AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Rechtszaak bezetters raadzaal Zeist
Acties tegen opsluiting vluchtelingen in Kamp Zeist gaan door


Utrecht, 08 november 2007

Op het Vrouwe Justitiaplein in Utrecht vindt woensdag 14 november om 13.00 uur een persconferentie plaats, voorafgaande aan de zitting alwaar verdere acties zullen worden aangekondigd.

Woensdag 14 november om 13.30 uur staan de mensen in Utrecht terecht die op 13 februari jl. de raadzaal in Zeist bezetten uit protest tegen het besluit de nieuwbouw van Kamp Zeist toe te staan. AAGU zal diezelfde woensdag voor de ingang van de raadzaal nieuwe acties aankondigen die zand in de machine van de huidige uitzettingsbeleid moeten gooien. Te beginnen het verhinderen van de nieuwbouw bij Kamp Zeist en het informeren van mensen over de toestand waarin vluchtelingen en migranten in gevangenschap verkeren.

Op 13 februari besprak de gemeenteraad van Zeist het bestemmingsplan dat de nieuwbouw van Kamp Zeist mogelijk maakt. Toen dit punt aan de orde kwam, namen activisten van AAGU de regie in de raadzaal over en eisten de onmiddellijke sluiting van Kamp Zeist. Uiteindelijk werden 14 personen gearresteerd. De vergadering stemde enkele uren later alsnog in met het nieuwe bestemmingsplan. De gearresteerde raadzaalbezetters moeten nu voorkomen wegens lokaalvredebreuk en het verstoren van een vergadering.

Het AAGU vindt dat mensen niet zomaar in de gevangenis mogen belanden, simpelweg omdat zij niet over de juiste papieren beschikken. Mensen vluchten niet vrijwillig. De organisatie wil mensen in de regio Utrecht/Zeist bewust maken van het feit dat migranten en vluchtelingen in zwaarbewaakte gevangenissen als Kamp Zeist worden vastgehouden, zonder dat zij veroordeeld zijn. De laatste grote actie bij Kamp Zeist was de burgerinspectie op 15 september jl., die uitliep op een spontane bestorming van de hekken die het kamp omringen.

Nu de nieuwbouw van Kamp Zeist steeds dichterbij komt, zal AAGU een deel van haar acties daar op blijven richten. De voortgang wordt op de voet gevolgd en waar mogelijk zal getracht worden met lokaal verzet de nieuwbouw te frustreren. Soesterberg, Zeist en Soest mogen niet de geschiedenis in gaan als dorpen die geruisloos toestaan dat er vanuit hun achtertuin mensen gedeporteerd worden.

Voor meer informatie: 06-30113775

Op het Vrouwe Justitiaplein vindt om 13.00 uur een persconferentie plaats, voorafgaande aan de zitting alwaar verdere acties zullen worden aangekondigd.

De rechtszaak vindt plaats op woensdag 14 november, vanaf 13.30 uur, in Utrecht (Vrouwe Justitiaplein 1).

Ron Vrij (AAGU)


Bezetting raadszaal Zeist, 13 februari 2007
Persconferentie voorafgaand aan de rechtszaak, 14 november 2007