AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Gratis informatiekrant massaal bezorgd in de omgeving van detentiecentrum Kamp Zeist

De AAGU (Anarchistische Anti Deportatie Groep Utrecht) heeft na de Burgerinspectie van september 2007 het plan opgevat om een informatiekrant te maken over het detentiecentrum Kamp Zeist. Vanuit verschillende invalshoeken werd ons duidelijk dat de inwoners van de dorpen rond Kamp Zeist niet of onvoldoende op de hoogte zijn van hetgeen zich afspeelt in hun 'achtertuin'. De vluchtelingenbajes Kamp Zeist vormt min of meer het hart van de dorpen Zeist, Soest en Soesterberg.

In de krant De Handdruk (pdf-bestand, 0,5 mB), wil de AAGU een reŽel beeld geven van de omstandigheden waaronder onschuldige vluchtelingen worden opgesloten vanwege het simpele gegeven dat deze mensen niet over de juiste verblijfspapieren beschikken. Naast de omstandigheden, geen recreatie, juridische en of medische voorzieningen, willen we met deze informatiekrant ook duidelijk maken dat het gaat om mensen die uit hun eigen land zijn gevlucht voor honger, armoede, onderdrukking en klimatologische rampen. Het zijn geen criminele mensen en deze mensen vluchten niet vrijwillig.

In het weekend van 18, 19 en 20 april heeft de bezorging van de Handdruk plaatsgevonden. Op vrijdag de 18e hebben de bezorgsters-ers zich geconcentreerd op de kleinere dorpen rond de bajes zoals Den Dolder, Soesterberg, Huis ter Heide en Soestduinen. Op zaterdag is het ons gelukt om alle wijken in Zeist te voorzien van gratis krantjes. Rond het middaguur hebben we in het centrum van Zeist een groot formaat van de voorkant van de krant geplakt op een openbare zuil, dit als startschot van de verspreiding van de informatie krant. Het dorp Soest was op zondag aan de beurt. Achteraf bleek dat een lastige klus te zijn, veel vrijstaande woningen dus erg veel loopwerk. Opmerkelijk is wel dat het verspreiden van de krant in deze regio automatisch het gevoel bij de bezorgsters/ers met zich meebracht dat Nederland niet vol is (misschien met auto's) en dat het allerminst slecht gaat met Nederland, althans gezien de huizen en de ruimte in dit deel van Nederland.

In het hele weekend hebben zo'n 100 mensen meegeholpen met het bezorgen van de krant. Er zijn ongeveer 40.000 kranten rond gebracht. Een prestatie van formaat. Bij deze willen wij iedereen die belangeloos heeft meegeholpen erg bedanken voor hun inzet. Mede dankzij de hulp van mensen uit diverse steden (o.a. Amsterdam, Wageningen en Zwolle) is het ons gelukt om de krant massaal te verspreiden.

Het blijft vanzelfsprekend dat de AAGU zich zal verzetten tegen het opsluiten van onschuldige mensen in gevangenissen. Tevens blijft de AAGU solidair met andere groepen in Nederland en Europa die zich eveneens verzetten tegen het bizarre migratie beleid, welke volgens ons gericht is op het uitsluiten, opsluiten en uitzetten van mensen.

Niemand vlucht vrijwillig

Ron Vrij