AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Acties tegen opsluiting vluchtelingen in Kamp Zeist gaan door

Utrecht, 14 november 2007

Vamiddag dienen in de rechtbank in Utrecht (Vrouwe Justitiaplein 1) rechtszaken tegen de activisten die op 13 februari jl. de raadszaal in Zeist bezetten uit protest tegen het besluit de nieuwbouw van Kamp Zeist toe te staan. Met deze persconferentie wil AAGU (Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht) toelichting geven op haar plannen voor de toekomst. Deze plannen bestaan uit activiteiten om het vluchtelingenbeleid onder de aandacht te brengen, verhalen uit Kamp Zeist naar buiten brengen en verdere acties tegen de nieuwbouw van dit detentiecentrum.

Op 13 februari werd in de gemeenteraadsvergadering in Zeist het bestemmingsplan dat de nieuwbouw van Kamp Zeist mogelijk maakt besproken. Toen dit punt aan de orde kwam, namen activisten van AAGU de regie in de raadszaal over en eisten de onmiddelijke sluiting van Kamp Zeist. Uiteindelijk werden 14 personen gearresteerd. De vergadering stemde enkele uren later alsnog in met het nieuwe bestemmingsplan. De gearresteerde raadszaalbezetters moeten nu voorkomen wegens lokaalvredebreuk en het verstoren van een vergadering.

foto van de persconferentie bij de rechtszaak op 14 november 2007

Het AAGU vindt dat mensen zonder verblijfsvergunning niet opgesloten mogen worden. Mensen vluchten niet vrijwillig. De AAGU wil de Nederlandse samenleving informeren over de situatie waarin mensen zonder papieren verkeren in het detentiecentrum in Zeist. Gedurende enkele jaren probeert AAGU door middel van publicaties, demonstraties, maken van rechtenfolders en acties te laten zien dat het centrum gesloten moet.

De laatste grote actie bij Kamp Zeist was de burgerinspectie op 15 september jl. De overheid houdt geïllegaliseerde vluchtelingen of migranten buiten het blikveld van de samenleving gevangen in de cellen van zogeheten vertrek- en uitzetcentra. Dergelijke centra bevinden zich veelal op moeilijk bereikbare lokaties: industriegebieden, havens, op vliegvelden, of in de bossen, zoals 'Kamp Zeist'. In een vertrekcentrum als Kamp Zeist heerst een regime dat erop gericht is gevangenen psychisch te breken, zodat zij uiteindelijk bereid zijn mee te werken met 'terugkeer', wat vaak betekent: op straat belanden. De burgerinspectie stelde aan de kaak dat mensen onterecht opgesloten zitten en ook nog eens onder erbarmelijke onstandigheden: met nauwelijks medische zorg en rechtshulp en vaak in levensberdreigende situaties, zoals gebleken is bij de Schipholbrand.

Nu de nieuwbouw van Kamp Zeist, dat van een tijdelijk een permanent detentiecentrum gaat worden, steeds dichterbij komt, zal AAGU een deel van haar acties daar op blijven richten. De voortgang wordt op de voet gevolgd en waar mogelijk zal getracht worden zand in de machine te strooien. Ook gaat er gewerkt worden aan meer bewustwording onder de bewoners in de omgeving van Kamp Zeist. Soesterberg, Zeist en Soest mogen niet de geschiedenis in gaan als dorpen die geruisloos toestaan dat er vanuit hun achtertuin mensen gedeporteerd worden.

De nieuwbouw van Kamp Zeist is geen op zichzelf staand item. Sowieso zet AAGU zich in voor de onmiddelijke sluiting van het huidige Kamp Zeist, ondermeer door het naar buiten brengen van verhalen van mensen die daar opgesloten zitten.

foto van spandoek bij de persconferentie bij de rechtszaak op 14 november 2007: geef vluchtelingen en migranten vrijheid

Dit alles is nog maar een klein onderdeeltje van het totale vluchtelingenbeleid, dat AAGU met haar activiteiten eveneens aan de kaak wil stellen. Het is uitermate wrang dat juist mensen die vluchten voor oorlog, armoede en onderdrukking in Nederland in de gevangenis terechtkomen, zonder middelen van bestaan op straat gezet worden en/of zonder pardon teruggestuurd naar het land van herkomst. Bovendien wordt er in het Nederlandse (en Europese) asielbeleid geen rekening gehouden met de schuld die 'wij' als westerse landen hebben aan de redenen waarom mensen vluchten. Onze welvaart is voor een groot deel gebouwd op de uitbuiting en onderdrukking van mensen in de rest van de wereld. Het is niet verwonderlijk dat mensen vluchten naar landen waar ze relatief meer vrijheid en betere bestaansmogelijkheden hebben. Mensen deze mogelijkheden hier te ontzeggen, getuigt van egoïsme en hebzucht.

Met dit alles willen we NIET zeggen dat Nederland een paradijs is voor de enkelen die uiteindelijk wel het geluk hebben niet gedeporteerd te worden en die zich hier mogen vestigen. Meer dan ooit is Nederland in de ban van xenofobie en nationalistische gevoelens. Migranten moeten zich na binnenkomst onmiddellijk aanpassen aan de Nederlandse identiteit, zonder dat we zelf precies weten wat die identiteit precies inhoudt. Vervolgens staan er talloze bedrijven klaar om deze”zogenaamde gelukszoekers”met slecht en onderbetaald werk in bijvoorbeeld de tuinbouw en de schoonmaaksector aan zich te binden. De 'vrijheid' die vluchtelingen en migranten hier in Nederland onmoeten, is kortom zeer relatief. We scharen ons dan ook niet achter de politici, zowel links als rechts, met hun hypocriete suggestie om de grenzen slechts tijdelijk weer te openen voor economische vluchtelingen, alleen maar om deze mensen vervolgens hier in Nederland met slecht en onderbetaald werk uit te kunnen buiten.

De Anarchistische Antideportatie Groep Utrecht streeft naar een wereld zonder grenzen waarin welvaart en zeggenschap gelijkelijk over alle mensen verdeeld zijn. De forten die we gebouwd hebben om onze welvaart en onze zogeheten democratieen te beschermen, moeten daarom zo snel mogelijk worden afgebroken. In een land omgeven door hoge hekken heerst de angst en kan geen werkelijke vrijheid bestaan.

Daarom:
Geen grenzen geen naties, stop deportaties! De wereld is van iedereen!


Persbericht 8 november 2007: Rechtszaak tegen de bezetters raadzaal Zeist
Bezetting raadszaal Zeist, 13 februari 2007