensten reduceren vluchtelingen tot bedelaars aan de poorten van Fort Europa. Genoeg is genoeg!

AAGU


IND adressenlijst

Hoofdkantoor: Rijswijk, 'The Crown´
Dr. H. Colijnlaan 341, 2283 XL Rijswijk
tel: 070-7797000
(hoofddirectie; procesdirecties; stafdirecties)

Regiokantoren:

Den Bosch, 'De Magistraat'
Magistratenlaan 222, 5223 MA Den Bosch
tel: 073-8883495, fax: 073-8883750
(regulier; asiel (behandelkantoor); procesvertegenwoordiging; terugkeer; visumloket)

Den Haag, 'Hofzichtpark'
Bordewijklaan 62, 2591 XR Den Haag
tel: 070-7797000
(procesvertegenwoordiging; Gemeenschappelijk centrum Kennis, Advies en Ontwikkeling)

Hoofddorp, 'Pharos'
Mercuriusplein 1, 2132 HA Hoofddorp
tel: 023-8889999
(regulier; koppelingsbureau; visumloketten; naturalisatie; terugkeer)

Rijsbergen
Ettenseweg 97, 4891 SX Rijsbergen
tel: 076-5967878, fax: 076-5967804
(asiel)

Rijswijk, 'Churchillhof'
Winston Churchilllaan 293, 2288 DC Rijswijk
tel: 070-7797000
(visumloket; kennis- en arbeidsmigratieloket; terugkeer; naturalisatie; Centraal Klachtenbureau; Publieksvoorlichting; Ketenservicelijn)

Rijswijk, 'Traffic Square'
Generaal Eisenhowerplein 111, 2288 AG Rijswijk
tel: 070-7797000
(terugkeer)

Utrecht
Bergstraat 58, 3511 RS Utrecht

Zevenaar
Heilige Huisjes 1, 6905 AA Zevenaar
tel: 0316-741400, fax: 0316-741880
(asiel; Bureau Dublin)

Zwolle, 'Lyon':
Noordzeelaan 2-18, 8017 JW Zwolle
tel: 038-8886666, fax: 038-8886122
(terugkeer; regulier; Bureau Documenten)

Zwolle, 'La Grande Vitesse'
Zuiderzeelaan 43-51, 8017 JV Zwolle
tel: 038-8886666, tel: 038-88886122
(regulier; visumloket; Unit verlengingen; Procesvertegenwoordiging)

Aanmeldcentra:

Aanmeldcentrum Ter Apel
Ter Apelervenen 3, 9561 MC Ter Apel
tel: 0599-822222, tel: 0599-822140

Aanmeldcentrum Schiphol
Piet Guilonardweg 3, 1117 EE Schiphol-Oost
tel: 020-8897955, fax: 020-8897898

Grensbewaking:
Vertrekpassage 264, 1118 AW
Luchthaven Schiphol

ICT:
Europaweg 81, 2711 EP Zoetermeer
tel: 079-8222500, fax: 079-8222599

Kennis- en Leercentrum:
Nijenoord 6, 3552 AS Utrecht
tel: 030-2324500, fax: 030-2324450


Meer achtergrondinformatie over IND en vluchtelingenbeleid