AAGU
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Dinsdagavond 13 februari hebben actievoerders de raadszaal van de gemeente Zeist bezet omdat de gemeenteraad van Zeist die avond het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Kamp Zeist zou behandelen. Op Indymedia staan foto's en een verslag van de bezetting. Buiten het gemeentehuis stond "Sluit Kamp Zeist!, zij hadden een picketline georganiseerd met als de leus "Sluit Kamp Zeist! Géén nieuwbouw!".

Hieronder het door AAGU verspreide persbericht en de tekst van de flyer die tijdens de actie werd uitgedeeld:


13 februari 2007

Persbericht Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU)

Nederland heeft ongeveer drieduizend vreemdelingencellen, verdeeld over de centra Kamp Zeist, Zestienhoven, Heerhugowaard, Roermond, Tilburg en de twee detentieboten in Rotterdam.

Wij, Anarchistische Anti deportatie Groep Utrecht (AAGU) vinden dat mensen zonder verblijfsvergunning niet opgesloten mogen worden. Mensen vluchten niet vrijwillig. De AAGU wil de Nederlandse samenleving informeren over de situatie waarin mensen zonder papieren verkeren in het detentiecentrum in Zeist. Gedurende enkele jaren probeert AAGU door middel van publicaties, demonstraties, maken van rechtenfolders en acties te laten zien dat het centrum gesloten moet. Wij zijn tegen detentiecentra en dus vinden wij het besluit dat de raad in Zeist gaat nemen ten aanzien van de nieuwbouw onaanvaardbaar en onmenselijk.

De gemeenteraad van Zeist wil op dinsdag 13 februari een besluit nemen over het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Kamp Zeist. Kamp Zeist is een zogeheten 'detentiecentrum' voor mensen zonder verblijfsvergunning. Momenteel heeft Kamp Zeist een tijdelijke status. Als het aan de Dienst Justitiële Inrichtingen en het gemeentebestuur van Zeist ligt wordt deze status veranderd in een permanente status en wordt het kamp ook uitgebreid. Wij verzetten ons hiertegen want opsluiting van onschuldige mensen gaat tegen elk rechtsgevoel in. Wij vinden dat Nederland een gastvrij land moet zijn. Dus weg met die deportatiekampen en laat onze medeburgers vrij!

Op dinsdag 13 februari 2007 zullen mensen uit het land de raadszaal in Zeist bezetten en niet eerder weg gaan dan met een toezegging dat er geen nieuwbouw komt en Kamp Zeist gesloten zal worden. We gaan ook akkoord met de publieke aankondiging van de burgemeester dat de gemeente Zeist vanaf 14 februari niet meer zal toestaan om mensen zonder de juiste papieren op te sluiten en een oproep doet aan alle gemeentes in Nederland Zeist te volgen.
Voor meer informatie: info@aagu.nl

Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht


Tekst van de flyer die tijdens de bezetting uitgedeeld wordt:

Geen Nieuwbouw
Sluit Kamp Zeist

Sinds september 2003 zitten er vrouwen zonder verblijfsvergunning vast in Kamp Zeist. Ook mannen zonder papieren worden sedert januari 2004 hier opgesloten. Lange tijd is ontkend dat er kinderen vastgehouden werden maar sinds februari 2004 is bekend geworden dat er tientallen kinderen verblijven. Ze worden hier vastgehouden zonder dat zij enig misdrijf hebben begaan. Toch komen ze voor onbepaalde tijd, de periode kan variëren van enkele maanden tot ruim een jaar in een cel terecht. In het strafrecht weten gevangenen hoe lang zij vast komen te zitten. Voor mensen zonder verblijfsvergunning gelden echter andere regels. Zij kunnen opgesloten worden zonder dat vaststaat voor hoelang. De reden waarom ze aangehouden worden, is bijvoorbeeld dat zij tijdens een verkeerscontrole geen licht aan hadden. In deze situaties vroeg de politie naar identiteitspapieren die ze niet konden laten zien.

De omstandigheden waaronder mensen zonder verblijfsvergunning in het kamp vastzitten, zijn ronduit slecht. Zo is er geen juridisch spreekuur zodat ze met vragen rondom hun (vervolg) procedure nergens terecht kunnen. De mensen zitten van vijf uur `s middags tot acht uur `s morgens op cel, met maximaal 6 mensen (meestal 4 of 5) in een ruimte van 30 m2. De vreemdelingendetentie omstandigheden zijn erop gericht om mensen terug te sturen, geen activiteiten gericht op terugkeer in de Nederlandse samenleving, de omstandigheden in Kamp Zeist zijn hierdoor zeer inhumaan. Zowel Human Right Watch als de Raad van Europa heeft vastgesteld dat het Nederlandse beleid in strijd is met de Europese mensenrechtenverdragen en het kinderrechtenverdrag. De Nederlandse regering legt deze aanbevelingen naast zich neer.

Mensen vluchten nooit vrijwillig. Ze zijn hun land ontvlucht vanwege oorlog, hongersnood of het gebrek aan vrijheid. Het is uitermate wrang dat mensen die het gelukt is te vluchten om een menswaardig bestaan op te bouwen in een gevangenis terecht komen.

Wij zijn hier nu om u te wijzen op de mensonterende omstandigheden in Kamp Zeist. Wij zijn van mening dat alle vluchtelingendetentiecentra, te beginnen in Kamp Zeist, gesloten moet worden. Nederland moet weer een gastvrij land worden en de gemeente Zeist kan hier een eerste stap in zetten.

www.aagu.nl

Geen Nieuwbouw
Sluit Kamp Zeist


Persbericht 8 november 2007: Rechtszaak tegen de bezetters raadzaal Zeist
Persconferentie voorafgaand aan de rechtszaak, 14 november 2007