AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Utrecht, 17 oktober 2009

AAGU: reacties op AIVD rapport

Op maandag 12 oktober 2009 kwam de AIVD met een criminaliserend rapport over acties tegen het asielbeleid. Hierin werd de AAGU genoemd. Hieronder vind je enkele reacties op, en interviews naar aanleiding van, dit rapport van de AIVD.

Reactie van AAGU

Wij herkennen ons niet in datgene wat de AIVD schrijft. We kunnen natuurlijk alleen voor onszelf (AAGU) spreken, maar wij gebruiken al jaren dezelfde soort actiemethoden. Directe actie is daar, naast bijv. informatie geven, een belangrijk onderdeel van, en dat is soms wetsovertredend (volgens de overheid), maar onze acties zijn altijd geweldloos en openlijk. Ze blijven dus verre van 'extremistische' activiteiten, zoals de AIVD die betitelt, en wat er door de AIVD geschreven wordt over AAGU en dergelijke activiteiten is dan ook complete onzin. Vanuit AAGU worden dergelijke activiteiten ondernomen noch aangestuurd.

Dat anderen wel andersoortige acties ondernemen is hun verantwoordelijkheid, daar hebben wij verder geen mening over. Wel zijn we van mening dat de overheid zich beter zorgen kan maken over de slachtoffers van het door haar gevoerde vreemdelingenbeleid dan activisme hiertegen criminaliseren.

Media

1. Radio interview d.d. 16 oktober, radio 1, programma Goede Morgen Nederland

2. Interview in Trouw: ’Soms moet je vervelend worden’

3. Interview met SPITS

Geweld dilemma asielactivist
door Joris Polman - 16 oktober 2009

Radicalen maken zich schuldig aan intimidatie bij hun strijd tegen het opsluiten en uitzetten van vreemdelingen, zegt de AIVD. Maar niet alle asielactivisten gebruiken geweld, zegt de 30-jarige actievoerder Mark van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht. Maar hij distantieert zich er ook niet van.

SOESTERBERG – Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat activisten het dak wisten te bereiken van het Detentiecentrum Zeist, beter bekend als Kamp Zeist, een van de centra waar Justitie illegalen gevangen zet. Een deurtje in de grote betonnen muur was niet afgesloten en de activisten roken hun kans. Ze glipten naar binnen en wisten via een ladder het dak van een van de barakken te bereiken.

Dat is tegenwoordig onmogelijk, zegt activist Mark (30) wijzend op een nog tamelijk nieuw hekwerk en afzettingen met prikkeldraad. Het terrein om actie te voeren, beperkt zich tot de bosrand. En het gat in de muur waar ooit een deur zat, is dichtgemetseld. Mark is een van de mensen achter de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU), een van de actiegroepen die afgelopen week de schijnwerper van inlichtingendienst de AIVD op zich gericht wisten. Mark heeft het rapport van de AIVD over ’de radicalisering van het asielactivisme’ inmiddels ook zelf gelezen. Hij herkent zich niet in het beeld dat de AIVD neerzet van de actiegroepen. „AAGU zweert iedere vorm van geweld af. Dat is gewoon niet onze methode. Wij voeren geweldloos actie.”

Zoals aanstaande zondag. Dan rukt het AAGU voor de derde keer uit om een lawaaidemonstratie te houden bij de muren van Kamp Zeist, waar honderden illegalen vastzitten. Een bescheiden demonstratie, zegt Mark, die verwacht dat er zo’n vijftien activisten deelnemen.
„Dat doen we vooral om de gedetineerden te laten weten dat er nog mensen zijn die aan hun denken. Ze kunnen ons horen en soms kunnen we zelfs even met ze communiceren door naar elkaar te schreeuwen.” In de ogen van Mark zijn de gedetineerden buiten de samenleving geplaatst. Ze zijn rechtenloos en leiden eenmaal opgesloten een leven in knagende onzekerheid. „Hun situatie is vaak uitzichtloos. Ze zitten vast om te wachten op uitzetting. Maar justitie slaagt er slechts in een klein percentage van de gevallen in om mensen daadwerkelijk terug te sturen. Dat komt omdat ze geen papieren hebben.”

Mark kent verhalen van illegalen die na vruchteloze pogingen tot uitzetting gedumpt zijn op straat. „Dan hebben ze vaak maanden vast gezeten. En de volgende keer dat ze worden aangehouden, bijvoorbeeld als ze door rood licht hebben gefietst, verdwijnen ze weer achter slot en grendel. Dan begint de hele vruchteloze procedure weer opnieuw. Het is uitzichtloos en onmenselijk.”
Voor Mark is het vanzelfsprekend dat hij hiertegen actie voert. Als anarchist is hij van nature tegen staten, grenzen en de instituties die dit systeem vertegenwoordigen. Iedereen zou vrij moeten kunnen reizen en zelf moeten kunnen kiezen waar hij woont, vindt hij. Een standpunt dat in het huidige tijdsgewricht weinig bijval vindt, weet Mark ook wel. Heeft hij dan een alternatief ? „We zouden moeten streven naar een gelijke verdeling van de welvaart. Dat maakt migratie onnodig. Het Westen is dat bovendien verschuldigd aan de rest van de wereld. Wij parasiteren al eeuwenlang op de rest van de wereld.”

Mark is niet onder de indruk van het idee dat de AIVD van hem mogelijk ook een dossier heeft aangelegd. „Nee, bovendien hebben ze dat waarschijnlijk al lang. Ik voer al tien jaar actie. In mijn eerste jaren waren die vooral anti-militaristisch en richtte ik me bijvoorbeeld op de militaire vliegbasis bij Volkel. Daarbij ben ik ook wel eens aangehouden. Dus eigenlijk staat wel vast dat ik geen onbekende ben van de AIVD.”

Hoewel het aan overtuiging niet lijkt te ontbreken, is Mark somber over de toekomst. „Ik zie het asielbeleid in Nederland niet snel veranderen. Wij zijn een egoďstisch land geworden.” Ook de geplande lawaaidemonstratie zal dat niet veranderen, weet Mark ook wel. In die zin kan hij wel begrip opbrengen voor radicalere manieren van actievoeren. „Het zijn niet onze methodes. Maar ik distantieer me er ook niet van. We delen common ground, namelijk onze opvattingen over het huidige asielbeleid. Niet veel mensen zullen het met me eens zijn, maar die intimidatie is op zichzelf niet erger dan wat Nederland de slachtoffers van het asielbeleid aandoet.”

Kader: Ook AAGU in spotlight AIVD

Het asielactivisme radicaliseert, kopten tal van kranten deze week. Het was de inlichtingendienst AIVD die de schijnwerper op het asielactivisme richtte. Hoewel de dienst de afgelopen jaren niemand heeft kunnen aanhouden, linkt de AIVD brandstichtingen, vernielingen en bedreigingen toch aan linkse en anarchistische actiegroepen. Ook AAGU, een groep die naar eigen zeggen volstrekt geweldloos opereert, weet het vizier op zich gericht. Het ’radicale asielactivisme richt zich volgens de AIVD op mensen als wethouders of directeuren van bijvoorbeeld bouwbedrijven die werken in opdracht van Justitie. Ook het bedrijf dat toiletpapier aan justitie levert en de drukkerij die voor het ministrie werkt, zijn doelwit geweest. Dit jaar zijn er al drie genoemde ’huisbezoeken’ geweest. Daarbij worden bijvoorbeeld huizen en auto’s beklad en beschadigd van directeuren van in de ogen van de extremisten ’foute bedrijven’.