AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Brief aan private bedrijven die zich bezig houden met Kamp Zeist

De nieuwbouwplannen voor Kamp Zeist zijn door de verschillende gemeenten goedgekeurd en de nieuwbouw kan elk moment starten. Zowel de landelijke overheid als de lokale overheid willen geen veranderingen doorvoeren in het migratiebeleid en dat impliceert dat er nog steeds vluchtelingen opgesloten worden als ware het criminelen. De AAGU doet met de onderstaande brief een beroep op het geweten van particuliere bedrijven! Net als de legendarische poster van het jonge meisje op het strand met de tekst: stel het is oorlog en niemand gaat er naar toe (vrije vertaling). Stel Kamp Zeist is er wel maar er zijn geen mensen voor de bewaking, catering, verbouwing enzomeer. Dan houdt Kamp Zeist gewoon op te bestaan! Vandaar deze brief.


maart 2008

Geachte heer/mevrouw,

Langs deze onpersoonlijke weg willen wij, een groep mensenrechtenactivisten die zich verzetten tegen het onschuldig opsluiten van mensen in detentiecentrum Kamp Zeist) uw aandacht vragen voor het volgende.

Volgens onze gegevens bent u of is uw bedrijf actief betrokken of betrokken geweest bij het leveren van goederen en/of diensten aan het detentiecentrum Kamp (van) Zeist aan de Richelleweg te Soesterberg. Deze betrokkenheid van uw organisatie maakt het mogelijk dat het detentiecentrum kan blijven functioneren. Wellicht bent u niet voldoende op de hoogte van de achtergronden van Kamp Zeist, vandaar deze brief met de werkelijke situatie rondom het opsluiten van onschuldige mensen.

In het detentiecentrum worden veel mensen onschuldig (zonder strafproces) opgesloten vanwege het gegeven dat deze mensen niet over de juiste verblijfsdocumenten bezitten en zij derhalve wat betreft de Nederlandse overheid niet in Nederland mogen leven. De omstandigheden waaronder deze mensen worden opgesloten zijn volgens ons niet acceptabel. Echter niet alleen wij zijn deze mening toegedaan, ook allerlei officiŽle instanties zijn van mening dat de detentie-omstandigheden volledig in strijd zijn met de mensenrechten. Er zijn onderzoeken gedaan naar de juridische ondersteuning van de mensen in vreemdelingendetentie, naar de medische zorg, naar de effecten op kinderen die (tot voor kort) werden opgesloten en naar de behandeling van de mensen door het bewakingspersoneel. Ook internationaal zijn er instanties zoals de Raad van Europa, Human Right Watch en Defence for Children die felle protesten hebben geuit tegen het opsluiten van onschuldige mensen in deze detentiecentra.

Wij vinden het uitermate wrang dat juist mensen die vluchten voor oorlog, armoede en onderdrukking in Nederland in de gevangenis (zoals Kamp Zeist) terechtkomen, zonder middelen van bestaan op straat gezet worden en/of zonder pardon teruggestuurd worden naar het land van herkomst. Bovendien wordt er in het Nederlandse (en Europese) asielbeleid geen rekening gehouden met de schuld die 'wij' als westerse landen hebben aan de redenen waarom mensen vluchten. Onze welvaart is voor een groot deel gebouwd op de uitbuiting en onderdrukking van mensen in de rest van de wereld. Het is niet verwonderlijk dat mensen vluchten naar landen waar ze relatief meer vrijheid en betere bestaansmogelijkheden hebben. Mensen deze mogelijkheden hier te ontzeggen, getuigt van egoÔsme en hebzucht.

De gevolgen van het opsluiten van mensen in bijvoorbeeld Kamp Zeist (maar ook in bajesboten in Rotterdam en op Schiphol-Oost) zijn enorm traumatisch voor de mannen, vrouwen en kinderen. Het overlijden van mensen is geen uitzondering meer en de traumatische gevolgen zijn waarschijnlijk voor iedereen enorm.

Met deze brief willen wij u (wellicht ten overvloede) van deze onmenselijke praktijken op de hoogte brengen. In het verleden is al gebleken dat het intensief samenwerken (en daardoor het instand houden van onacceptabele situaties) met zeer verkeerde partijen of met partijen die uiteindelijk toch verkeerde keuzes hebben gemaakt, dikwijls reacties uit de samenleving heeft opgeroepen. Deze brief sturen wij niet omdat wij nu enige affiniteit hebben met u of met uw bedrijf maar ons is een ander doel gerechtvaardigd. Namelijk geen opsluiting meer van onschuldige mensen en het functioneren van een Nederlandse Guantanomo Bay volledig onmogelijk maken.

Het zou u en uw bedrijf sieren indien u op korte termijn zowel privaat als publiekelijk aangeeft dat uw bedrijf zal stoppen met alle activiteiten die te maken hebben met vluchtelingenbajessen in het algemeen en met Kamp Zeist in het bijzonder. Mocht u om wat voor redenen niet betrokken zijn bij Kamp Zeist of heeft u inmiddels al uw activiteiten daar geannuleerd dan kunt u uiteraard deze brief als niet verzonden beschouwen.

Niemand vlucht vrijwillig, geen mens is illegaal. Stop uitsluiting, opsluiting en uitzetting van mensen.

Met vriendelijke groet
AAGU


lijst met de aangeschreven bedrijven