AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


30 oktober 2008

AAGU zet gemeenteraadsvergadering Soest stop
en bezet raadszaal

De raadsvergadering van de gemeente Soest is 30 oktober kort na 19.30 uur onderbroken en stopgezet door zo'n 20 activisten van AAGU. De activisten eisen dat de gemeente Soest een recent afgegeven eerste bouwvergunning voor nieuwbouw van het detentiecentrum Kamp Zeist intrekken en dat de raad zich onomwonden uitspreekt voor de sluiting van deze gevangenis. Een aantal activisten hebben zich met zogenaamde 'lock-ons' vastgeketend in de raadszaal.


bezetting raadszaal soest

Voorjaar 2007 keurde de gemeenteraad van Soest unaniem een bestemmingsplanwijziging goed om de nieuwbouw van Kamp Zeist mogelijk te maken. AAGU richtte toen haar pijlen vooral op de gemeente Zeist, die dit bestemmingsplan eveneens goedkeurde, en bezette destijds de raadszaal van deze gemeente. 

Het College van Burgemeesters en Wethouders van Soest heeft eind juli van dit jaar een bouwvergunning afgegeven, waarmee het startsein voor de nieuwbouw van Kamp Zeist wordt gegeven. Reden om ook deze gemeente duidelijk te maken dat zij een eigen verantwoordelijkheid heeft om de opsluiting van vluchtelingen tegen te gaan en niet klakkeloos achter het landelijke beleid van uitsluiten, opsluiten en uitzetten van vluchtelingen aan moet lopen. 

AAGU schreef zowel over de bestemmingsplanwijziging als over de betreffende bouwvergunning brieven aan de gemeente Soest en aan alle raadsfracties. Hierop kwam geen enkele reactie. Een bezwaarschrift tegen het afgeven van de bouwvergunning loopt nog.

2 november 2008

Weer anonieme activisten in vreemdelingenbewaring
Politie Utrecht negeert uitspraken rechtbank

Afgelopen donderdag zijn 15 mensen gearresteerd bij een bezetting van de raadszaal in het gemeentehuis van Soest door de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU). Twee anoniem gebleven activisten zijn vervolgens opgehouden onder het vreemdelingenregime en zullen maandag in vreemdelingenbewaring worden gesteld. De Utrechtse politie lapt daarmee uitspraken van de Utrechtse rechtbank aan zijn laars. De rechter sprak vorig jaar uit dat vreemdelingenbewaring niet gebruikt mag worden om Nederlandse activisten onder druk te zetten alsnog hun naam te geven.

"Hier is sprake van pure intimidatie. Dit is een schoolvoorbeeld van de dagelijkse praktijk van onder druk zetten, waar alle mensen in vreemdelingenbewaring mee te maken hebben. Het is bedoeld om mensen bang te maken en hen vroeg of laat zo murw te maken dat ze instemmen met hun deportatie", aldus Janneke van Beek, die vorig jaar zelf een week in vreemdelingenbewaring zat.

De twee activisten maakten onderdeel uit van een groep van twintig personen die donderdagavond de raadsvergadering in Soest stillegde met de eis dat deze gemeente een recent afgegeven bouwvergunning voor nieuwbouw op Kamp Zeist intrekt, evenals alle andere lopende vergunningen. De gemeente Soest heeft een eigen verantwoordelijkheid om de opsluiting van vluchtelingen tegen te gaan en moet niet klakkeloos achter het landelijke beleid van uitsluiten, opsluiten en uitzetten van vluchtelingen aanlopen.

Vorig jaar augustus werden twee activisten in vreemdelingenbewaring gezet na een blokkadeactie bij Kamp Zeist. Zij vochten dit met succes aan. De vreemdelingenrechter in Utrecht bepaalde dat in dit geval niet tot deze maatregel had mogen worden besloten. Dat de politie in dezelfde regio dit nu weer probeert, getuigt van grove minachting voor het recht en een dubbele moraal van de zogenaamde 'rechtshandhaver'.