AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Utrecht, vrijdag 19 december 2008

Picketline bij uitzendburo's
tegen werving detentietoezichthouders Kamp Zeist

Vrijdag 19 december hield AAGU een picketline voor uitzendbureau's Adecco en Randstad. De uitzendbureau's leveren personeel voor detentiecentra, zoals Kamp Zeist.
foto picketline bij uitzendburo op 19 december 2008, foto: jan keeez - deeez!
De AAGU heeft met deze picketline voorbijgangers en klanten van de uitzendburo's geinformeerd en medewerkers opgeroepen met deze werving te stoppen.

Want als niemand meer een bijdrage zal leveren aan deze bajes kan deze ook niet verder functioneren en moet de overheid onschuldige mensen vrij laten.

Ook in Den Bosch werd, simultaan met de actie in Utrecht, een flyeractie gedaan. Lees hier hun verslag.


De tekst van de door AAGU aan het publiek uitgedeelde flyer:

Uitzendbureaus helpen mee aan uitzetbeleid

Beste voorbijganger,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. In Nederland worden heel veel vluchtelingen opgesloten in detentiecentra zoals in Kamp Zeist te Soesterberg. Wij zijn van mening dat geen enkele vluchteling opgesloten mag worden vanwege het gegeven dat hij of zij op zoek is naar een betere toekomst.
Daarnaast is het schokkend te weten dat de omstandigheden waaronder deze mensen worden opgesloten schandalig slecht zijn.

De uitzendbureau’s Adecco en Randstad werven in opdracht van het beveiligingsbedrijf Groep 4 Securicor personeel. Dit bedrijf levert private bewaking voor alle Nederlandse vluchtelingengevangenissen.
Telkenmale blijkt dat deze bewakers slecht opgeleid zijn, niet adequaat handelen en vluchtelingen vaak denigrerend of ronduit agressief benaderen. AAGU vindt dat geen enkel bedrijf mee moet werken aan de uitvoering van het detentie- en deportatiebeleid van de Nederlandse overheid.

Met deze flyer-actie hopen we de bedrijven die bij het functioneren van de detentiecentra betrokken zijn, te informeren over de mensonterende omstandigheden. Hopelijk zullen zij vervolgens besluiten zich geheel uit deze sector terug te trekken. Een eerdere picketline van mei 2008 had tot gevolg dat het uitzendbureau Tempo Team inmiddels niet meer adverteert voor het werven van detentietoezichthouders.

Met deze indringende boodschap staan we vandaag en de komende weken bij deze uitzendorganisatie. Ook zullen we protesteren bij de bedrijven die de bewaking, catering, verbouwing en andere administratieve ondersteuning faciliteren binnen detentiecentra in Nederland. Als deze bedrijven zouden besluiten geen diensten meer te leveren aan de betreffende detentiecentra dan zou de opsluiting van onschuldige vluchtelingen sterk bemoeilijkt zo niet onmogelijk gemaakt worden.

AAGU werkt vanuit de overtuiging dat iedereen het recht heeft op vrijheid van beweging en op verblijf in het land waar zij of hij wil wonen.


Verslag Den Bosch

De reacties waren goed: beide uitzendbureau's stonden open voor kritiek, "Maar ja, dit filiaal doet daar toch ook niet aan mee?", aldus de manager van Randstad. Op het feit dat het hoe dan ook om hetzelfde bedrijf ging hadden zij echter geen repliek.
Het publiek stond redelijk open, en pakte de flyers gewillig aan, waarna menigeen verhaal kwam halen over hoe het nu precies zit.
De politie kwam ook nog even kijken op verzoek van Randstad, die ons lastig vonden bij de kerstborrel. Toen zij echter zagen dat wij niemand lastig vielen en enkel rustig flyers uitdeelden vertrokken zij weer.

Een succesvolle actie, en zeker voor herhaling vatbaar! Volgende keer in meer steden?

Contact met de mensen in Den Bosch: agdenbosch@gmail.com


Lees ook de andere flyerteksten elders op deze site:
- flyer voor leidinggevenden uitzendburo's Adecco, Tempo Team en Randstad
- flyer voor medewerkers uitzendburo's Adecco, Tempo Team en Randstad
- flyer voor voorbijgangers