AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


5 december 2008

NN'ers mogen in vreemdelingendetentie

Activisten laten zich niet tegenhouden door staatsrepressie
Acties tegen vluchtelingenbajes Kamp Zeist gaan door

Afgelopen dinsdag heeft de meervoudige kamer uitspraak gedaan in het bezwaar van twee NN'ers aangespannen tegen vreemdelingendetentie. "Volgens de rechtbank is wie zich niet wil legitimeren, zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan." aldus het persbericht van de rechtbank Utrecht.

Op 30 oktober jl. bezette AAGU de raadszaal van de gemeente Soest met de eis dat de gemeente de bouwvergunning voor nieuwbouw van detentiecentrum Kamp van Zeist, waar onschuldige vluchtelingen opgesloten worden, zou intrekken.

Na afloop van de bezetting werden twee Nederlandse mensenrechtenactivisten in vreemdelingenbewaring gesteld. De reden hiervoor was dat deze twee personen hun naam niet wilden geven.

Het is niet de eerste keer dat de politie van de regio Utrecht de vreemdelingenwet gebruikt om mensenrechtenactivisten te gijzelen, door ze op te sluiten op verdenking van illegaal verblijf in Nederland. Hiermee hoopt men dat activisten hun naam zullen geven omdat zij onder de vreemdelingenwet voor onbepaalde duur kunnen worden vastgehouden.

Het recht om te zwijgen is fundamenteel, behalve in de vreemdelingenwet: hier geldt de omgekeerde bewijslast. De advocaat van de activisten zal in hoger beroep gaan tegen deze onzinnige uitspraak omdat in het verleden al is bewezen dat het opsluiten van anonieme activisten in vreemdelingendetentie onrechtmatig is.

Dat de vreemdelingenwet nu ook op Nederlanders wordt toegepast, lijkt een vorm van gelijkheid te bewerkstelligen: de wet wordt nu voor iedereen gebruikt, om verschillende redenen weliswaar, maar een ieder kan nu met de repressieve wet te maken krijgen. Met deze uitspraak kan iedereen die zijn naam niet wenst prijs te geven een onwettig mens zijn. Maar er zijn geen onwettige mensen. Wel onmenselijke wetten!

De AAGU gaat er vanuit dat meer mensen zich door deze uitspraak zullen realiseren welke macht de Nederlandse staat zichzelf toekent om mensen zonder identiteitspapieren of verblijfsdocumenten voor lange tijd op te sluiten.

Mensen vluchten nooit en te nimmer vrijwillig. Honger, oorlog en natuurrampen zorgen dat grote groepen vluchtelingen een beter onderkomen zoeken. Nederland moet wat het AAGU betreft veel meer doen om vluchtelingen op te vangen.

De AAGU zal haar strijd voor een wereld zonder grenzen, waarin elk mens gelijk is en dezelfde kansen krijgt en heeft, onverminderd voortzetten!